Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micah-g

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 04:57 PM PDT
Vulpicida canadensis - Photo (c) Richard Droker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη agave6_tomwalker: Vulpicida canadensis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saxifrages

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2020 11:09 AM PDT
Peltigera collina - Photo (c) Richard Droker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη agave6_tomwalker: Peltigera collina, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dennyedmondson

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 02:07 PM PDT

Περιγραφή

Was going on vaccinium parvifolium on side of old logging road. Only specimen found in area.

Exobasidium parvifolii - Photo (c) Jake Gessay, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jake Gessay
Η ταυτότητα του χρήστη agave6_tomwalker: Exobasidium parvifolii, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antrozousamelia

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 02:34 PM PDT
Flavopunctelia - Photo (c) José Audel López Medina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by José Audel López Medina
Η ταυτότητα του χρήστη agave6_tomwalker: Γένος Flavopunctelia, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bg-menloparkca

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 07:40 PM PDT
Ramalina menziesii - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη agave6_tomwalker: Ramalina menziesii, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jzupan

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 04:52 PM PDT

Τόπος

McArthur, CA, US (Google, OSM)
Letharia columbiana - Photo (c) wanderflechten, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη agave6_tomwalker: Letharia columbiana, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hali4x

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 11:31 AM EDT
Lobaria pulmonaria - Photo (c) L S, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη agave6_tomwalker: Lobaria pulmonaria, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcb7

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 01:29 PM EDT
Didymops transversa - Photo (c) Brad Moon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Brad Moon
Η ταυτότητα του χρήστη agave6_tomwalker: Didymops transversa, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)

Παρατηρητής

justin_cifello

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 09:00 AM EDT
Αμερικανική Τσίχλα - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη agave6_tomwalker: Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mcurry1010

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 08:59 AM EDT
Barbarea - Photo (c) Nelly Semenova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nelly Semenova
Η ταυτότητα του χρήστη agave6_tomwalker: Γένος Barbarea, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffgarner

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 07:17 AM EDT

Περιγραφή

On a conifer limb

Hypogymnia physodes - Photo (c) Liam O'Brien, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Liam O'Brien
Η ταυτότητα του χρήστη agave6_tomwalker: Hypogymnia physodes, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffgarner

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 07:25 AM EDT

Περιγραφή

On a conifer limb

Parmotrema - Photo (c) Colin Brown, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη agave6_tomwalker: Γένος Parmotrema, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffgarner

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 07:20 AM EDT

Περιγραφή

On a conifer trunk

Loxospora ochrophaea - Photo (c) anthony brooks, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by anthony brooks
Η ταυτότητα του χρήστη agave6_tomwalker: Loxospora ochrophaea, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffgarner

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 07:27 AM EDT

Περιγραφή

On a conifer twig

Pseudevernia cladonia - Photo (c) Charlie Hohn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Charlie Hohn
Η ταυτότητα του χρήστη agave6_tomwalker: Pseudevernia cladonia, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glevergood

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 01:43 PM EDT
Cladonia maxima - Photo (c) Susan Richardson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Richardson
Η ταυτότητα του χρήστη agave6_tomwalker: Cladonia maxima, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cilley_2008

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 02:13 PM EDT
Flavoparmelia caperata - Photo (c) Pete and Noe Woods, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pete Woods
Η ταυτότητα του χρήστη agave6_tomwalker: Flavoparmelia caperata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jvaz917

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 09:10 AM EDT
Flavoparmelia caperata - Photo (c) Pete and Noe Woods, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pete Woods
Η ταυτότητα του χρήστη agave6_tomwalker: Flavoparmelia caperata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevinesco33

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 09:10 AM EDT
Flavoparmelia caperata - Photo (c) Pete and Noe Woods, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pete Woods
Η ταυτότητα του χρήστη agave6_tomwalker: Flavoparmelia caperata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katamamurray

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2020 04:26 PM EDT

Τόπος

Falmouth, MA, US (Google, OSM)
Viola fimbriatula - Photo (c) Joe Walewski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joe Walewski
Η ταυτότητα του χρήστη agave6_tomwalker: Viola fimbriatula, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eleducfleming

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2020 11:22 AM EDT

Τόπος

Falmouth, MA, US (Google, OSM)
Viola fimbriatula - Photo (c) Joe Walewski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joe Walewski
Η ταυτότητα του χρήστη agave6_tomwalker: Viola fimbriatula, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kennybostic

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 10:06 AM EDT

Τόπος

Deer Isle (Google, OSM)
Usnea - Photo (c) Teodoro Chivatá Bedoya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Teodoro Chivatá Bedoya
Η ταυτότητα του χρήστη agave6_tomwalker: Γένος Usnea, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jhart

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 09:40 AM EDT
Peltigera praetextata - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη agave6_tomwalker: Peltigera praetextata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grabarskifam

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2021 02:38 PM EDT

Τόπος

Lake George (Google, OSM)
Xanthoparmelia - Photo (c) c michael hogan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by c michael hogan
Η ταυτότητα του χρήστη agave6_tomwalker: Γένος Xanthoparmelia, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mandelabra

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2021 11:13 AM EST
Peltigera praetextata - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη agave6_tomwalker: Peltigera praetextata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mandelabra

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2021 11:19 AM EST
Cladonia furcata - Photo (c) wanderflechten, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη agave6_tomwalker: Cladonia furcata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarah4164

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2022 01:11 PM EDT

Περιγραφή

Wet rock

Lepraria - Photo (c) Pat Deacon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pat Deacon
Η ταυτότητα του χρήστη agave6_tomwalker: Γένος Lepraria, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smpierce

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2021 10:44 AM EST
Porpidia albocaerulescens - Photo (c) John Boback, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Boback
Η ταυτότητα του χρήστη agave6_tomwalker: Porpidia albocaerulescens, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karin11

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2022 01:13 PM ADT
Evernia mesomorpha - Photo (c) Samuel Brinker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Samuel Brinker
Η ταυτότητα του χρήστη agave6_tomwalker: Evernia mesomorpha, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grazing

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 12:15 PM EDT
Rhizoplaca subdiscrepans - Photo (c) Samuel Brinker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Samuel Brinker
Η ταυτότητα του χρήστη agave6_tomwalker: Rhizoplaca subdiscrepans, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grazing

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 09:49 AM EDT
Cladonia cristatella - Photo (c) Susan J. Hewitt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan J. Hewitt
Η ταυτότητα του χρήστη agave6_tomwalker: Cladonia cristatella, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2022
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 9460