Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεσογειακή Σκολόπενδρα (Scolopendra cingulata)

Παρατηρητής

mattiamenchetti

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2019 10:58 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Greek Meadow Viper (Vipera graeca)

Παρατηρητής

ilias_strachinis

Ημερομηνία

Ιούλιος 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαφιάτης (Elaphe quatuorlineata)

Παρατηρητής

ilias_strachinis

Ημερομηνία

Απρίλιος 2013

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ilias_strachinis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2018 02:06 ΠΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ilias_strachinis

Ημερομηνία

Μάιος 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοβάτραχος (Rana temporaria)

Παρατηρητής

ilias_strachinis

Ημερομηνία

Μάρτιος 2019

Τόπος

Sofia, BG (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιμνόφιδο (Natrix tessellata)

Παρατηρητής

ilias_strachinis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2016 08:39 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιμνόφιδο (Natrix tessellata)

Παρατηρητής

ilias_strachinis

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2010 10:36 ΠΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Λιβελούλα (Crocothemis erythraea)

Παρατηρητής

kostaszontanos

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2018 04:49 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kostaszontanos

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2018 04:44 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terathopius

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2018 08:21 ΠΜ HST

Περιγραφή

Female

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakob

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2018 11:58 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kostaszontanos

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2018 09:09 ΠΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χωματόφρυνος (Bufo bufo)

Παρατηρητής

jakob

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2018 03:17 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λυσιμαχία Η Ερματική (Lysimachia nummularia)

Παρατηρητής

jakob

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2018 01:46 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katarzynakwiatekgrabarska

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kostaszontanos

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2016 03:38 ΜΜ HST

Περιγραφή

A rare plant with beatiful flowers. Height about 25 cm. Leaves alternatives, lanceolate. Flowers broadly campanulate, green with reddish-brown shading, but not tessellated. Trifid style. Εndemic to Greece, Bulgaria, Serbia and FYR Macedonia. It is considered Near Threatened in the European Union (27 members) because in Greece and Bulgaria has an area of occupancy of less than 2,000 km² and the populations are severely fragmented.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kostaszontanos

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2014 11:02 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kostaszontanos

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2017 02:38 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Κοινονύμφη (Coenonympha pamphilus)

Παρατηρητής

kostaszontanos

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2016 11:02 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kostaszontanos

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2017 08:53 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αιγίθαλος (Aegithalos caudatus)

Παρατηρητής

terathopius

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2017 01:58 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fausto

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2017 12:36 ΜΜ CEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fausto

Ημερομηνία

Απρίλιος 2017

Τόπος

Lombardia, IT (Google, OSM)

Περιγραφή

Canale Acque Alte

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Ναύαρχος (Vanessa atalanta)

Παρατηρητής

fausto

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2017 04:26 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Canale Acque Alte

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fausto

Ημερομηνία

Απρίλιος 2017

Τόπος

Lombardia, IT (Google, OSM)

Περιγραφή

Canale acque Alte, 4 esemplari adulti e 2 giovani.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παράργη Η Αιγερία (Pararge aegeria)

Παρατηρητής

fausto

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2017 12:09 ΜΜ CEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulcools

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2017 02:12 ΜΜ BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulcools

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2017 01:35 ΜΜ GMT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulcools

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2017 01:35 ΜΜ GMT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Ναύαρχος (Vanessa atalanta)

Παρατηρητής

garnikaisabel

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2017 11:34 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυροσκούφης (Sylvia atricapilla)

Παρατηρητής

jakob

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2016 12:17 ΜΜ CEST

Τόπος

Gola su Gorropu (Google, OSM)

Περιγραφή

Plus a chaffinch.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sohkamyung

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2016 11:43 ΠΜ +08

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexminico

Ημερομηνία

Αύγουστος 2016

Τόπος

Italy (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terathopius

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2016 07:28 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fausto

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2016 02:39 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Bosco Didattico di Castelleone

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέγαιρα (Lasiommata megera)

Παρατηρητής

fausto

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2016 02:38 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Bosco Didattico di Castelleone

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fausto

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2016

Τόπος

Lombardia, IT (Google, OSM)

Περιγραφή

Canale Acque Alte

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevinhintsa

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2016 08:40 ΜΜ PDT

Τόπος

Patterson , CA (Google, OSM)

Περιγραφή

About 6 or 7 feet tall .

