Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιναρία (Γένος Linaria)

Παρατηρητής

kildor

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2020 06:34 ΜΜ +07
Λιναρία - Photo (c) Thanasis Papanikolaou, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thanasis Papanikolaou
Η ταυτότητα του χρήστη alexanderdubynin: Λιναρία (Γένος Linaria)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vladimir_epiktetov

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2023 12:01 ΜΜ +06
Roemeria pavonina - Photo (c) Ingeborg van Leeuwen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη alexanderdubynin: Roemeria pavonina, Ένα μέλος του Μηκωνοειδών (Οικογένεια Papaveraceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atamat

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2016
Roemeria pavonina - Photo (c) Ingeborg van Leeuwen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη alexanderdubynin: Roemeria pavonina, Ένα μέλος του Μηκωνοειδών (Οικογένεια Papaveraceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist16000

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2023 05:39 ΜΜ +06
Salvia aethiopis - Photo (c) JESUS SANTOS, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by JESUS SANTOS
Η ταυτότητα του χρήστη alexanderdubynin: Salvia aethiopis, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοκαστανιά (Aesculus hippocastanum)

Παρατηρητής

aisulisn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2023 11:41 ΠΜ +06

Περιγραφή

Каштановое дерево

Αγριοκαστανιά - Photo (c) Valeria Pismerova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Valeria Pismerova
Η ταυτότητα του χρήστη alexanderdubynin: Αγριοκαστανιά (Aesculus hippocastanum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aisulisn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2023 12:36 ΜΜ +06

Περιγραφή

Неизвестное растение

Σφένδαμος Της Μανιτόμπα - Photo (c) thewindcriesmary, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alexanderdubynin: Σφένδαμος Της Μανιτόμπα (Acer negundo)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siberian_birdguide

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 03:31 ΜΜ +06
Caragana halodendron - Photo Michael Kesl, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη alexanderdubynin: Caragana halodendron, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαγός Τόλαϊ (Lepus tolai)

Παρατηρητής

siberian_birdguide

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 01:00 ΜΜ +06

Περιγραφή

Roadkill

Λαγός Τόλαϊ - Photo (c) Vladimir Yu. Arkhipov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vladimir Yu. Arkhipov
Η ταυτότητα του χρήστη alexanderdubynin: Λαγός Τόλαϊ (Lepus tolai)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adilzhan_nurmakov

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2023 09:12 ΠΜ +06

Τόπος

Almaty, KZ (Google, OSM)
Turcomilax turkestanus - Photo (c) margarita_brodetskaya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alexanderdubynin: Turcomilax turkestanus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aidisha_s

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 12:39 ΜΜ +06
Salix babylonica - Photo (c) Carlos Eduardo Simental Crespo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carlos Eduardo Simental Crespo
Η ταυτότητα του χρήστη alexanderdubynin: Salix babylonica, Ένα μέλος του Ιτιά (Γένος Salix)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

muhtar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 02:04 ΜΜ +06
Ανθρώπου - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Abhas Misraraj
Η ταυτότητα του χρήστη alexanderdubynin: Ανθρώπου (Homo sapiens)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

muhtar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 01:27 ΜΜ +06
Ανθρώπου - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Abhas Misraraj
Η ταυτότητα του χρήστη alexanderdubynin: Ανθρώπου (Homo sapiens)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

muhtar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 02:04 ΜΜ +06
Άνθρωπος Του Νεάντερταλ - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Abhas Misraraj
Η ταυτότητα του χρήστη alexanderdubynin: Άνθρωπος Του Νεάντερταλ (Γένος Homo)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist16000

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 06:40 ΜΜ +06
Clematis orientalis - Photo (c) Cassie Valenti, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cassie Valenti
Η ταυτότητα του χρήστη alexanderdubynin: Clematis orientalis, Ένα μέλος του Κληματίς (Γένος Clematis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_hof

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 05:10 ΜΜ +06
Glaucium squamigerum - Photo (c) Aleksandr Naumenko, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Aleksandr Naumenko
Η ταυτότητα του χρήστη alexanderdubynin: Glaucium squamigerum, Ένα μέλος του Γλαύκιο (Γένος Glaucium)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xltzntl

