Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luisfssantos

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2016 01:18 PM GMT

Τόπος

Silves, Portugal (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sara_atailia

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2020 06:02 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαργαρίτα (Bellis perennis)

Παρατηρητής

karimhaddad

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2019

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαργαρίτα (Bellis perennis)

Παρατηρητής

karimhaddad

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2019 11:54 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tristanubaldi

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2022 04:31 PM EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlos1080

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2022 06:06 PM +01

Περιγραφή

Photos by Inés Eléxpuru (FUNCI)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οροβάγχη (Γένος Orobanche)

Παρατηρητής

abounabat

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2022 06:39 PM CET

Περιγραφή

Botanical trip with the NGO "Eco+ Ait Smail" and the municipality of Ait Smail, thanks to them !
@rahimeco

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mehdichetibi

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Algeria (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abounabat

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2013 08:44 AM EEST

Τόπος

Metn, Liban (Google, OSM)

Περιγραφή

Muscari pinardii ?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abounabat

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2008 05:12 PM CET

Τόπος

Oran, Algérie (Google, OSM)

Περιγραφή

Botanical trip with Seghir Hadjadj (univ. Oran). Thanks to him !

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολυτρίχι (Asplenium trichomanes)

Παρατηρητής

abounabat

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2016 02:12 PM CET

Περιγραφή

ploidy level to be checked in my database...

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολυτρίχι (Asplenium trichomanes)

Παρατηρητής

dyhiayousfi

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2021 03:09 PM -01

Τόπος

Béjaïa, Algérie (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολυτρίχι (Asplenium trichomanes)

Παρατηρητής

dries-fatsah

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2017 12:35 PM UTC

Τόπος

Béjaïa, Algérie (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbastia

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2021 12:43 PM SAST

Τόπος

Claret, France (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abderrahmanesenni

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2022 11:54 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khellaf-rebbas

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2020 11:49 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarsaci

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2022

Τόπος

Filfila, Algérie (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarsaci

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mehdichetibi

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Algeria (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarsaci

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 10:11 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarsaci

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mehdichetibi

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Algeria (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mehdichetibi

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Constantine, DZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hadjira-benmebarek

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abounabat

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2015 01:29 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarsaci

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

djilali_tahri

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 09:29 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramymaalouf

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2022 08:57 AM EEST

Τόπος

Matn, Líbano (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mercantour

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Περιγραφή

Pollinator of Ophrys exaltata arachnitiformis
Note the pollinies stuck on the head

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mathias_prat

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2018 03:21 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σιληνή (Γένος Silene)

Παρατηρητής

bbaimene

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 02:58 PM CET

Τόπος

Medjana, Algérie (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebsantpag

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2005 03:27 PM -04

Τόπος

Falicon, France (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abounabat

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2003 05:45 PM CET

Τόπος

Annaba, Algérie (Google, OSM)

Περιγραφή

Found by my friend Sébastien Della-Casa exactly at this moment hereafter : https://www.inaturalist.org/observations/112205341

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θύμος (Γένος Thymus)

Παρατηρητής

khellaf-rebbas

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2022 04:55 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kiankhalilian

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2021 08:14 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kiankhalilian

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2021 05:03 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heikelb

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2022 04:35 PM CEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heikelb

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2022 03:51 PM CEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulherment

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2022 05:40 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οροβάγχη (Γένος Orobanche)

Παρατηρητής

bileltayar

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2022 09:57 AM CET

Τόπος

Filfila, Algérie (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βίκος (Γένος Vicia)

Παρατηρητής

marwan_warman

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2022 09:46 AM EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σιληνή (Γένος Silene)

Παρατηρητής

abimayache

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2020 09:07 AM UTC

Τόπος

Hamala, Algérie (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adrien_jailloux

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2021 05:20 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rohanarthur

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2021 09:16 AM WEST

Τόπος

Sines, PT-SE, PT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larbiafoutni

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2018 11:57 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fbelbachir

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2022 12:11 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melica_slo

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2008 09:23 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vollkornbrot

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2021 03:07 PM CEST

Τόπος

Lucca, Toscana, IT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vanilendil

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2021 06:06 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ressotaelspeus

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 10:16 AM CEST

Τόπος

Girona, Espanya (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bileltayar

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

Algeria (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρανούγκουλος (Γένος Ranunculus)

Παρατηρητής

abounabatphone

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2022 03:37 PM CET

Περιγραφή

To be identified...

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασπαραγώδη (Τάξη Asparagales)

Παρατηρητής

alexandra827

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2022 05:34 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oleg_kosterin

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2021 10:32 AM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oleg_kosterin

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2021 09:48 AM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williamdomenge9

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2021 04:37 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fran86

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 11:31 AM EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebcato

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 03:41 PM +13

Τόπος

Vodice, Croatia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kodlacken

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 06:01 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ldacosta

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2019 03:59 PM WET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

inesalvar

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2021 06:01 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbastia

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2021 07:28 PM CEST

Τόπος

Claret, France (Google, OSM)

Περιγραφή

Un peu perplexe sur la détermination. Par rapport à la clé Flor. Med., P hyssopifolia est éliminé par la pilosité, vulgaris par la grande taille des fleurs et grandiflora par les dernières feuilles directement collées a l'inflorescence...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarsaci

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2020 02:41 PM UTC

Τόπος

Filfila, Algérie (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarsaci

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2021

Τόπος

Filfila, Algérie (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarsaci

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2021

Τόπος

Filfila, Algérie (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarsaci

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2020 11:59 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zinebfafa

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 04:49 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tarekbejaoui

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2022 03:55 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rempson

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2020 09:11 AM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

curcu34

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2020 01:25 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karimhaddad

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2021 09:23 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarsaci

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2021

Περιγραφή

Rhammus lycoides

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abounabat

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2008 03:19 PM CEST

Περιγραφή

To be checked on the field notes...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

salimeh

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2021 01:33 PM HST

Τόπος

Al Haffah, Syria (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

salimeh

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2021 01:48 PM HST

Τόπος

Al Haffah, Syria (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magdabk

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2020 06:19 PM +03

Τόπος

Mt Lebanon, LB (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dries-fatsah

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2021 11:25 AM UTC

Τόπος

Béjaïa, Algérie (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rodolfomarliani

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Piemonte, IT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mehdichetibi

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2016

Τόπος

Algeria (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larbiafoutni

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2021 12:16 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramymaalouf

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2018 03:21 PM EET

Τόπος

Stidia, Argelia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramymaalouf

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2018 12:08 PM EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κεφαλοθύμαρο (Thymbra capitata)

Παρατηρητής

amarsaci

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abounabat

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2004 02:20 PM CET

Τόπος

El Asnam, Algérie (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abounabat

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2004 01:28 PM CET

Τόπος

El Asnam, Algérie (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramymaalouf

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Lebanon (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mehdichetibi

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Algeria (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mehdichetibi

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Algeria (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramj2020

Ημερομηνία

Μάιος 20, 1989 12:00 AM CEST

Τόπος

Savone, Italie (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwentom

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2013 11:42 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tkoffel

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2016 10:55 AM EDT

Τόπος

Rouet, France (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremiefevrier

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2020 07:17 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jujurenoult

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2006

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pops34

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pops34

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pops34

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2015 05:59 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomas_belmondo

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2021 11:18 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

curcu34

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2017 03:28 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yvesbas

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2021 12:15 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chacled

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2021 11:01 AM CEST

Περιγραφή

1