Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αφρικανική Μονάρχης (Danaus chrysippus)

Παρατηρητής

anita363

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2012 02:07 ΜΜ EDT
Αφρικανική Μονάρχης - Photo (c) Pavel Vojtek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pavel Vojtek
Η ταυτότητα του χρήστη agaantonia3: Αφρικανική Μονάρχης (Danaus chrysippus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stanis1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2023 06:37 ΜΜ CEST
Μεσογειακός Χαμαιλέοντας - Photo (c) Oscar Díaz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Oscar Díaz
Η ταυτότητα του χρήστη agaantonia3: Μεσογειακός Χαμαιλέοντας (Chamaeleo chamaeleon)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κροκοδειλάκι (Laudakia stellio)

Παρατηρητής

lancillotto

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2005

Τόπος

Serifos (Google, OSM)
Κροκοδειλάκι - Photo (c) joseproma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη agaantonia3: Κροκοδειλάκι (Laudakia stellio)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Κοινονύμφη (Coenonympha pamphilus)

Παρατηρητής

kostaszontanos

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2016 11:02 ΠΜ HST
Κοινή Κοινονύμφη - Photo (c) ruimvs, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by ruimvs
Η ταυτότητα του χρήστη agaantonia3: Κοινή Κοινονύμφη (Coenonympha pamphilus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δενδρολίβανο (Salvia rosmarinus)

Παρατηρητής

finrod

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2016

Τόπος

Amelia (Google, OSM)
Δενδρολίβανο - Photo (c) Frank Walther, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Frank Walther
Η ταυτότητα του χρήστη agaantonia3: Δενδρολίβανο (Salvia rosmarinus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2019
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ilias_strachinis

Ημερομηνία

Μάιος 2018
Libelloides macaronius - Photo (c) Kostas Zontanos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kostas Zontanos
Η ταυτότητα του χρήστη agaantonia3: Libelloides macaronius, Ένα μέλος του Μυρμηλεοντίδες (Οικογένεια Myrmeleontidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βανέσα Του Κάρδου (Vanessa cardui)

Παρατηρητής

euproserpinus

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2019 10:59 ΠΜ PDT
Βανέσα Του Κάρδου - Photo (c) roy pilcher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by roy pilcher
Η ταυτότητα του χρήστη agaantonia3: Βανέσα Του Κάρδου (Vanessa cardui)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 10, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kostaszontanos

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2018 01:35 ΜΜ EEST
Polyommatus icarus - Photo (c) Bryan Pfeiffer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bryan Pfeiffer
Η ταυτότητα του χρήστη agaantonia3: Polyommatus icarus, Ένα μέλος του Πολυόμματος (Γένος Polyommatus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kostaszontanos

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2018 01:57 ΜΜ EEST
Arethusana arethusa - Photo (c) Pavel Vojtek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pavel Vojtek
Η ταυτότητα του χρήστη agaantonia3: Arethusana arethusa, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kostaszontanos

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2018 02:08 ΜΜ EEST
Aricia agestis - Photo (c) Raniero Panfili, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Raniero Panfili
Η ταυτότητα του χρήστη agaantonia3: Aricia agestis, Ένα μέλος του Πολυομμάτινα (Υποφυλή Polyommatina)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kostaszontanos

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2018 03:47 ΜΜ EEST
Cynanchum acutum - Photo (c) Ron Frumkin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ron Frumkin
Η ταυτότητα του χρήστη agaantonia3: Cynanchum acutum, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Λιβελούλα (Crocothemis erythraea)

Παρατηρητής

kostaszontanos

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2018 04:49 ΜΜ EEST
Κόκκινη Λιβελούλα - Photo (c) Stas & Lana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stas & Lana
Η ταυτότητα του χρήστη agaantonia3: Κόκκινη Λιβελούλα (Crocothemis erythraea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rougeron

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2018 09:32 ΠΜ SAST
Πεταλούδα Παγώνι - Photo (c) S. Rae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη agaantonia3: Πεταλούδα Παγώνι (Aglais io)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabnobili

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2017 05:47 ΜΜ CEST
Papilio alexanor - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη agaantonia3: Papilio alexanor, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leibele

Ημερομηνία

Ιούλιος 2017

Τόπος

Italy (Google, OSM)

