Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justin_cifello

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 07:48 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chdphoto

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 01:47 PM CDT

Περιγραφή

Retzer Nature Center

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bstarzomski

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2021 09:33 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

optilete

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 01:08 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nannajoubert

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 12:50 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rebekah177

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 12:57 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lysandra

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 05:30 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zoedavis

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2022 05:19 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rhjackso

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2022 12:59 PM PDT

Τόπος

Ellensburg, WA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

margaretcurtin

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2022 05:21 PM EDT

Περιγραφή

Happy to see this patch back again! Used to be here 15 years ago and then went missing.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

margaretcurtin

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 04:45 PM EDT

Περιγραφή

In addition to the general gestalt of the clumps, the ligules are particularly noticeable, even this time of year.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

margaretcurtin

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 04:54 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

margaretcurtin

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Massachusetts, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζοτσικνιάς (Egretta caerulea)

Παρατηρητής

rdebenham

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natemarchessault

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2022 05:15 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mfaherty

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2022 05:58 PM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squiresk

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2022 12:15 PM EDT

Τόπος

Mashpee, MA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xavier_parker

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2022 10:12 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brucelund

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2022 04:40 PM EDT

Περιγραφή

Abundant on silicaceous field stone walls around parking lot and beyond

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brucelund

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2021 05:12 PM EST

Περιγραφή

On fallen woodlands branch along Porcupine Trail

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2022 08:58 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giffbeaton

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2022 03:12 PM EST

Περιγραφή

On oak

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giffbeaton

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2022 03:14 PM EST

Περιγραφή

On oak

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giffbeaton

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2022 03:03 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bdthomas

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2022 12:35 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bdthomas

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2022 09:27 PM EST

Περιγραφή

hirsute

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bdthomas

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2022 08:51 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bdthomas

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2022 08:51 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bdthomas

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2022 05:01 PM EDT

Τόπος

Johnston, RI, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mossman13

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Περιγραφή

Growing on exposed NNW facing quartzite outcrop at edge of glade. Many other species present not photographed.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mossman13

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Περιγραφή

Growing on exposed NNW facing quartzite outcrop at edge of glade. Many other species present not photographed.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradtoms

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2022 12:54 PM AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jjjjaaaammmmiiiieeee

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2022 02:54 PM PDT

Περιγραφή

Smooth.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jon_p_ruddy

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2022 11:24 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jjjjaaaammmmiiiieeee

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2022 04:21 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tlavdov

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2022 09:56 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tlavdov

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2022 09:55 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauren_re

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2022 03:23 PM PST

Περιγραφή

Dark blue-black with brown along the margins. Rhizines branching and forked. Along roadside

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janie_c

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Québec, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

On ash tree

Ετικέτες

cp

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janie_c

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Québec, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janie_c

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Québec, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

K+ yellow to orange on soredia, C-, KC-, Pd+ yellow

Ετικέτες

qtf

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janie_c

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Québec, CA (Google, OSM)

Ετικέτες

fw, pct

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerraiche

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2022 03:01 PM PST

Περιγραφή

with moss

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bertharris

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2022 04:43 PM EST

Περιγραφή

On tulip poplar by the river, pruina on lobe tips, cream-yellow medulla , a few black rhizines on lobe tips

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Bartram Trail, Franklin, North Carolina

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

old-bean-adams

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2022 05:11 PM EST

Περιγραφή

Seminole Ranch Conservation Area

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angela_marrill_hanners

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2022 03:35 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)

Παρατηρητής

bdthomas

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2022 09:49 AM EST

Τόπος

Scituate, RI, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

growing under the bark of hardwood

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kellerpl

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2022 09:49 AM EST

Τόπος

Newport (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2022 10:41 AM EST

Περιγραφή

Jarrett Bald, Bartram Trail, Franklin, North Carolina

synonym, Collema conglomeratum

On the bark (south-facing) of a large White Oak, Quercus alba.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flammulated

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2022 11:05 AM PST

Περιγραφή

Tentative genus ID.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)

Παρατηρητής

adamkohl

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2022 10:16 AM EST

Περιγραφή

Growing on the base of a decomposing stump (pictured)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fungaubs

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2021 11:38 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamiegriffiths