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 11:17 ΠΜ +06
Aconitum rotundifolium - Photo (c) Ron Frumkin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ron Frumkin
Η ταυτότητα του χρήστη alexanderdubynin: Aconitum rotundifolium, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xltzntl

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 11:25 ΠΜ +06
Λάπαθο - Photo (c) Les, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη alexanderdubynin: Λάπαθο (Γένος Rumex)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριφύλλι Αλφάλφα (Medicago sativa)

Παρατηρητής

alex_hof

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2023 01:30 ΜΜ +06
Τριφύλλι Αλφάλφα - Photo (c) Chuangzao, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chuangzao
Η ταυτότητα του χρήστη alexanderdubynin: Τριφύλλι Αλφάλφα (Medicago sativa)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elvira_haliulina

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2023 01:15 ΜΜ +06
Rubus saxatilis - Photo (c) Ole Husby, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη alexanderdubynin: Rubus saxatilis, Ένα μέλος του Βάτος (Γένος Rubus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_hof

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 04:17 ΜΜ +06
Clematis songorica - Photo (c) Bogdan V. Kryzhatyuk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Bogdan V. Kryzhatyuk
Η ταυτότητα του χρήστη alexanderdubynin: Clematis songorica, Ένα μέλος του Κληματίς (Γένος Clematis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elvira_haliulina

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2023 01:37 ΜΜ +06
Orostachys spinosa - Photo (c) Lu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lu
Η ταυτότητα του χρήστη alexanderdubynin: Orostachys spinosa, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmukh

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2022 02:27 ΜΜ +06
Xylocopa valga - Photo (c) carnifex, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by carnifex
Η ταυτότητα του χρήστη alexanderdubynin: Xylocopa valga, Ένα μέλος του Ξυλοκοπάνα (Γένος Xylocopa)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kribber

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2022 07:54 ΜΜ +06
Cotoneaster melanocarpus - Photo (c) olegdavydov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alexanderdubynin: Cotoneaster melanocarpus, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kribber

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2023 03:56 ΜΜ +06
Tulipa alberti - Photo (c) Sergey Lednev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sergey Lednev
Η ταυτότητα του χρήστη alexanderdubynin: Tulipa alberti, Ένα μέλος του Τουλίπα (Γένος Tulipa)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kribber

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2023 11:15 ΠΜ +06
Holosteum glutinosum - Photo (c) vladimir_epiktetov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by vladimir_epiktetov
Η ταυτότητα του χρήστη alexanderdubynin: Holosteum glutinosum, Ένα μέλος του Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kribber

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2023 11:16 ΠΜ +06
Gagea kunawurensis - Photo (c) mylabris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη alexanderdubynin: Gagea kunawurensis, Ένα μέλος του Γαγέα (Γένος Gagea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kribber

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2023 11:17 ΠΜ +06
Tulipa kolpakowskiana - Photo (c) vladimir_epiktetov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by vladimir_epiktetov
Η ταυτότητα του χρήστη alexanderdubynin: Tulipa kolpakowskiana, Ένα μέλος του Τουλίπα (Γένος Tulipa)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kribber

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2023 11:59 ΠΜ +06
Androsace maxima - Photo (c) Konstantin Grebennikov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Konstantin Grebennikov
Η ταυτότητα του χρήστη alexanderdubynin: Androsace maxima, Ένα μέλος του Ηρανθοειδή (Οικογένεια Primulaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kribber

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2023 11:56 ΠΜ +06
Spiraea hypericifolia - Photo (c) Wild Chroma, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Wild Chroma
Η ταυτότητα του χρήστη alexanderdubynin: Spiraea hypericifolia, Ένα μέλος του Σπειραία (Γένος Spiraea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kribber

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2023 11:58 ΠΜ +06
Ranunculus regelianus - Photo (c) vladimir_epiktetov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by vladimir_epiktetov
Η ταυτότητα του χρήστη alexanderdubynin: Ranunculus regelianus, Ένα μέλος του Ρανούγκουλος (Γένος Ranunculus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 3343