Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janofonsagrada

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 12:27 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julix8

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2023 11:15 ΠΜ WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xespok

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2021 02:00 ΜΜ CEST

Περιγραφή

cf.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pangeo

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 01:08 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dna23

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

audun

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 02:26 ΜΜ CEST

Τόπος

Bjugn, NO-ST, NO (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annekeyoga

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Aust-Agder, NO (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexramirezg

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2016 12:05 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abhiapc

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2021 07:44 ΜΜ IST

Περιγραφή

Purple sunbird breeding recorded on Indian Cooperative Spiders web !
successful breeding recorded

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bill-icbugs-lucas

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2013

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wynand_uys

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2014

Περιγραφή

Argiope closeups


Having failed to ID a 22mm Argiope to species because Argiope levii and Argiope flavipalpis can evidently only be distinguished by the shape of the epigynum, I went in search of that spider. Couldn't find it so I caught this 18.5mm specimen and took some closeups of its nether parts, hoping to arrive at a firm ID. Like the other spider, this one was on a smallish orbweb (about 400mm diameter) low over the ground. These argiopes never seem to place thir webs more than about 1m off the ground. Alwyays in a shaded part of woodland or forest.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abdelwahab_chedad

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2019 07:48 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottolmstead

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 02:54 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

exonie

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 02:51 ΠΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gfbcaswell

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2016 09:52 ΠΜ ADT

Τόπος

Halifax, CA-NS, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickbedard

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2019 02:39 ΜΜ +0545

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birchie

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2019 09:56 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nrpeters

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2020 05:43 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikymaf

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2022 03:19 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jarrinson_esneider

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2022 12:34 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurent_h

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2021 08:24 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielmesa1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2020 09:31 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ajott

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 09:48 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wilsonlombana

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 12:46 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

odonatachr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2018 01:45 ΜΜ MSK

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geeseinflight

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh1025

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2020 12:21 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

humane

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2021

Τόπος

Aigne (Google, OSM)

Περιγραφή

Spiderlings hatching from eggsack

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dni_catipo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2022 09:14 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin_galli

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2022 02:14 ΜΜ CET

Περιγραφή

collected for ID

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin_galli

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2022 12:48 ΜΜ CET

Περιγραφή

collected for ID

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργιόπη (Γένος Argiope)

Παρατηρητής

heartwire

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2020 08:25 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bottin

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2016 12:01 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

black67

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 11:42 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angel1259

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 02:13 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m_steinwandter

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2019 12:19 ΜΜ CEST

Τόπος

Südtirol, Italien (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidmsfoto

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2019 01:59 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

priyank7

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2019 07:49 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildthings666

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2014 05:30 ΠΜ IST

Περιγραφή

Stegodyphus spider with a mite on its head.
Some spiders from this genus are also called social spiders as they build web with a whole colony if spiders staying and hunting together. And some are solitary as well.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

awayk3n

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2022 07:59 ΠΜ IST

Τόπος

Erode (Google, OSM)

Περιγραφή

came out to catch a fly stuck on web
(with Stegodyphus sarasinorum on left)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neymark

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2014 11:47 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνη Πασχαλίτσα (Eresus kollari)

Παρατηρητής

issho

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2013 01:12 ΜΜ UTC

Τόπος

Бирюковка (Google, OSM)

Περιγραφή

Я предполагаю что это вид eresus но какой? Не один не совпадает...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hrodulf

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2022 04:30 ΜΜ CAT

Τόπος

Namibia (Google, OSM)

Περιγραφή

Sorry, not sure where in Namibia she was found. Tharina Bird is the original observer.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ajott

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2020 11:19 ΠΜ -05

Τόπος

Cuenca, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arachon

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2020 03:40 ΜΜ CEST

Περιγραφή

First reported sefl-sustaining population, not surprising in a cricket rearing setting. Thanks to Monica Jensen and her boyfriend Kurt for delivering them to me.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vivaxylocopa

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2022 02:35 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες (Τάξη Araneae)

