Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrietbg

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2023 10:04 ΠΜ CDT
Eryngium yuccifolium - Photo (c) Kevin Metcalf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kevin Metcalf
Η ταυτότητα του χρήστη aforbes10: Eryngium yuccifolium, Ένα μέλος του Ερύγγιο (Γένος Eryngium)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 8, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrietbg

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2023 10:48 ΠΜ CDT
Bombus auricomus - Photo (c) Mark Nofsinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Nofsinger
Η ταυτότητα του χρήστη aforbes10: Bombus auricomus, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 8, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrietbg

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2023 10:48 ΠΜ CDT
Βόμβος - Photo (c) sankax, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη aforbes10: Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 8, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna_katherine

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2018 05:13 ΜΜ CDT
Callirhytis quercuspunctata - Photo (c) ashishee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη aforbes10: Callirhytis quercuspunctata, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 1, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew-rello

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 12:52 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Primary consumer

Βόμβος - Photo (c) sankax, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη aforbes10: Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Μάιος 1, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ταράξακος (Γένος Taraxacum)

Παρατηρητής

matthew-rello

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 12:44 ΜΜ CDT

Περιγραφή

R-selected species

Ταράξακος - Photo (c) Masha, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Masha
Η ταυτότητα του χρήστη aforbes10: Ταράξακος (Γένος Taraxacum)
Προστέθηκε στις Μάιος 1, 2023
Κορυφαίος
Birds

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτηνά (Ομοταξία Aves)

Παρατηρητής

matthew-rello

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 12:34 ΜΜ CDT

Περιγραφή

High parental care

Πτηνά - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη aforbes10: Πτηνά (Ομοταξία Aves)
Προστέθηκε στις Μάιος 1, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ταράξακος (Γένος Taraxacum)

Παρατηρητής

aasthikadas

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 01:05 ΜΜ CDT

Περιγραφή

R selected

Ταράξακος - Photo (c) Masha, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Masha
Η ταυτότητα του χρήστη aforbes10: Ταράξακος (Γένος Taraxacum)
Προστέθηκε στις Μάιος 1, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)

Παρατηρητής

aasthikadas

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 12:38 ΜΜ CDT
Ψαρόνι - Photo (c) Fran Wiesner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Fran Wiesner
Η ταυτότητα του χρήστη aforbes10: Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)
Προστέθηκε στις Μάιος 1, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madsschmaltz

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 12:57 ΜΜ CDT
Camponotus - Photo (c) Aaron Stoll, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Aaron Stoll
Η ταυτότητα του χρήστη aforbes10: Υπογένος Camponotus, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 1, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)

Παρατηρητής

natalie-hammen

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 12:58 ΜΜ CDT
Ανθόφιλα - Photo (c) Denis Doucet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Denis Doucet
Η ταυτότητα του χρήστη aforbes10: Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Μάιος 1, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρίγανη (Origanum vulgare)

Παρατηρητής

natalie-hammen

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 01:05 ΜΜ CDT
Ρίγανη - Photo (c) Drepanostoma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Drepanostoma
Η ταυτότητα του χρήστη aforbes10: Ρίγανη (Origanum vulgare)
Προστέθηκε στις Μάιος 1, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emmylou22

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 01:17 ΜΜ CDT
Ανατολικός Γκρι Σκίουρος - Photo (c) Diliff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη aforbes10: Ανατολικός Γκρι Σκίουρος (Sciurus carolinensis)
Προστέθηκε στις Μάιος 1, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emma_carm5

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 12:47 ΜΜ CDT
Camponotus - Photo (c) Aaron Stoll, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Aaron Stoll
Η ταυτότητα του χρήστη aforbes10: Υπογένος Camponotus, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 1, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)

