Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

urungaroger

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2024 09:06 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

debsa59

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2024 01:53 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henrycarrick

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2024 08:54 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henrycarrick

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2024 09:14 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brian_r_mayes

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2012 05:44 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Thanks to Felix Lorenz for the species identification.

As per fig 17[sic] page 46, volume 2 of Cowries, A Guide to the Gastropod Family Cypraeidae, by Felix Lorenz (2018)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathanael_green

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2023 10:08 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

Found washed up behind rubble piles on sand where the tide line was.
I couldn't believe my eyes!

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Απλύσια (Γένος Aplysia)

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2020 01:24 ΜΜ AEDT