Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knomealone

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 06:58 AM WITA

Τόπος

Bali, Indonesia (Google, OSM)
Microcarbo melanoleucos - Photo (c) Anna Lanigan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Anna Lanigan
Η ταυτότητα του χρήστη abuhamas: Microcarbo melanoleucos, Ένα μέλος του Φαλακροκορακίδες (Οικογένεια Phalacrocoracidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naufalurfi

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 01:52 PM WIB
Artocarpus - Photo (c) Rejoice Gassah, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Rejoice Gassah
Η ταυτότητα του χρήστη abuhamas: Γένος Artocarpus, Ένα μέλος του Μορεοειδή (Οικογένεια Moraceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naufalurfi

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 02:02 PM WIB
Chalcorana chalconota - Photo (c) Huda Wiradarma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Huda Wiradarma
Η ταυτότητα του χρήστη abuhamas: Chalcorana chalconota, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naufalurfi

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 10:14 AM WIB
Gmelina arborea - Photo (c) Shubham Soni, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Shubham Soni
Η ταυτότητα του χρήστη abuhamas: Gmelina arborea, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naufalurfi

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 10:48 AM WIB
Calophyllum inophyllum - Photo (c) Ehoarn Bidault, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ehoarn Bidault
Η ταυτότητα του χρήστη abuhamas: Calophyllum inophyllum, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gancw1

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 09:40 AM WITA
Gnetum gnemon - Photo (c) gbohne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη abuhamas: Gnetum gnemon, Ένα μέλος του Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gancw1

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 09:16 AM WITA
Ardeola speciosa - Photo (c) Len Worthington, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Leonard Worthington
Η ταυτότητα του χρήστη abuhamas: Ardeola speciosa, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gancw1

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 08:31 AM WITA
Lonchura punctulata - Photo (c) Michael, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michael
Η ταυτότητα του χρήστη abuhamas: Lonchura punctulata, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gancw1

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 07:08 AM WITA
Elaeocarpus grandiflorus - Photo (c) 106611639464075912591, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Jonathan Hiew
Η ταυτότητα του χρήστη abuhamas: Elaeocarpus grandiflorus, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gancw1

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 06:46 AM WITA
Cinnyris jugularis - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη abuhamas: Cinnyris jugularis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ganjarcahyadi

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 08:30 AM WIB
Dendrobium crumenatum - Photo (c) James Ojascastro, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by James Ojascastro
Η ταυτότητα του χρήστη abuhamas: Dendrobium crumenatum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ganjarcahyadi

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 08:53 AM WIB
Orthotomus sutorius - Photo (c) Imran Shah, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη abuhamas: Orthotomus sutorius, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ganjarcahyadi

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 08:15 AM WIB
Todiramphus chloris - Photo (c) Tan Kok Hui, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tan Kok Hui
Η ταυτότητα του χρήστη abuhamas: Todiramphus chloris, Ένα μέλος του Κορακιόμορφα (Τάξη Coraciiformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ganjarcahyadi

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 09:44 AM WIB
Eutropis rugifera - Photo (c) Christopher Shepherd, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Christopher Shepherd
Η ταυτότητα του χρήστη abuhamas: Eutropis rugifera, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ganjarcahyadi

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 09:46 AM WIB
Xanthosoma sagittifolium - Photo (c) Roberto R. Calderón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roberto R. Calderón
Η ταυτότητα του χρήστη abuhamas: Xanthosoma sagittifolium, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Συκή (Γένος Ficus)

Παρατηρητής

ganjarcahyadi

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 09:40 AM WIB
Συκή - Photo (c) JLPC, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη abuhamas: Συκή (Γένος Ficus)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ganjarcahyadi

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 09:37 AM WIB
Elephantopus scaber - Photo (c) Asanka Gallege, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Asanka Gallege
Η ταυτότητα του χρήστη abuhamas: Elephantopus scaber, Ένα μέλος του Κιχωριοειδή (Υποοικογένεια Cichorioideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ganjarcahyadi

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 09:57 AM WIB
Antigonon leptopus - Photo (c) venus5026, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by venus5026
Η ταυτότητα του χρήστη abuhamas: Antigonon leptopus, Ένα μέλος του Πολυγονατοειδή (Οικογένεια Polygonaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

reflectitur_photons

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 02:42 PM WITA
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη abuhamas: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reflectitur_photons

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 03:05 PM WITA
Pycnonotus goiavier - Photo (c) Sam Hambly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sam Hambly
Η ταυτότητα του χρήστη abuhamas: Pycnonotus goiavier, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arzha_ali

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 02:24 PM WIB
Malayopython reticulatus - Photo (c) honeyroll_ahmad_sah, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by honeyroll_ahmad_sah
Η ταυτότητα του χρήστη abuhamas: Malayopython reticulatus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ganjarcahyadi

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 12:38 PM WIB
Chalcorana chalconota - Photo (c) Huda Wiradarma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Huda Wiradarma
Η ταυτότητα του χρήστη abuhamas: Chalcorana chalconota, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζώχος Ο Λαχανώδης (Sonchus oleraceus)

Παρατηρητής

ganjarcahyadi

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 12:40 PM WIB
Ζώχος Ο Λαχανώδης - Photo (c) ritafoo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by ritafoo
Η ταυτότητα του χρήστη abuhamas: Ζώχος Ο Λαχανώδης (Sonchus oleraceus)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φλογόδεντρο (Delonix regia)

Παρατηρητής

naufalurfi

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 11:01 AM WIB
Φλογόδεντρο - Photo (c) dvalov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by dvalov
Η ταυτότητα του χρήστη abuhamas: Φλογόδεντρο (Delonix regia)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naufalurfi

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 11:17 AM WIB
Calophyllum inophyllum - Photo (c) Ehoarn Bidault, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ehoarn Bidault
Η ταυτότητα του χρήστη abuhamas: Calophyllum inophyllum, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naufalurfi

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 11:18 AM WIB
Biancaea sappan - Photo (c) Abu Hamas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Abu Hamas
Η ταυτότητα του χρήστη abuhamas: Biancaea sappan, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naufalurfi

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 11:25 AM WIB
Flemingia strobilifera - Photo (c) Stephen Solis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Stephen Solis
Η ταυτότητα του χρήστη abuhamas: Flemingia strobilifera, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)

Παρατηρητής

bocah_semedi

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2022 11:35 AM WIB
Phrynoidis asper - Photo (c) Antonio Rodríguez Arduengo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Antonio Rodríguez Arduengo
Η ταυτότητα του χρήστη abuhamas: Phrynoidis asper, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naufalurfi

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 12:06 PM WIB
Corypha utan - Photo (c) coenobita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by coenobita
Η ταυτότητα του χρήστη abuhamas: Corypha utan, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naufalurfi

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 12:13 PM WIB
Phyllanthus buxifolius - Photo (c) Naufal Urfi Dhiya'ulhaq, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Naufal Urfi Dhiya'ulhaq
Η ταυτότητα του χρήστη abuhamas: Phyllanthus buxifolius, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 10572