Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαχάων (Papilio machaon)

Παρατηρητής

khaledbessrour

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2021 12:47 PM UTC

Τόπος

Ez Zahra, Tunisia (Google, OSM)
Η ταυτότητα του χρήστη abounabat: Papilio machaon ssp. mauretanica, Ένα μέλος του Μαχάων (Papilio machaon)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαχάων (Papilio machaon)

Παρατηρητής

khaledbessrour

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2020 05:17 PM CET

Τόπος

Tunis (Google, OSM)
Η ταυτότητα του χρήστη abounabat: Papilio machaon ssp. mauretanica, Ένα μέλος του Μαχάων (Papilio machaon)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαχάων (Papilio machaon)

Παρατηρητής

luisguariento

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2019 12:24 PM HST
Papilio - Photo (c) Keith Yates, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Keith Yates
Η ταυτότητα του χρήστη abounabat: Υπογένος Papilio, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαχάων (Papilio machaon)

Παρατηρητής

romina_angeli

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 11:40 PM CEST
Papilio - Photo (c) Keith Yates, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Keith Yates
Η ταυτότητα του χρήστη abounabat: Υπογένος Papilio, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαχάων (Papilio machaon)

Παρατηρητής

gingertea

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2022 11:28 AM CEST

Τόπος

Lampedusa (Google, OSM)
Papilio - Photo (c) Keith Yates, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Keith Yates
Η ταυτότητα του χρήστη abounabat: Υπογένος Papilio, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαχάων (Papilio machaon)

Παρατηρητής

ronf

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2020 10:47 AM IDT
Papilio - Photo (c) Keith Yates, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Keith Yates
Η ταυτότητα του χρήστη abounabat: Υπογένος Papilio, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαχάων (Papilio machaon)

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2005 08:32 AM PDT
Λεπιδόπτερα - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη abounabat: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heidiwarecarlisle

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2019 11:31 AM +03

Τόπος

HaDarom, IL (Google, OSM)
Papilio - Photo (c) Keith Yates, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Keith Yates
Η ταυτότητα του χρήστη abounabat: Υπογένος Papilio, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαχάων (Papilio machaon)

Παρατηρητής

mahdi2

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2019 12:02 PM CET
Papilio - Photo (c) Keith Yates, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Keith Yates
Η ταυτότητα του χρήστη abounabat: Υπογένος Papilio, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαχάων (Papilio machaon)

Παρατηρητής

mahdi2

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2019 06:49 PM CET
Papilio - Photo (c) Keith Yates, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Keith Yates
Η ταυτότητα του χρήστη abounabat: Υπογένος Papilio, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαχάων (Papilio machaon)

Παρατηρητής

justbenice

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2014 08:42 AM CEST
Papilio - Photo (c) Keith Yates, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Keith Yates
Η ταυτότητα του χρήστη abounabat: Υπογένος Papilio, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maltamama

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2020 10:43 AM CET
Papilio machaon melitensis - Photo (c) Sludge G, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη abounabat: Papilio machaon ssp. melitensis, Ένα μέλος του Μαχάων (Papilio machaon)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jesorg

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2018 12:55 PM SAST
Papilio machaon melitensis - Photo (c) Sludge G, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη abounabat: Papilio machaon ssp. melitensis, Ένα μέλος του Μαχάων (Papilio machaon)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mireia_biologueandocom

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2019 10:15 AM CEST
Papilio machaon melitensis - Photo (c) Sludge G, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη abounabat: Papilio machaon ssp. melitensis, Ένα μέλος του Μαχάων (Papilio machaon)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stefano_aguzzi

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 10:21 AM CEST
Papilio machaon melitensis - Photo (c) Sludge G, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη abounabat: Papilio machaon ssp. melitensis, Ένα μέλος του Μαχάων (Papilio machaon)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helga_jesser

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2019 08:46 AM CET
Papilio machaon melitensis - Photo (c) Sludge G, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη abounabat: Papilio machaon ssp. melitensis, Ένα μέλος του Μαχάων (Papilio machaon)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lund

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 03:44 PM CEST
Papilio machaon melitensis - Photo (c) Sludge G, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη abounabat: Papilio machaon ssp. melitensis, Ένα μέλος του Μαχάων (Papilio machaon)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαχάων (Papilio machaon)

Παρατηρητής

naturenstuff

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2022 01:59 PM CEST
Papilio machaon melitensis - Photo (c) Sludge G, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη abounabat: Papilio machaon ssp. melitensis, Ένα μέλος του Μαχάων (Papilio machaon)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joaodpontes

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2019 03:47 PM CEST

Τόπος

Swieqi, Malta (Google, OSM)
Papilio machaon melitensis - Photo (c) Sludge G, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη abounabat: Papilio machaon ssp. melitensis, Ένα μέλος του Μαχάων (Papilio machaon)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherspiteri

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2021 09:57 AM UTC

Τόπος

Pembroke, Malta (Google, OSM)
Papilio machaon melitensis - Photo (c) Sludge G, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη abounabat: Papilio machaon ssp. melitensis, Ένα μέλος του Μαχάων (Papilio machaon)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rkl

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2019 11:27 AM GMT

Τόπος

Ħad-Dingli, Malta (Google, OSM)
Papilio machaon melitensis - Photo (c) Sludge G, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη abounabat: Papilio machaon ssp. melitensis, Ένα μέλος του Μαχάων (Papilio machaon)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carrie345

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 09:07 AM UTC
Papilio machaon melitensis - Photo (c) Sludge G, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη abounabat: Papilio machaon ssp. melitensis, Ένα μέλος του Μαχάων (Papilio machaon)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άλλιον (Γένος Allium)

Παρατηρητής

nadiia_romankevych

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2022 07:46 PM EEST
Άλλιον - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη abounabat: Άλλιον (Γένος Allium)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daverichardson

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 11:58 AM CEST
Allium commutatum - Photo (c) Martin Scheuch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Martin Scheuch
Η ταυτότητα του χρήστη abounabat: Allium commutatum, Ένα μέλος του Άλλιον (Υπογένος Allium)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karimhaddad

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2022 07:44 AM CET
Prospero autumnale - Photo (c) svetlana-bogdanovich, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by svetlana-bogdanovich
Η ταυτότητα του χρήστη abounabat: Σύνθετο Prospero autumnale, Ένα μέλος του Σκιλλοειδή (Υποοικογένεια Scilloideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

omaralhalabi

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2022

Περιγραφή

dig

Κίρσιο Το Κοινό - Photo (c) S. Rae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη abounabat: Κίρσιο Το Κοινό (Cirsium vulgare)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlesguinart

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2020 01:25 PM CET
Polypodium interjectum - Photo (c) bathyporeia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη abounabat: Polypodium interjectum, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickmaz

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2021 11:50 AM CET
Polypodium interjectum - Photo (c) bathyporeia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη abounabat: Polypodium interjectum, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κάμβριο Πολυπόδιο (Polypodium cambricum)

Παρατηρητής

mattiamenchetti

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2019 11:48 AM SAST
Κάμβριο Πολυπόδιο - Photo (c) Francisco de Sousa, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Francisco de Sousa
Η ταυτότητα του χρήστη abounabat: Κάμβριο Πολυπόδιο (Polypodium cambricum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ejain

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2022 02:19 PM PST
Polypodium interjectum - Photo (c) bathyporeia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη abounabat: Polypodium interjectum, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 45053