Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ksu57

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Almaty, KZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dots_foto

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dots_foto

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασιατικός Ασβός (Meles leucurus)

Παρατηρητής

ksu57

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 10:26 ΠΜ +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χαμωτίδα (Tetrax tetrax)

Παρατηρητής

gennadiy_dyakin

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elanaky

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 02:54 ΜΜ +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυρογλάρονο (Chlidonias niger)

Παρατηρητής

gennadiy_dyakin

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 12:08 ΜΜ +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kirichok

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 11:17 ΜΜ +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexanderdubynin

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 11:34 ΠΜ +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexanderdubynin

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 11:36 ΠΜ +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexanderdubynin

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 12:31 ΜΜ +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexanderdubynin

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 01:12 ΜΜ +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexanderdubynin

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 01:28 ΜΜ +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexanderdubynin

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 02:11 ΜΜ +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexanderdubynin

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 12:24 ΜΜ +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kastani

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 01:00 ΜΜ +05

Τόπος

Almaty, Almaty, KZ (Google, OSM)

Περιγραφή

ex Juniperus sabina

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kirichok

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2024 04:20 ΠΜ +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexanderdubynin

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2024 04:35 ΜΜ +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sidsat

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2023 04:51 ΜΜ +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexanderdubynin

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Περιγραφή

Форма с желтыми петалиями!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kubentayev_serik

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2021 04:04 ΜΜ +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

polinavesselova

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

polinavesselova

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aidar_aitkulov

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2023 10:04 ΠΜ +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chofungi

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2023 10:37 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sidsat

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vladimir_epiktetov

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2009 01:24 ΜΜ +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανόμπουφος (Asio otus)

Παρατηρητής

shtepbraiter

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2023 09:38 ΜΜ +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atamat

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2023 05:02 ΜΜ +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kastani

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2023 03:36 ΜΜ +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aleksandrebel

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2023 09:36 ΠΜ +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vladimir_epiktetov

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2016 08:20 ΠΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexanderdubynin

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2023 11:45 ΠΜ +06

Περιγραφή

white form

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sidsat

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2023 05:39 ΜΜ +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Τρυποφράχτης (Troglodytes troglodytes)

Παρατηρητής

grishahasanov

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2023 03:45 ΜΜ +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vladimir_epiktetov

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2005 12:38 ΠΜ +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shtepbraiter

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Almaty, KZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grishahasanov

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 04:45 ΜΜ +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oleg_kosterin

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2009 03:22 ΜΜ +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vladimir_epiktetov

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2019 02:00 ΜΜ +14

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finn_from_nn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2016

Τόπος

Almaty, KZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pg18

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2014 06:01 ΠΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pg18

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2015 11:29 ΠΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vladimir_epiktetov

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2017 03:02 ΜΜ +14

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vladimir_epiktetov

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2019 01:29 ΜΜ +14

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλκυόνη (Alcedo atthis)

Παρατηρητής

sidsat

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2020 04:32 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βόρεια Τρανονυχτερίδα (Eptesicus nilssonii)

Παρατηρητής

sidsat

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2020 10:04 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sidsat

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 01:16 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lumaz

Ημερομηνία

Ιούνιος 2011

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Unkown species

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kazakovdenis

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2019 08:27 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kildor

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 03:03 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ταράξακος (Γένος Taraxacum)

Παρατηρητής

kildor

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2021 06:58 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ταράξακος (Γένος Taraxacum)

Παρατηρητής

alexanderdubynin

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2021 07:16 ΜΜ +07

Περιγραφή

Возможно, это редкая тератоморфа с трубчатыми цветками.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evfratova

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2014 08:32 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexanderdubynin

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2021 11:56 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexanderdubynin

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2021 12:27 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexanderdubynin

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 01:16 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexanderdubynin

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 02:10 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexanderdubynin

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 02:19 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)

Παρατηρητής

alexanderdubynin

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2020 11:24 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexanderdubynin

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2020 03:01 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexanderdubynin

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2020 04:05 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μουστακαλής (Panurus biarmicus)

Παρατηρητής

alexandrkochetkov

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2020 12:09 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μουστακαλής (Panurus biarmicus)

Παρατηρητής

vorden

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2020 12:06 ΜΜ +14

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oleg_kosterin

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2020 05:00 ΜΜ +07

Περιγραφή

Seems to be the first record of this species in the eastern part of the Province

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyana_kolesnikova

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2020 03:24 ΜΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπουργιτόγλαυκα (Glaucidium passerinum)

Παρατηρητής

kazakovdenis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2020 04:03 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσοβασιλίσκος (Regulus regulus)

Παρατηρητής

deniszhbir

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2020 12:38 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oleg_kosterin

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2020 10:11 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νυφογερανός (Anthropoides virgo)

Παρατηρητής

dmitryshtol

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2020 04:26 ΜΜ +07

Περιγραφή

5 ad + 1 juv

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Θαλασσαετός (Haliaeetus albicilla)

Παρατηρητής

marfa_sergeevna

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2020 06:21 ΜΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δασόκοτα (Tetrastes bonasia)

Παρατηρητής

deniszhbir

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2020 01:53 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexanderdubynin

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2020 10:21 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πετρίτης (Falco peregrinus)

Παρατηρητής

dmitryshtol

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Novosibirsk, RU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oleg_kosterin

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Novosibirsk, RU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oleg_kosterin

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2020 02:23 ΜΜ +07

Περιγραφή

a male

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oleg_kosterin

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2011 05:37 ΜΜ +07

Περιγραφή

males

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

el-kizi-1204

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2020 07:25 ΜΜ +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sultanov-rinat

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2020 06:11 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pavel100

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2020 06:26 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pavel100

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2020 05:49 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στάχυς Ο Δασικός (Stachys sylvatica)

Παρατηρητής

alexanderdubynin

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2020 12:53 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexanderdubynin

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2020 01:45 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kildor

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2020 11:36 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daria_dru

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2020 03:26 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pavelkomkov

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2020 05:04 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολιστής (Υπογένος Polistes)

Παρατηρητής

naturalist34637

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2020 03:19 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pavelkomkov

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2020 05:28 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολυομμάτινα (Υποφυλή Polyommatina)

Παρατηρητής

naturalist34637

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2020 10:11 ΠΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyana_kolesnikova

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2020 11:34 ΠΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyana_kolesnikova

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2020 11:33 ΠΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aquacielo

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2020 09:23 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aquacielo

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2020 10:07 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aquacielo

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2020 10:37 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aquacielo

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2020 10:49 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aquacielo

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2020 10:58 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aquacielo

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2020 10:58 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθόχαρις Της Καρδαμίνης (Anthocharis cardamines)

Παρατηρητής

aquacielo

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2020 10:58 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ελατοτρύγονο (Streptopelia orientalis)

Παρατηρητής

aquacielo

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2020 11:35 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aquacielo

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2020 05:49 ΜΜ +07