Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aforbes10

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 01:47 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ηλίανθος Ο Κονδυλόριζος (Helianthus tuberosus)

Παρατηρητής

joey_t

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2021 01:23 ΜΜ EST

Περιγραφή

Small population veg still present (which I’ve seen in flower several times), surprising number of tubers scattered across sandy area. Many nibbled.