Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bruno_ferreira

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2021 10:11 AM -03
Roquettea singularis - Photo (c) Bruno Ferreira, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bruno Ferreira
Η ταυτότητα του χρήστη adrik29: Roquettea singularis, Ένα μέλος του Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 10, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zicky

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2021 04:22 PM UTC

Τόπος

Mandai, Singapore (Google, OSM)
Gagrellinae - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη adrik29: Υποοικογένεια Gagrellinae, Ένα μέλος του Φαλαγγιοειδή (Υπεροικογένεια Phalangioidea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 10, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amila_sumanapala

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2020 12:45 PM +0530

Τόπος

Kandy, Sri Lanka (Google, OSM)
Gagrella - Photo (c) Roy Kittrell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roy Kittrell
Η ταυτότητα του χρήστη adrik29: Γένος Gagrella, Ένα μέλος του Φαλαγγιοειδή (Υπεροικογένεια Phalangioidea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 10, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amila_sumanapala

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2020 11:34 AM +0530
Gagrellinae - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη adrik29: Υποοικογένεια Gagrellinae, Ένα μέλος του Φαλαγγιοειδή (Υπεροικογένεια Phalangioidea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 10, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nuwan

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2022 12:27 PM +0530
Gagrellinae - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη adrik29: Υποοικογένεια Gagrellinae, Ένα μέλος του Φαλαγγιοειδή (Υπεροικογένεια Phalangioidea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 10, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tuenf

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2019 03:34 PM CET
Podoctidae - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nikolai Vladimirov
Η ταυτότητα του χρήστη adrik29: Οικογένεια Podoctidae, Ένα μέλος του Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arnoldwijker

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2014 04:28 PM CET

Τόπος

Tambopata, Peru (Google, OSM)
Protus bolivari - Photo (c) Arnold Wijker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Arnold Wijker
Η ταυτότητα του χρήστη adrik29: Protus bolivari, Ένα μέλος του Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 10, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arnoldwijker

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2014 09:32 AM CEST

Τόπος

Tambopata, Peru (Google, OSM)
Protus bolivari - Photo (c) Arnold Wijker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Arnold Wijker
Η ταυτότητα του χρήστη adrik29: Protus bolivari, Ένα μέλος του Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 10, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gafischer

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2020 03:16 PM -03
Mischonyx squalidus - Photo (c) Lucas Rubio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Lucas Rubio
Η ταυτότητα του χρήστη adrik29: Mischonyx squalidus, Ένα μέλος του Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 14, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pnaum

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2020 12:06 PM UTC

Τόπος

Campinas (Google, OSM)
Mischonyx squalidus - Photo (c) Lucas Rubio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Lucas Rubio
Η ταυτότητα του χρήστη adrik29: Mischonyx squalidus, Ένα μέλος του Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 14, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lrubio7

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2017 10:02 AM -02
Mischonyx squalidus - Photo (c) Lucas Rubio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Lucas Rubio
Η ταυτότητα του χρήστη adrik29: Mischonyx squalidus, Ένα μέλος του Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 14, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matheus58

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2019 11:17 PM UTC
Mischonyx squalidus - Photo (c) Lucas Rubio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Lucas Rubio
Η ταυτότητα του χρήστη adrik29: Mischonyx squalidus, Ένα μέλος του Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 14, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carol190

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2019 08:31 PM -02
Mischonyx squalidus - Photo (c) Lucas Rubio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Lucas Rubio
Η ταυτότητα του χρήστη adrik29: Mischonyx squalidus, Ένα μέλος του Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 14, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

projetomantis

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2020 11:19 PM -02
Mischonyx squalidus - Photo (c) Lucas Rubio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Lucas Rubio
Η ταυτότητα του χρήστη adrik29: Mischonyx squalidus, Ένα μέλος του Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 14, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arnoldwijker

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2015 10:07 PM CET

Ετικέτες

Mischonyx squalidus - Photo (c) Lucas Rubio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Lucas Rubio
Η ταυτότητα του χρήστη adrik29: Mischonyx squalidus, Ένα μέλος του Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 14, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blackdogto

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2019 05:18 PM HKT

Τόπος

Arajuno, Ecuador (Google, OSM)
Sibambea waorani - Photo (c) Brian Lee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Brian Lee
Η ταυτότητα του χρήστη adrik29: Sibambea waorani, Ένα μέλος του Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 07, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturesebas

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2008 08:49 PM -04

Τόπος

Pastaza, Ecuador (Google, OSM)
Sibambea waorani - Photo (c) Brian Lee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Brian Lee
Η ταυτότητα του χρήστη adrik29: Sibambea waorani, Ένα μέλος του Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 07, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brianlee

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2013
Sibambea waorani - Photo (c) Brian Lee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Brian Lee
Η ταυτότητα του χρήστη adrik29: Sibambea waorani, Ένα μέλος του Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 07, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_uribe

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2020 12:56 PM UTC

Τόπος

Rua Padre Justino (Google, OSM)
Krateromaspis dilatata - Photo (c) Gabriel Felix, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gabriel Felix
Η ταυτότητα του χρήστη adrik29: Krateromaspis dilatata, Ένα μέλος του Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandrovonmatter

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2018 12:00 PM -03
Krateromaspis dilatata - Photo (c) Gabriel Felix, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gabriel Felix
Η ταυτότητα του χρήστη adrik29: Krateromaspis dilatata, Ένα μέλος του Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruzickajan

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 03:05 PM CEST
Leiobunum limbatum - Photo (c) Giorgio Bardelli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Giorgio Bardelli
Η ταυτότητα του χρήστη adrik29: Leiobunum limbatum, Ένα μέλος του Φαλαγγιοειδή (Υπεροικογένεια Phalangioidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 21, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rodrigovilla

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2009 12:04 AM SAST
Stygninae - Photo (c) Robby Deans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robby Deans
Η ταυτότητα του χρήστη adrik29: Υποοικογένεια Stygninae, Ένα μέλος του Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinmandak

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2019
Phareicranaus - Photo (c) Andreas Kay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη adrik29: Γένος Phareicranaus, Ένα μέλος του Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinmandak

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2019

Τόπος

Mindo town (Google, OSM)
Phareicranaus arthrocentricus - Photo (c) Martin Mandák, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Martin Mandák
Η ταυτότητα του χρήστη adrik29: Phareicranaus arthrocentricus, Ένα μέλος του Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinmandak

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2019
Guayaquiliana - Photo (c) miguelaporta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by miguelaporta
Η ταυτότητα του χρήστη adrik29: Γένος Guayaquiliana, Ένα μέλος του Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinmandak

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2019
Ventripila marginata - Photo (c) Martin Mandák, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Martin Mandák
Η ταυτότητα του χρήστη adrik29: Ventripila marginata, Ένα μέλος του Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinmandak

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2019
Zannicranaus - Photo (c) Martin Mandák, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Martin Mandák
Η ταυτότητα του χρήστη adrik29: Γένος Zannicranaus, Ένα μέλος του Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinmandak

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2019
Eucynortella cryptogramma - Photo (c) Martin Mandák, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Martin Mandák
Η ταυτότητα του χρήστη adrik29: Eucynortella cryptogramma, Ένα μέλος του Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amplex4love

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2009 12:18 AM PDT
Cranaidae - Photo (c) Andreas Kay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη adrik29: Οικογένεια Cranaidae, Ένα μέλος του Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bogi2

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2018
Cranaidae - Photo (c) Andreas Kay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη adrik29: Οικογένεια Cranaidae, Ένα μέλος του Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2021
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 422