Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sidsat

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vladimir_epiktetov

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2009 01:24 ΜΜ +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανόμπουφος (Asio otus)

Παρατηρητής

shtepbraiter

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2023 09:38 ΜΜ +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atamat

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2023 05:02 ΜΜ +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kastani

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2023 03:36 ΜΜ +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aleksandrebel

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2023 09:36 ΠΜ +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vladimir_epiktetov

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2016 08:20 ΠΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexanderdubynin

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2023 11:45 ΠΜ +06

Περιγραφή

white form

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sidsat

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2023 05:39 ΜΜ +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Τρυποφράχτης (Troglodytes troglodytes)

Παρατηρητής

grihahasanov

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2023 03:45 ΜΜ +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vladimir_epiktetov

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2005 12:38 ΠΜ +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shtepbraiter

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Almaty, KZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grihahasanov

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 04:45 ΜΜ +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oleg_kosterin

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2009 03:22 ΜΜ +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vladimir_epiktetov

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2019 02:00 ΜΜ +14

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finn_from_nn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2016

Τόπος

Almaty, KZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pg18

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2014 06:01 ΠΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pg18

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2015 11:29 ΠΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vladimir_epiktetov

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2017 03:02 ΜΜ +14

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vladimir_epiktetov

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2019 01:29 ΜΜ +14

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλκυόνη (Alcedo atthis)

Παρατηρητής

sidsat

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2020 04:32 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βόρεια Τρανονυχτερίδα (Eptesicus nilssonii)

Παρατηρητής

sidsat

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2020 10:04 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sidsat

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 01:16 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lumaz

Ημερομηνία

Ιούνιος 2011

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Unkown species

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kazakovdenis

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2019 08:27 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kildor

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 03:03 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ταράξακος (Γένος Taraxacum)

Παρατηρητής

kildor

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2021 06:58 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ταράξακος (Γένος Taraxacum)

Παρατηρητής

alexanderdubynin

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2021 07:16 ΜΜ +07

Περιγραφή

Возможно, это редкая тератоморфа с трубчатыми цветками.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evfratova

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2014 08:32 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexanderdubynin

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2021 11:56 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexanderdubynin

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2021 12:27 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexanderdubynin

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 01:16 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexanderdubynin

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 02:10 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexanderdubynin

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 02:19 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)

Παρατηρητής

alexanderdubynin

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2020 11:24 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexanderdubynin

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2020 03:01 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexanderdubynin

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2020 04:05 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μουστακαλής (Panurus biarmicus)

Παρατηρητής

alexandrkochetkov

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2020 12:09 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μουστακαλής (Panurus biarmicus)

Παρατηρητής

vorden

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2020 12:06 ΜΜ +14

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oleg_kosterin

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2020 05:00 ΜΜ +07

Περιγραφή

Seems to be the first record of this species in the eastern part of the Province

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyana_kolesnikova

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2020 03:24 ΜΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπουργιτόγλαυκα (Glaucidium passerinum)

Παρατηρητής

kazakovdenis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2020 04:03 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσοβασιλίσκος (Regulus regulus)

Παρατηρητής

deniszhbir

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2020 12:38 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oleg_kosterin

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2020 10:11 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νυφογερανός (Anthropoides virgo)

Παρατηρητής

dmitryshtol

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2020 04:26 ΜΜ +07

Περιγραφή

5 ad + 1 juv

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Θαλασσαετός (Haliaeetus albicilla)

Παρατηρητής

marfa_sergeevna

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2020 06:21 ΜΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δασόκοτα (Tetrastes bonasia)

Παρατηρητής

deniszhbir

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2020 01:53 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexanderdubynin

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2020 10:21 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πετρίτης (Falco peregrinus)

Παρατηρητής

dmitryshtol

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Novosibirsk, RU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oleg_kosterin

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Novosibirsk, RU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oleg_kosterin

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2020 02:23 ΜΜ +07

Περιγραφή

a male

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oleg_kosterin

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2011 05:37 ΜΜ +07

Περιγραφή

males

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

el-kizi-1204

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2020 07:25 ΜΜ +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sultanov-rinat

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2020 06:11 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pavel100

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2020 06:26 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pavel100

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2020 05:49 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στάχυς Ο Δασικός (Stachys sylvatica)

Παρατηρητής

alexanderdubynin

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2020 12:53 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexanderdubynin

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2020 01:45 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kildor

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2020 11:36 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daria_dru

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2020 03:26 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pavelkomkov

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2020 05:04 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολιστής (Υπογένος Polistes)

Παρατηρητής

naturalist34637

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2020 03:19 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pavelkomkov

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2020 05:28 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολυομμάτινα (Υποφυλή Polyommatina)

Παρατηρητής

naturalist34637

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2020 10:11 ΠΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyana_kolesnikova

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2020 11:34 ΠΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyana_kolesnikova

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2020 11:33 ΠΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aquacielo

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2020 09:23 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aquacielo

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2020 10:07 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aquacielo

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2020 10:37 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aquacielo

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2020 10:49 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aquacielo

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2020 10:58 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aquacielo

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2020 10:58 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθόχαρις Της Καρδαμίνης (Anthocharis cardamines)

Παρατηρητής

aquacielo

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2020 10:58 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ελατοτρύγονο (Streptopelia orientalis)

Παρατηρητής

aquacielo

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2020 11:35 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aquacielo

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2020 05:49 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aquacielo

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2020 09:03 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τίπουλα (Γένος Tipula)

Παρατηρητής

aquacielo

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2020 07:53 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aquacielo

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2020 08:13 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πευκοδρυοκολάπτης (Dendrocopos major)

Παρατηρητής

aquacielo

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2020 08:29 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aquacielo

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2020 08:32 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολυομμάτινοι (Φυλή Polyommatini)

Παρατηρητής

aquacielo

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2020 08:35 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aquacielo

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2020 11:55 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aquacielo

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2020 12:04 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aquacielo

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2020 01:32 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aquacielo

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2020 01:46 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aquacielo

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2020 01:50 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aquacielo

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2020 01:59 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aquacielo

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2020 02:31 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aquacielo

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2020 02:33 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aquacielo

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2020 02:40 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kildor

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2020 04:44 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alzov

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2020 03:00 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alzov

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2020 03:07 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alzov

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2020 04:06 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζολαίμης (Luscinia svecica)

Παρατηρητής

marfa_sergeevna

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2020 06:24 ΜΜ +13

Περιγραφή

летал в одиночку

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oleg_kosterin

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2020 05:43 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daria_dru

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2020 06:43 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oleg_kosterin

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2020 02:12 ΜΜ +07

Περιγραφή

Colias palaeno inhabits peat moss habitats such as raised mires and bogged taiga. There is a big Gladkoe Bog nearby but with very scarce Sphagnum and I doubt C. palaeno can breed there. The closest suitable habitats are situated some 100 km to the North. At the same time solitary females may migrate quite fast, perhaps in search for other suitable habitats. This is the fouth female of this species I see in the forest-steppe zone of West Siberia for my life, and the second in Novosibirsk. It is noteworthy that this happened on my 57th birthday.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oleg_kosterin

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2020 07:04 ΜΜ +07

Περιγραφή

a male

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aquacielo

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2020 07:45 ΜΜ +07