Περιγραφή

7605

Papilio alexanor - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη agaantonia3: Papilio alexanor, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χωματόφρυνος (Bufo bufo)

Παρατηρητής

jakob

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2018 03:17 ΜΜ CEST
Χωματόφρυνος - Photo (c) Mauro Paschetta, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη agaantonia3: Χωματόφρυνος (Bufo bufo)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρφόχορτο (Pallenis spinosa)

Παρατηρητής

finrod

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2013 10:08 ΠΜ CEST
Καρφόχορτο - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Konstantinos Kalaentzis
Η ταυτότητα του χρήστη agaantonia3: Καρφόχορτο (Pallenis spinosa)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2018
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakob

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2018 05:57 ΜΜ CEST
Πεταλούδα Παγώνι - Photo (c) S. Rae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη agaantonia3: Πεταλούδα Παγώνι (Aglais io)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκόλυμος Ο Ισπανικός (Scolymus hispanicus)

Παρατηρητής

kostaszontanos

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2014 08:27 ΜΜ HST
Σκόλυμος Ο Ισπανικός - Photo (c) Konstantinos Barsakis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Konstantinos Barsakis
Η ταυτότητα του χρήστη agaantonia3: Σκόλυμος Ο Ισπανικός (Scolymus hispanicus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kostaszontanos

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2014 09:51 ΠΜ HST
Zygaena carniolica - Photo (c) Andrea Peterlongo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrea Peterlongo
Η ταυτότητα του χρήστη agaantonia3: Zygaena carniolica, Ένα μέλος του Ζύγαινα (Γένος Zygaena)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kostaszontanos

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2017 08:10 ΜΜ HST
Ασιλίδες - Photo (c) Steve Collins, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη agaantonia3: Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kostaszontanos

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2017 07:40 ΠΜ HST
Sympecma fusca - Photo (c) helger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by helger
Η ταυτότητα του χρήστη agaantonia3: Sympecma fusca, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kostaszontanos

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2017 11:16 ΠΜ HST
Melanargia russiae - Photo (c) Богинский Евгений Иванович, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Богинский Евгений Иванович
Η ταυτότητα του χρήστη agaantonia3: Melanargia russiae, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kostaszontanos

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2017 11:43 ΠΜ HST
Thymelicus lineola - Photo (c) bob15noble, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by bob15noble
Η ταυτότητα του χρήστη agaantonia3: Thymelicus lineola, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kostaszontanos

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2017 12:43 ΜΜ HST

Περιγραφή

Alpine cliff (2300 masl). N. Pindos (Epirus, Greece)

Erebia melas - Photo (c) Luca Boscain, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luca Boscain
Η ταυτότητα του χρήστη agaantonia3: Erebia melas, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jujurenoult

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2016 06:55 ΜΜ CEST

Περιγραφή

one individual with long-tailed tits

Κιτρινόφρυδος Φυλλοσκόπος - Photo (c) A.Ma, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by A.Ma
Η ταυτότητα του χρήστη agaantonia3: Κιτρινόφρυδος Φυλλοσκόπος (Phylloscopus inornatus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulcools

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2010 03:49 ΜΜ BST
Κιτρινόφρυδος Φυλλοσκόπος - Photo (c) A.Ma, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by A.Ma
Η ταυτότητα του χρήστη agaantonia3: Κιτρινόφρυδος Φυλλοσκόπος (Phylloscopus inornatus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikborrow

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2016 02:00 ΜΜ BST

Τόπος

Stiffkey Woods (Google, OSM)
Κιτρινόφρυδος Φυλλοσκόπος - Photo (c) A.Ma, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by A.Ma
Η ταυτότητα του χρήστη agaantonia3: Κιτρινόφρυδος Φυλλοσκόπος (Phylloscopus inornatus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulcools

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2010

Ετικέτες

Κιτρινόφρυδος Φυλλοσκόπος - Photo (c) A.Ma, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by A.Ma
Η ταυτότητα του χρήστη agaantonia3: Κιτρινόφρυδος Φυλλοσκόπος (Phylloscopus inornatus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cata-cnr-iret

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2016 11:15 ΠΜ +03
Απάτουρα Του Ιλίου - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη agaantonia3: Απάτουρα Του Ιλίου (Apatura ilia)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2017
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 174