Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tantsusoo

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 09:18 ΠΜ +08

Τόπος

West, SG (Google, OSM)
Cymbiola nobilis - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη adrian2370: Cymbiola nobilis, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tantsusoo

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 10:57 ΠΜ +08

Τόπος

West, SG (Google, OSM)
Erronea caurica - Photo (c) uwkwaj, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by uwkwaj
Η ταυτότητα του χρήστη adrian2370: Erronea caurica, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 08:05 ΜΜ ACST

Ετικέτες

dsm
Ericusa fulgetrum - Photo (c) Glen Gitsham, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Glen Gitsham
Η ταυτότητα του χρήστη adrian2370: Ericusa fulgetrum, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johneichler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2012

Τόπος

Broome, AU-WA, AU (Google, OSM)
Chicoreus torrefactus - Photo (c) Abhishek Jamalabad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Abhishek Jamalabad
Η ταυτότητα του χρήστη adrian2370: Chicoreus torrefactus, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possumpete

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 10:57 ΠΜ AEST
Bankivia fasciata - Photo (c) Femorale, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη adrian2370: Bankivia fasciata, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possumpete

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 10:57 ΠΜ AEST
Clanculus brunneus - Photo (c) Adrian Gale, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adrian Gale
Η ταυτότητα του χρήστη adrian2370: Clanculus brunneus, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possumpete

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 10:56 ΠΜ AEST
Bankivia fasciata - Photo (c) Femorale, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη adrian2370: Bankivia fasciata, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possumpete

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 10:56 ΠΜ AEST
Bankivia fasciata - Photo (c) Femorale, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη adrian2370: Bankivia fasciata, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possumpete

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 10:55 ΠΜ AEST
Haliotis rubra - Photo (c) acanthaster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by acanthaster
Η ταυτότητα του χρήστη adrian2370: Haliotis rubra, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possumpete

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2024 09:53 ΠΜ AEST
Epacris impressa - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη adrian2370: Epacris impressa, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possumpete

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2024 09:51 ΠΜ AEST
Pimelea linifolia - Photo (c) Alistair Smith, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alistair Smith
Η ταυτότητα του χρήστη adrian2370: Pimelea linifolia, Ένα μέλος του Θυμελαιοειδή (Οικογένεια Thymelaeaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possumpete

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2024 03:24 ΜΜ AEST
Mimachlamys asperrima - Photo (c) tangatawhenua, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tangatawhenua
Η ταυτότητα του χρήστη adrian2370: Mimachlamys asperrima, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possumpete

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2024 12:28 ΜΜ AEST
Spirula spirula - Photo (c) Alex Bairstow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Bairstow
Η ταυτότητα του χρήστη adrian2370: Spirula spirula, Ένα μέλος του Κεφαλόποδα (Ομοταξία Cephalopoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possumpete

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2024 10:58 ΠΜ AEST
Lunella torquata - Photo (c) Mitch Van Dyke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Mitch Van Dyke
Η ταυτότητα του χρήστη adrian2370: Lunella torquata, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possumpete

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2024 10:48 ΠΜ AEST
Nodilittorina pyramidalis - Photo (c) Kaitlyn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kaitlyn
Η ταυτότητα του χρήστη adrian2370: Nodilittorina pyramidalis, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possumpete

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2024 10:24 ΠΜ AEST
Tawera gallinula - Photo (c) Peter Crowcroft, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Peter Crowcroft
Η ταυτότητα του χρήστη adrian2370: Tawera gallinula, Ένα μέλος του Βενερίδες (Οικογένεια Veneridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possumpete

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2024 10:23 ΠΜ AEST
Scutellastra chapmani - Photo (c) Felix Harper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Harper
Η ταυτότητα του χρήστη adrian2370: Scutellastra chapmani, Ένα μέλος του Πεταλίδα (Οικογένεια Patellidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possumpete

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2024 10:24 ΠΜ AEST
Diodora lineata - Photo (c) Nick Lambert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Nick Lambert
Η ταυτότητα του χρήστη adrian2370: Diodora lineata, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cynthia_c

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 01:36 ΜΜ AEST
Stenanthera pinifolia - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη adrian2370: Stenanthera pinifolia, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cynthia_c

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 01:43 ΜΜ AEST
Stenanthera pinifolia - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη adrian2370: Stenanthera pinifolia, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cynthia_c

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 02:19 ΜΜ AEST
Stenanthera pinifolia - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη adrian2370: Stenanthera pinifolia, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johneichler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2012 04:24 ΜΜ AWST
Nassarius bicallosus - Photo (c) Zaire Schutte, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Zaire Schutte
Η ταυτότητα του χρήστη adrian2370: Nassarius bicallosus, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johneichler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2012 04:42 ΜΜ AWST

Περιγραφή

Two specimens.

Nassarius dorsatus - Photo (c) Amanda Johnston, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Amanda Johnston
Η ταυτότητα του χρήστη adrian2370: Nassarius dorsatus, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

urungaroger

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2024 11:57 ΠΜ AEDT
Paphies elongata - Photo (c) Alan Melville, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Alan Melville
Η ταυτότητα του χρήστη adrian2370: Paphies elongata, Ένα μέλος του Βενεροειδή (Τάξη Venerida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2024 01:35 ΜΜ AEDT
Paphies elongata - Photo (c) Alan Melville, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Alan Melville
Η ταυτότητα του χρήστη adrian2370: Paphies elongata, Ένα μέλος του Βενεροειδή (Τάξη Venerida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

urungaroger

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2023 06:09 ΜΜ AEDT

Τόπος

Urunga, NSW, AU (Google, OSM)
Paphies elongata - Photo (c) Alan Melville, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Alan Melville
Η ταυτότητα του χρήστη adrian2370: Paphies elongata, Ένα μέλος του Βενεροειδή (Τάξη Venerida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 02:33 ΜΜ AEDT
Paphies elongata - Photo (c) Alan Melville, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Alan Melville
Η ταυτότητα του χρήστη adrian2370: Paphies elongata, Ένα μέλος του Βενεροειδή (Τάξη Venerida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

urungaroger

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 02:40 ΜΜ AEDT

Τόπος

Urunga, NSW, AU (Google, OSM)
Paphies elongata - Photo (c) Alan Melville, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Alan Melville
Η ταυτότητα του χρήστη adrian2370: Paphies elongata, Ένα μέλος του Βενεροειδή (Τάξη Venerida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

urungaroger

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 01:50 ΜΜ AEDT
Paphies elongata - Photo (c) Alan Melville, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Alan Melville
Η ταυτότητα του χρήστη adrian2370: Paphies elongata, Ένα μέλος του Βενεροειδή (Τάξη Venerida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jen_w1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2023 03:04 ΜΜ AEDT
Paphies elongata - Photo (c) Alan Melville, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Alan Melville
Η ταυτότητα του χρήστη adrian2370: Paphies elongata, Ένα μέλος του Βενεροειδή (Τάξη Venerida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Στατιστικά

  • 44337