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terathopius

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2016 09:11 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakob

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2016 08:44 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakob

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2016 08:31 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakob

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2016 08:44 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζύγαινα Η Εφιάλτης (Zygaena filipendulae)

Παρατηρητής

terathopius

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2016 01:16 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fausto

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2016

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βοϊδόγλωσσα (Echium vulgare)

Παρατηρητής

mattiamenchetti

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2016 07:47 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terathopius

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2015 08:02 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakob

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2016 06:33 ΜΜ CEST

Τόπος

Hinterhof (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattiamenchetti

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2016 09:28 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakob

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2016 03:15 ΜΜ CEST

Τόπος

Hinterhof (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κότσυφας (Turdus merula)

Παρατηρητής

jakob

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2016 03:10 ΜΜ CEST

Τόπος

Hinterhof (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terathopius

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2015 10:17 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terathopius

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2015 10:18 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινέλλη Η Επτάστικτη (Coccinella septempunctata)

Παρατηρητής

alexminico

Ημερομηνία

Μάιος 2016

Τόπος

Lombardia, IT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexminico

Ημερομηνία

Μάιος 2016

Τόπος

Lombardia, IT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Κοινονύμφη (Coenonympha pamphilus)

Παρατηρητής

fausto

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2016

Περιγραφή

Canale Acque Alte

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakob

Ημερομηνία

Απρίλιος 2016

Τόπος

Niedersachsen, DE (Google, OSM)

Περιγραφή

Prince is gone

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθόχαρις Της Καρδαμίνης (Anthocharis cardamines)

Παρατηρητής

jujurenoult

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2016

Τόπος

Viols-le-Fort (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terathopius

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2015 10:31 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terathopius

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2015 04:25 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρκουδόβατος (Smilax aspera)

Παρατηρητής

finrod

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakob

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2016 11:45 ΠΜ CET

Τόπος

Hinterhof (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Χωρίς φωτογραφίες ή ήχους

Τι

Γωνηπτέριξ Η Κλεοπάτρα (Gonepteryx cleopatra)

Παρατηρητής

leo_dapporto

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2016 10:13 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leo_dapporto

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2016 12:43 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρίμουλα Η Εαρινή (Primula veris)

Παρατηρητής

jakob

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2016 04:53 ΜΜ CEST

Τόπος

Dörnten (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakob

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2016 05:04 ΜΜ CEST

Τόπος

Dörnten (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakob

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2016 05:06 ΜΜ CEST

Τόπος

Dörnten (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakob

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2016 06:25 ΜΜ CEST

Τόπος

Dörnten (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakob

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2016 05:57 ΜΜ CEST

Τόπος

Dörnten (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakob

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2016 06:12 ΜΜ CEST

Τόπος

Dörnten (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakob

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2016 06:06 ΜΜ CEST

Τόπος

Dörnten (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakob

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2016 05:59 ΜΜ CEST

Τόπος

Dörnten (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terathopius

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2015 04:34 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fausto

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2016

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λύκαινα Η Φλαιάς (Lycaena phlaeas)

Παρατηρητής

fausto

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2016

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέγαιρα (Lasiommata megera)

Παρατηρητής

fausto

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2016

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terathopius

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2015 06:47 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terathopius

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2015 08:50 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevinhintsa

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2016 01:59 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Non-native waif . Pale variant .

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevinhintsa

Ημερομηνία

Μάρτιος 2016

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

California Poppy in the background .

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μολόχα (Malva sylvestris)

Παρατηρητής

mattiamenchetti

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2016 03:39 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terathopius

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2015 11:45 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevinhintsa

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2016 01:13 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Tiny flower , strong and bitter scent .

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevinhintsa

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2016 01:32 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevinhintsa

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2016 01:57 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevinhintsa

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2007 12:03 ΜΜ PDT

Τόπος

Ebbett`s Pass , CA (Google, OSM)

Περιγραφή

From past files .

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terathopius

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2015 09:09 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terathopius

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2015 06:36 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulcools

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2016 01:57 ΜΜ GMT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλόγερος (Parus major)

Παρατηρητής

jakob

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2016 02:17 ΜΜ CET

Τόπος

Heerter See (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakob

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2016 03:04 ΜΜ CET

Τόπος

Heerter See (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulcools

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2016 03:11 ΜΜ GMT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fausto

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2012

Περιγραφή

su Salix sp.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terathopius

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2015 10:51 ΠΜ HST

Περιγραφή

Male

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fausto

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2015

Τόπος

Lombardia, IT (Google, OSM)

Περιγραφή

Canale Acque Alte

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terathopius

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2015 05:10 ΜΜ HST

Περιγραφή

I think a member of this genus but can anyone help with species level ID?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terathopius

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2015 03:20 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevinhintsa

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2016

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Males .

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fausto

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2014

Τόπος

Lombardia, IT (Google, OSM)

Περιγραφή

oltre 10 esemplari, su verga d'oro maggiore.

Ετικέτες