Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mehdh

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2022 04:46 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fhadlikennedi

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2022 08:19 AM WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

averroes

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2022 02:33 PM WIB

Τόπος

Jakarta, Indonesia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michal243

Ημερομηνία

Ιούλιος 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fotosynthesys

Ημερομηνία

Ιούνιος 2010

Τόπος

Sumatera Barat, ID (Google, OSM)

Περιγραφή

Local hunters would set snare traps and sometimes not return in time before the animal starves to death and decay away. By then, the meat is no longer edible to the hunter.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ganjarcahyadi

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2022 10:30 AM WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eumaniraptora_guy

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2022 12:55 PM WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josuawandry

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2021 08:55 AM WIB

Τόπος

Napitupulu (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cypseloides

Ημερομηνία

Μάρτιος 2011

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kimchoi

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2021 09:23 AM WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kimchoi

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2021 09:02 AM WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjbirder

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2015

Τόπος

Jawa Timur, ID (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ferdianwirapratama

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

averroes

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2021 02:29 PM WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γίββωνας Της Ιάβας (Hylobates moloch)

Παρατηρητής

naufalurfi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Jawa Tengah, ID (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haniristiawan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2021 04:09 PM WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khhafizh

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Jawa Tengah, ID (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ganjarcahyadi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2021 09:42 PM WIB

Περιγραφή

Adult male
SVL: 45,10 mm
EL : 4,52 mm
FLL : 8,44 mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whereinthewild_bryony

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2018 06:15 AM BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hrzhanny

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 11:24 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zainudin

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2021 09:27 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

farhan_adyn

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 09:31 AM WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hilmy_fauzan

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2020 02:19 PM WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saverroes

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 11:35 AM WIB

Τόπος

Kampus IPB (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yusranritonga

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 12:29 PM WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fhadlikennedi

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2021 08:53 PM WIB

Περιγραφή

interspecific amplexus female P. leucomystax with R. reindwardtii

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marichanainggolan

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2021 03:23 PM WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σιαμάνγκ (Symphalangus syndactylus)

Παρατηρητής

farhan_adyn

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2021

Τόπος

Lampung, ID (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολούγκο Της Μαλαισίας (Galeopterus variegatus)

Παρατηρητής

farhan_adyn

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2021 01:33 PM WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildsumatra

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2021 07:56 AM WIB

Περιγραφή

Heard some squeaking and chattering in the small gully behind our home, and were very excited to see a family of 4-5 Malayan weasels. One even came up to my kids' bedroom window, and they all got to see it from less than a meter away!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brayan_hernandez

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Sumatera Utara, ID (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildsumatra

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2013

Τόπος

Kerinci Seblat, ID (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mehdh

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2008 12:01 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildsumatra

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2019 10:02 AM WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

safirailmi

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2020 10:25 AM WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

minivet

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2012 02:47 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kol_pinesangkang

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2020 06:39 PM AWST

Τόπος

Wera Waterfall (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildan_ardani

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2019 01:20 PM WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naifadheaa

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2020 04:44 PM WIB

Περιγραφή

Klasifikasi

Regnum : Animalia
Phylum : Chordata
Classis : Actinopterygii
Ordo : Cypriniformes
Familia : Cyprinidae
Genus : Systomus
Species: Systomus rubripinnis (Valenciennes, 1842)
(GBIF, 2020)

Deskripsi
Spesies ini ditemukan pada air tawar yaitu pada Danau Pesanggrahan. Spesies ini memiliki 4 barbel dan memiliki bercak hitam bulat di bagian posterios dekat sirip cauda. Sirip pada spesies ini berwarna oranye muda.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arief_purwo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2020 03:49 AM +07