Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abhilash_herakal

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2020 11:09 ΜΜ IST
Pholcidae - Photo (c) Tony Iwane, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tony Iwane
Η ταυτότητα του χρήστη ajott: Οικογένεια Pholcidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ygurjar

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2018 07:48 ΠΜ IST
Olios lamarcki - Photo (c) Varun Vaze, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Varun Vaze
Η ταυτότητα του χρήστη ajott: Olios lamarcki, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krishna_sittilingi

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2021 10:04 ΠΜ IST

Τόπος

Sittilingi (Google, OSM)
Perenethis - Photo (c) i_c_riddell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by i_c_riddell
Η ταυτότητα του χρήστη ajott: Γένος Perenethis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

praveenpankajakshan

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2021 12:17 ΜΜ IST

Περιγραφή

Funnel web spider

Hippasa - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη ajott: Γένος Hippasa, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manjusarma

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2019 05:42 ΜΜ IST
Stegodyphus - Photo (c) Wynand Uys, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Wynand Uys
Η ταυτότητα του χρήστη ajott: Γένος Stegodyphus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thinleydema

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2021 01:19 ΜΜ IST
Oxyopes - Photo (c) Ilona, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ilona
Η ταυτότητα του χρήστη ajott: Γένος Oxyopes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

firos_ak

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2019 11:32 ΠΜ IST
Pardosinae - Photo (c) Alexis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis
Η ταυτότητα του χρήστη ajott: Υποοικογένεια Pardosinae, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kannettan

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2018 04:29 ΜΜ UTC
Mygalomorphae - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη ajott: Υποτάξη Mygalomorphae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)

Παρατηρητής

hareeshaas

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2020 09:06 ΜΜ IST
Θωμισίδες - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη ajott: Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

monibha

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2023 01:06 ΜΜ IST
Salticinae - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Shahan
Η ταυτότητα του χρήστη ajott: Υποοικογένεια Salticinae, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pooja_nathan

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2023 07:29 ΠΜ IST
Araneidae - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη ajott: Οικογένεια Araneidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vanishree

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2019 11:13 ΠΜ IST

Τόπος

Bijapur, IN-KA, IN (Google, OSM)
Pholcidae - Photo (c) Tony Iwane, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tony Iwane
Η ταυτότητα του χρήστη ajott: Οικογένεια Pholcidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abhinya_p

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 11:44 ΠΜ UTC

Τόπος

Uruvachal (Google, OSM)
Hersiliidae - Photo (c) Iván Montes de Oca Cacheux, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Iván Montes de Oca Cacheux
Η ταυτότητα του χρήστη ajott: Οικογένεια Hersiliidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rahul61

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2022 01:48 ΜΜ IST
Uloboridae - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Jesse Rorabaugh
Η ταυτότητα του χρήστη ajott: Οικογένεια Uloboridae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anjanirajagopal

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2020 07:37 ΠΜ UTC

Τόπος

Chennai (Google, OSM)
Hyllus - Photo (c) H. K. Tang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ajott: Γένος Hyllus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)

Παρατηρητής

prakalathand

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2023 09:06 ΠΜ IST
Αράχνη Λύκος - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Shahan
Η ταυτότητα του χρήστη ajott: Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aishwaryamehendale

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2020 06:23 ΜΜ UTC
Oxyopes - Photo (c) Ilona, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ilona
Η ταυτότητα του χρήστη ajott: Γένος Oxyopes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rohit_girotra

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2020 01:14 ΜΜ IST

Περιγραφή

Honey Valley

Hippasa - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη ajott: Γένος Hippasa, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smriti8

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 07:49 ΠΜ IST
Peucetia - Photo (c) Wynand Uys, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Wynand Uys
Η ταυτότητα του χρήστη ajott: Γένος Peucetia, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mayank09

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 08:05 ΜΜ IST
Oxyopes - Photo (c) Ilona, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ilona
Η ταυτότητα του χρήστη ajott: Γένος Oxyopes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)

Παρατηρητής

swathikrishna_m

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 05:54 ΜΜ IST
Αράχνες Άλτες - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ajott: Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rajibrudratariang

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 05:49 ΜΜ IST
Oxyopes - Photo (c) Ilona, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ilona
Η ταυτότητα του χρήστη ajott: Γένος Oxyopes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)

Παρατηρητής

navaneethsinigeorge

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2021 01:50 ΜΜ IST
Αράχνη Λύκος - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Shahan
Η ταυτότητα του χρήστη ajott: Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)

Παρατηρητής

vikas2

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2013 10:38 ΜΜ IST

Περιγραφή

Closest species

Hippasosa - Photo (c) Christine Sydes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christine Sydes
Η ταυτότητα του χρήστη ajott: Γένος Hippasosa, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)

Παρατηρητής

chiragkotian

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2023 05:17 ΜΜ IST
Αράχνη Λύκος - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Shahan
Η ταυτότητα του χρήστη ajott: Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες (Τάξη Araneae)

Παρατηρητής

puttaraju_kaiga

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2020 10:11 ΠΜ IST

Τόπος

Kaiga (Google, OSM)
Θωμισίδες - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη ajott: Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elricnelson77

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2020 02:00 ΜΜ IST
Cyclosa - Photo (c) Meghan Cassidy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Meghan Cassidy
Η ταυτότητα του χρήστη ajott: Γένος Cyclosa, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dr__sakshi

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 04:20 ΜΜ IST

Περιγραφή

Spider on smal palm plant

Oxyopes - Photo (c) Ilona, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ilona
Η ταυτότητα του χρήστη ajott: Γένος Oxyopes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smriti8

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2022 05:59 ΜΜ IST
Oxyopes - Photo (c) Ilona, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ilona
Η ταυτότητα του χρήστη ajott: Γένος Oxyopes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)

Παρατηρητής

hardeep_singh_13

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2021 12:08 ΜΜ IST
Αράχνες Άλτες - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ajott: Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 107171