Παρατηρητής

mgdanaher

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 01:12 ΜΜ CDT
Σφήνουρο Περιστέρι - Photo (c) Donna Pomeroy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Donna Pomeroy
Η ταυτότητα του χρήστη aforbes10: Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)
Προστέθηκε στις Μάιος 1, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

ellalden

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 01:16 ΜΜ CDT
Δίπτερα - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Katja Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη aforbes10: Δίπτερα (Τάξη Diptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 1, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apopsun

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 01:06 ΜΜ CDT
Polystepha pilulae - Photo (c) Flown Kimmerling, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Flown Kimmerling
Η ταυτότητα του χρήστη aforbes10: Polystepha pilulae, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Μάιος 1, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellalden

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 01:06 ΜΜ CDT
Podophyllum - Photo (c) halifaxforager, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by halifaxforager
Η ταυτότητα του χρήστη aforbes10: Γένος Podophyllum, Ένα μέλος του Βατραχιώδη (Τάξη Ranunculales)
Προστέθηκε στις Μάιος 1, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natalie-hammen

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 01:07 ΜΜ CDT
Brassica oleracea - Photo (c) insa, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη aforbes10: Brassica oleracea, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 1, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellalden

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 01:08 ΜΜ CDT
Αλλιάρια Η Φαρμακευτική - Photo (c) 57Andrew, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη aforbes10: Αλλιάρια Η Φαρμακευτική (Alliaria petiolata)
Προστέθηκε στις Μάιος 1, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δυόσμος (Mentha spicata)

Παρατηρητής

natalie-hammen

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 01:08 ΜΜ CDT
Mentha - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη aforbes10: Γένος Mentha, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 1, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madsschmaltz

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 01:08 ΜΜ CDT
Ginkgo biloba - Photo (c) michelleleung, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη aforbes10: Ginkgo biloba, Ένα μέλος του Γκίγκο (Ομοταξία Ginkgoopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 1, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apopsun

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 01:08 ΜΜ CDT
Juglans nigra - Photo (c) George Afghan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by George Afghan
Η ταυτότητα του χρήστη aforbes10: Juglans nigra, Ένα μέλος του Καρυδιά (Γένος Juglans)
Προστέθηκε στις Μάιος 1, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natalie-hammen

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 01:08 ΜΜ CDT
Rheum rhabarbarum - Photo (c) Anja Cervencl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Anja Cervencl
Η ταυτότητα του χρήστη aforbes10: Rheum rhabarbarum, Ένα μέλος του Πολυγονοειδή (Υποοικογένεια Polygonoideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 1, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

aamclaren

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 01:08 ΜΜ CDT
Ανθρώπου - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Abhas Misraraj
Η ταυτότητα του χρήστη aforbes10: Ανθρώπου (Homo sapiens)
Προστέθηκε στις Μάιος 1, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rotocfd

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 12:59 ΜΜ CDT
Βάτος - Photo (c) Benedict Gagliardi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Benedict Gagliardi
Η ταυτότητα του χρήστη aforbes10: Βάτος (Γένος Rubus)
Προστέθηκε στις Μάιος 1, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lrberry

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 01:05 ΜΜ CDT
Agelaius phoeniceus - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη aforbes10: Agelaius phoeniceus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 1, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marthafey

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 01:02 ΜΜ CDT
Πιερίδα Των Γογγυλίων - Photo (c) Brad Moon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Brad Moon
Η ταυτότητα του χρήστη aforbes10: Πιερίδα Των Γογγυλίων (Pieris rapae)
Προστέθηκε στις Μάιος 1, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natalie-hammen

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 01:02 ΜΜ CDT
Allium schoenoprasum - Photo (c) Pohled 111, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη aforbes10: Allium schoenoprasum, Ένα μέλος του Άλλιον (Γένος Allium)
Προστέθηκε στις Μάιος 1, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

aasthikadas

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 01:03 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Mammal

Ανθρώπου - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Abhas Misraraj
Η ταυτότητα του χρήστη aforbes10: Ανθρώπου (Homo sapiens)
Προστέθηκε στις Μάιος 1, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 137