Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myflowerid1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2021 11:33 AM MST
Teloschistaceae - Photo (c) Edgley Cesar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη agave6_tomwalker: Οικογένεια Teloschistaceae, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kosturv

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2021 08:02 AM MST
Dermatocarpon miniatum - Photo (c) Amadej Trnkoczy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη agave6_tomwalker: Dermatocarpon miniatum, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plant_enjoyer

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2021 02:35 PM EST
Rhizoplaca subdiscrepans - Photo (c) Samuel Brinker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη agave6_tomwalker: Rhizoplaca subdiscrepans, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plant_enjoyer

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2021 02:19 PM EST
Stereocaulon - Photo (c) Teodoro Chivatá Bedoya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη agave6_tomwalker: Γένος Stereocaulon, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plant_enjoyer

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2021 02:27 PM EST
Diploschistes scruposus - Photo (c) Tab Tannery, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη agave6_tomwalker: Diploschistes scruposus, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bshworak

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2017 02:56 PM MDT
Teloschistaceae - Photo (c) Edgley Cesar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη agave6_tomwalker: Οικογένεια Teloschistaceae, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

metsa

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2021 01:04 PM PST
Hypogymnia tubulosa - Photo (c) Bob  Danley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη agave6_tomwalker: Hypogymnia tubulosa, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

metsa

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2021 02:02 PM PST
Tuckermanopsis chlorophylla - Photo (c) Bernd Bäumler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη agave6_tomwalker: Tuckermanopsis chlorophylla, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

metsa

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2021 10:54 AM PST

Περιγραφή

on twig

Hypogymnia physodes - Photo (c) Richard Droker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη agave6_tomwalker: Hypogymnia physodes, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

metsa

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2021 09:23 AM PST
Usnea rubicunda - Photo (c) Noah Elhardt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη agave6_tomwalker: Usnea rubicunda, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

metsa

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2021 10:04 PM PST

Περιγραφή

observed by @graysquirrel, https://www.inaturalist.org/observations/101869467
growing on Peltigera thallus
fungus or lichen???

Normandina pulchella - Photo (c) Tab Tannery, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη agave6_tomwalker: Normandina pulchella, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botanicus

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2021 09:08 AM EDT

Περιγραφή

Growing on a large rock with other lichens.

Habitat: Closed-canopy (more or less), secondary hardwood forest with a variety of canopy species.

Porpidia albocaerulescens - Photo (c) John Boback, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη agave6_tomwalker: Porpidia albocaerulescens, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janiecw

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Québec, CA (Google, OSM)
Dibaeis baeomyces - Photo (c) troy_mcmullin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη agave6_tomwalker: Dibaeis baeomyces, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janiecw

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Québec, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

On rock. UV+ orange. K-, C-, KC- Ascus about 20 um, no visible spores.

Psilolechia lucida - Photo (c) Joe Walewski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη agave6_tomwalker: Psilolechia lucida, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smithchr

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2021 12:11 PM CST
Cladonia subtenuis - Photo (c) Susan J. Hewitt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη agave6_tomwalker: Cladonia subtenuis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cfriis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2021 04:00 PM EDT

Τόπος

Ogoki, ON, CA (Google, OSM)
Cladonia - Photo (c) Ilja Klutman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη agave6_tomwalker: Γένος Cladonia, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

judy259

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2021 12:31 PM UTC
Cladonia subtenuis - Photo (c) Susan J. Hewitt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη agave6_tomwalker: Cladonia subtenuis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benigno-gomez

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2021 01:56 PM CST
Pseudevernia consocians - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη agave6_tomwalker: Pseudevernia consocians, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hillsbflat

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2021 07:24 PM UTC
Sphaerophorus - Photo (c) Adam Bryant, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη agave6_tomwalker: Γένος Sphaerophorus, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benigno-gomez

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2021 01:56 PM CST
Pseudevernia intensa - Photo (c) Evan M. Raskin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη agave6_tomwalker: Pseudevernia intensa, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2021
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kzoebel

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2021 03:18 PM CST

Περιγραφή

On an old stump along with several other species of Cladonia.

Cladonia subtenuis - Photo (c) Susan J. Hewitt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη agave6_tomwalker: Cladonia subtenuis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kzoebel

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2021 03:17 PM CST

Περιγραφή

On an old stump with several other species of Cladonia.

Cladonia cristatella - Photo (c) Susan J. Hewitt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη agave6_tomwalker: Cladonia cristatella, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kzoebel

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2021 03:21 PM CST

Περιγραφή

On an old stump with several species of Cladonia.

Cladonia peziziformis - Photo (c) Rob Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη agave6_tomwalker: Cladonia peziziformis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kzoebel

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2021 03:20 PM CST

Περιγραφή

Unsure about this ID? Growing on an old stump with at least three different species of Cladonia.

Cladonia cristatella - Photo (c) Susan J. Hewitt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη agave6_tomwalker: Cladonia cristatella, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jhafstad

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)
Cladonia uncialis - Photo (c) brionnap, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη agave6_tomwalker: Cladonia uncialis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jhafstad

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On Pinus rigida

Imshaugia aleurites - Photo (c) Tom Walker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη agave6_tomwalker: Imshaugia aleurites, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jhafstad

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)
Cladonia furcata - Photo (c) wanderflechten, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη agave6_tomwalker: Cladonia furcata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jhafstad

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)
Dimelaena oreina - Photo (c) Joe Walewski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη agave6_tomwalker: Dimelaena oreina, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jilliankern

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2018 05:36 PM PDT

Περιγραφή

C-

Hypogymnia tubulosa - Photo (c) Bob  Danley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη agave6_tomwalker: Hypogymnia tubulosa, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickmoore91

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2021 01:50 PM MDT

Περιγραφή

Powdery soredia on lobe tips

Hypogymnia tubulosa - Photo (c) Bob  Danley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη agave6_tomwalker: Hypogymnia tubulosa, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 9083