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2021 01:54 PM EST

Τόπος

Shelburne, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annie_evankow

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2021 02:15 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mirandaengelshoven

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2021 01:12 PM CET

Τόπος

Baarn, Nederland (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mirandaengelshoven

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2021 01:44 PM CET

Τόπος

Baarn, Nederland (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mirandaengelshoven

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2021 11:19 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mirandaengelshoven

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2021 11:14 AM CET

Τόπος

Baarn, Nederland (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mirandaengelshoven

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2021 11:21 AM CET

Τόπος

Baarn, Nederland (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mirandaengelshoven

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2021 11:20 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

millione

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2022 02:56 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marilynebdubois

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 03:34 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tarpinian

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 10:01 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gamelaner

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2021 03:33 PM CST

Περιγραφή

On aspen.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gamelaner

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2021 02:58 PM CST

Περιγραφή

On poplar.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gamelaner

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2021 02:43 PM CST

Περιγραφή

I looked at the underside, but apparently forgot to write down what I saw. I think it was dark, but I can't be sure. On poplar.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

acorncap

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2021 03:41 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

t_tallhouse

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2021 03:16 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

waynesweeds

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2021 10:25 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawicho

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2021 03:30 PM -05

Τόπος

Quijos, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zihaowang

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

On pine branch in Staten Island

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

loganlalonde

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2021 03:31 PM HST

Τόπος

Kings, NS, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jensanford

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2021 10:40 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnplischke

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2021 01:53 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eullstrom

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2021 12:13 PM PST

Περιγραφή

On rock

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eullstrom

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2021 12:13 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidemartin

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2021 11:11 AM MST

Περιγραφή

This lichen was photographed on decomposing granite boulders on the Nightbird trail in Mt. Galbraith Park.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lenrely

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2021 03:58 PM EST

Περιγραφή

Samples photographed side-by-side for comparison. The pink one on the right is Turban Cup, not Pink Earth Lichen (it has the cladonia "leaves" at the base of it). The one on the left is Split-Peg Lichen. Here's the reference I use. http://sharnoffphotos.com/lichensB/lichens3_index.html

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drustranger

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2021 03:46 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botanicus

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2021 10:23 AM EST

Περιγραφή

Growing on a branch of a recently fallen Tulip Tree (Liriodendron tulipifera). The only 'occurrence' noted.

Habitat: Roadside in mature, closed-canopy, hardwood forest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botanicus

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2021 11:10 AM EST

Περιγραφή

Growing on a branch of a recently fallen Tulip Tree (Liriodendron tulipifera). A bit hard to spot, but seemingly fairly common on this tree.

Habitat: Roadside in mature, closed-canopy, hardwood forest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botanicus

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2020 08:51 AM EDT

Περιγραφή

Growing on a large rock in a heavily-shaded area near to a stream. The only 'occurrence' noted.

Habitat: mature, closed-canopy, hardwood forest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botanylicious

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tcurtis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Second known fertile instance, both from eastern Ohio

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tcurtis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Lichenicolous on Porpidia albocaerulescens; spores small, brown, 1-septate

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richard_pearlstein

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2021 06:03 PM EST

Περιγραφή

Maybe, based on characteristic yellow fluorescence. Growing on boulder near the top of Iron Hill. Second photo taken after dark with UV Lamp emitting at 365 nanometers.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturewatchwidow

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2021 10:37 AM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elenasuslova

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2020 10:50 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2021 04:41 PM CET

Περιγραφή

Ascomata immersed, whitish to pale brown, 0.5 mm diam.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

metsa

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2021 02:23 PM PST

Περιγραφή

on rock

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

metsa

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2021 08:45 AM PST

Περιγραφή

on Eucalyptus tree trunk

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janie_c

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2021 11:02 AM EDT

Περιγραφή

Au sommet, 850 m

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerritt

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 03:28 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerritt

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2021 10:45 AM EDT

Τόπος

Newcastle, ME, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing on Carpinus caroliniana (American Hornbeam).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegoman

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2021 09:26 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blue543

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keirmorse

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2015 01:48 PM PDT

Τόπος

Encinitas, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jkwhitaker

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2021 02:24 PM AKST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bstarzomski

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 09:48 AM PDT