Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

piotr_kobierski

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2012 10:17 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caroig

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2024 01:23 ΜΜ CEST

Περιγραφή

🇨🇿 Mírný svah (JV orientace) pod koncem hřbetu z krystalického vápence. Tři rostliny, jedna kvetoucí, dvě již z větší části odkvetlé. Mezi větším množstvím Orchis maculata ssp. speciosa.
🇬🇧 Gentle slope (SE orientation) under the end of a crystalline limestone ridge. Three plants, one blooming, two more or less past blooming . Among a larger number of Orchis maculata ssp. speciosa.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

piotr_kobierski

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2021 09:28 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

piotr_kobierski

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

radim-paulic

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 01:45 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

radim-paulic

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 10:15 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leneoa

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Sachsen, DE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caroig

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Czechia (Google, OSM)

Περιγραφή

🇨🇿 Roste ze břehů potoka, místy i mimo tekoucí vodu. Místo je známé a poměrně snadno přístupné, podobných míst je na Hradčanském potoce vícero.
🇬🇧 Grows from the stream banks, in places outside of flowing water. The place is known and relatively easily accesible, there are many similar places on the Hradčanský brook.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gudrun10

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2024 02:33 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

radim-paulic

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2024 11:40 ΠΜ CET

Τόπος

Radomyšl, Česko (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

radoslawpuchalka

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2006

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mateusz16

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2020 08:59 ΠΜ SAST

Τόπος

Słomniki, Polska (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nataliajuszczak

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2020 03:14 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

farnika

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 05:44 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eleanorcrome

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2020 11:51 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johannes_merz

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Περιγραφή

BIP Excursion 2023 to Subarctic Finland and la Réunion

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jandolezal

Ημερομηνία

Ιούνιος 2012

Τόπος

Czechia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caroig

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2023 02:09 ΜΜ CEST

Περιγραφή

🇬🇧 With turions. A small dry puddle among Carex sp. growth. The only place I saw this bladderwort, otherwise there was a lot of U. minor agg. The area is a bottom of an empty fishpond (the last photo).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erwin_pteridophilos

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2023 05:12 ΜΜ CEST

Περιγραφή

I do assume this is Dryopteris remota upon the leaves' shape and darkened stipe base of pinnae.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jandolezal

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2023 08:30 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

radim-paulic

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2023 11:59 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julia1616

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 03:35 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

radim-paulic

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2014 01:51 ΜΜ CEST

Τόπος

Jenčice, Česko (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birgerreibisch

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2022 06:13 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rijans

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2022 04:17 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Norderfeld

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kidneymoth

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2022 01:01 ΜΜ CET

Τόπος

Big Mike Lake (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρρενοπτέρη (Dryopteris filix-mas)

Παρατηρητής

jf920

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2022 02:13 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erwin_pteridophilos

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 02:12 ΜΜ CEST

Τόπος

Melk, Österreich (Google, OSM)

Περιγραφή

Since i took so many photos of this unusual fern, it's all but easy to select just a few to show here. I was surprised and delighted to see the fern growing abundantly in the cracks of the serpentine rocks. So this is a most important population at the border of the species' native range. This site is surely something very special, at least in Austria.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erwin_pteridophilos

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 03:31 ΜΜ CEST

Τόπος

Melk, Österreich (Google, OSM)

Περιγραφή

The main population of the rare fern is located within the protected NSG Gurhofgraben, where it grows in large numbers upon the serpentine rocks. I could find just a few scattered examples upon rocks to the NE of the NSG (Naturschutz-Gebiet), N of the Mitterbach. The unusual fern is strictly protected by the law, apart of that one could not separate these plants from the substrate without destroying them, and these ferns had no chance to survive.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erwin_pteridophilos

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 03:40 ΜΜ CEST

Τόπος

Melk, Österreich (Google, OSM)

Περιγραφή

The main population of the rare fern is located within the protected NSG Gurhofgraben, where it grows in large numbers upon the serpentine rocks. I could find just a few scattered examples upon rocks to the NE of the NSG (Naturschutz-Gebiet), N of the Mitterbach. The unusual fern is strictly protected by the law, apart of that one could not separate these plants from the substrate without destroying them, and these ferns had no chance to survive.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stepans

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2022 05:49 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rolf_l

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 10:16 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebsant

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2009

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

klaer_butera

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2022 04:04 ΜΜ CEST