Παρατηρητής

aminoa

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2022 02:30 ΠΜ CEST

Τόπος

Ávila, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aminoa

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2022 12:18 ΠΜ CEST

Τόπος

Ávila, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

savvaszafeiriou

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2021 08:27 ΜΜ +14

Περιγραφή

Region: A20

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 03:23 ΜΜ CEST

Περιγραφή

T14_3_68 Saum gesaugt

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjamingorfer

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 06:09 ΜΜ CEST

Περιγραφή

added pedipalpus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreas_boe

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sbushes

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 07:22 ΜΜ BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tullepod

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2022 04:40 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joergpageler

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2012 07:47 ΜΜ CEST

Περιγραφή

anhand des Präparates später genital bestimmt

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργιόπη Η Λοβωτή (Argiope lobata)

Παρατηρητής

efarilis

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2022 09:05 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carstenfuchs

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 08:49 ΠΜ CEST

Περιγραφή

sehr kleines Exemplar, gefühlt 1-2 mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuli4

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 04:48 ΠΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuli4

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 07:01 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuli4

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2021 01:11 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuli4

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 05:13 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuli4

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2022 12:31 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuli4

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 01:07 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mauropask

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2010 08:23 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidfhuerta

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2021 09:24 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgilperez

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 09:15 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Under the thin bark of Eucalyptus, in the forest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dm_gergely

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2022 09:15 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessaddams

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2021 10:16 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Newly hatched; sitting in a group on an egg sac.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kunag-ping_yu

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2021 02:00 ΜΜ CST

Τόπος

Marib, YE-MA, YE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kunag-ping_yu

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2021 02:30 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

demegilloii_leonelrubrico

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2020 10:27 ΠΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franzanth

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Τόπος

Bali, ID (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mettevind

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2020

Περιγραφή

1 adult, 1 cluster of newly hatched spiderlings

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hubertszcz

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2020 10:34 ΜΜ CST

Τόπος

Gamboa, Panama (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

darwinnie

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2021 01:27 ΜΜ CEST

Τόπος

La Frette, France (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arachon

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Hovedstaden, DK (Google, OSM)

Περιγραφή

Genital examined

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arachon

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Hovedstaden, DK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Μπούφος (Bubo virginianus)

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2017 06:20 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arachon

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2020 05:36 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2021 11:17 ΠΜ +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yaelorgad

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2019 12:46 ΜΜ IDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roserobin

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

Gorgeous spider with an impressive cross on his/her web.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργιόπη (Γένος Argiope)

Παρατηρητής

roxipijper

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2019 10:28 ΠΜ SAST

Περιγραφή

19 Oct only 6 legs and 16 Nov 8 legs

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

happyasacupcake

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2019 03:55 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alitzelja

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2020 01:11 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tenoch01

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildcarrot

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2020 06:35 ΜΜ CDT

Τόπος

Harlingen, TX, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Our first night down in the LRGV, we decided to explore the property of the AirBNB we stayed at, being tired from the 8 hour drive. I'm so glad we did as I found so my lifers on this property and single night alone! I am very appreciative of the Darling family keeping this piece of land 'wild' and native.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drpadhiyar

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2022 08:05 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karthikeyan_srinivasan

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2021 03:55 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meganlearned

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2018 11:48 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abhiapc

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2021 09:38 ΠΜ IST

Περιγραφή

Purple sunbird breeding recorded on Indian Cooperative Spiders web !
successful breeding recorded

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janusolajuanboediman

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2019

Τόπος

Jawa Barat, ID (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexeyreshchikov

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2020 04:26 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aussiecreature

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2021 12:58 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amith_kiran

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2020 04:56 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sesernam

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 10:28 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakob

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2020 01:31 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2020 08:51 ΠΜ SAST

Περιγραφή

river shore

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Dione juno

Παρατηρητής

osoandino

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2006 10:07 ΜΜ CEST

Τόπος

Sigchos, Équateur (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glandarius

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

Brandenburg, DE (Google, OSM)