Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickybay

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 09:32 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickybay

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2023 12:09 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natael51

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023 06:30 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2023 07:27 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ldvn

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2023 11:57 ΜΜ CEST

Τόπος

Limoges, France (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samueljebaraj

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2023 10:27 ΜΜ IST

Τόπος

Kerala, India (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ernstklimsa

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2017 09:14 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

romilson_lopes

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2018 04:02 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prajwal_ullal

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2016 10:46 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joelcorrea7777

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2021 03:38 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vikrantk

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2022 03:47 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anil_kumar_verma

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023 08:50 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jithesh

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2022 09:12 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the_forest_spirit

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Karnataka, IN (Google, OSM)

Περιγραφή

Observed on the rainforest floor.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abhiapc

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022

Τόπος

Acharimule (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniel_hualpa

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2021 10:41 ΜΜ UTC

Τόπος

Yantzaza, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pauloarana

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2023 10:46 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

projetomantis

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2023 08:40 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sammykernane

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2022 08:42 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sable

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2018 03:19 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_uribe

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2019 04:23 ΜΜ -03

Τόπος

Parati (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flecksy

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2018 09:09 ΜΜ CDT

Τόπος

Belize (Google, OSM)

Περιγραφή

About 1cm body length.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

faluke

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 02:58 ΜΜ CEST

Τόπος

Almería, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

c_hutton

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2021 03:04 ΜΜ EDT

Τόπος

Atiwa, Ghana (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertkang

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2017 04:37 ΜΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danilo_hegg

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2022 11:57 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2014 09:28 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabiocianferoni

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2009 05:45 ΜΜ CEST

Τόπος

Tulcan, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krokozavr

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2012 09:13 ΠΜ MSK

Τόπος

In the little cave (Google, OSM)

Περιγραφή

Male and female of same species?
https://www.inaturalist.org/observations/9884115

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lu_s_w

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 10:35 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henrymillerstranz

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2018 10:42 ΠΜ -03

Περιγραφή

Espécie pouco comum de ser observada. As poucas vezes que a encontrei foi em ambientes em bom estado de conservação, sempre próximos de cursos d'água em meio à floresta submontana.
Este encontrava-se num pequeno rio encachoeirado em uma encosta íngreme a cerca de 200 metros de altitude

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhedin

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 09:13 ΜΜ PDT

Περιγραφή

on night, tree trunks near stream

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertkang

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2021 06:15 ΠΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebasanchez

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2021 05:35 ΜΜ UTC

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dekee

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2021 03:47 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

william_rincon21

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2020 09:00 ΜΜ -05

Τόπος

cundinamarca (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chunxingwong

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2009 08:00 ΠΜ +08

Τόπος

Sabah, Malaysia (Google, OSM)

Περιγραφή

Again with the 7 legs.
Most of the harvestmen that I have spotted here in Sabah have only 7 legs.
This Sclerosomatidae harvestman is a new spotting for me.
The body length is between 5mm and 10mm.
Seems like its body is specially coloured for camouflaging on the forest floor that is filled with dried vegetation and decaying matters.
This harvestman species likes to keep its body low unlike most of the "outdoor" harvestman species I have seen. Most probably Chasenella sp.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanpaulboerekamps

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2020 10:48 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dingooctavious

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2020 02:06 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dingooctavious

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2020 02:12 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaphn8d

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2020 11:38 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhedin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2020 03:34 ΜΜ PDT

Περιγραφή

small N-facing shaded ravine, oak/juniper woodland, under second layer of large stones

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

backyardmacrophotos

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sable

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Japan (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

idlegrraphics

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2019 09:32 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

idlegrraphics

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2019 09:33 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugboy93

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2020 04:30 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2019 11:13 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmurray74

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2011 10:58 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmurray74

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2011 08:58 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hubertszcz

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2020 03:07 ΠΜ CST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cclborneo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2017 10:50 ΠΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhedin

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2017 02:29 ΜΜ PST

Περιγραφή

under woody debris

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naufalurfi

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2020 08:13 ΜΜ WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roeyo

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2019 10:28 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaico

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2016 12:16 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arnoldwijker

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2014 09:32 ΠΜ CEST

Τόπος

Tambopata, Peru (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdernaturalist

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019 06:29 ΜΜ MST

Τόπος

Tambopata, Peru (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdernaturalist

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019 06:44 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flecksy

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2016 09:38 ΜΜ CST

Περιγραφή

About 1cm body length.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flecksy

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2016 06:46 ΜΜ CDT

Τόπος

Loja, Ecuador (Google, OSM)

Περιγραφή

About 1cm body length.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flecksy

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2016 06:49 ΜΜ CDT

Τόπος

Loja, Ecuador (Google, OSM)

Περιγραφή

About 1cm body length.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wladimirpatino

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2019 08:39 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinmandak

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinmandak

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiwane

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2019

Περιγραφή

Was so mesmerized by the front end that I didn't even see the dorsal spines.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felipecampos

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2009 10:15 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawicho

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2019 11:27 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graham_montgomery

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2015 09:13 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graham_montgomery

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2015 07:28 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cafefincalacascada

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2020 03:25 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedro74

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2020 08:07 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelmario

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2020 08:19 ΜΜ -05

Τόπος

Yantzaza, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2020 08:27 ΠΜ -03

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2014 12:19 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reidhardin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2020 12:22 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mamole

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2020 09:27 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

regisfortin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2020 02:31 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarzee

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2020 10:22 ΜΜ KST

Περιγραφή

The scales on the front pedipalps that are on B bidens are missing on this one, and the body shape was different. I'll need to check the species

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertkang

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2018 03:53 ΜΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robotpie

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2020 08:54 ΜΜ HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frank-deschandol

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2019 04:59 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cclborneo

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2006 09:00 ΜΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cclborneo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2009 11:37 ΠΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cclborneo

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2016 03:40 ΜΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhedin

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2017 05:00 ΜΜ PST

Περιγραφή

under woody debris

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhedin

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2017 02:00 ΜΜ PST

Περιγραφή

under woody debris

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhedin

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2017 02:45 ΜΜ PST

Περιγραφή

under woody debris

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhedin

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2017 08:43 ΜΜ PST

Περιγραφή

under woody debris

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danilo_hegg

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2020 09:42 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

schneehagen

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2020 09:13 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anthonypaul

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2020 04:42 ΜΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magazhu

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oscarkokako

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2020 08:17 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ieremiel

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2020 11:34 ΠΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sitkaconnor

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2020 08:00 ΜΜ AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sitkaconnor

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2020 08:06 ΜΜ AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

I think.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

schneehagen

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2020 07:31 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

schneehagen

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2020 07:50 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

schneehagen

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2020 08:08 ΜΜ NZST