Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachid74

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Τόπος

Algeria (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mibakas

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 10:37 ΠΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarsaci

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2023

Τόπος

Filfila, Algérie (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hamza_hannaoua

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Oriental, MA (Google, OSM)

Περιγραφή

Scrophularia sp. ?

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριφύλλι (Γένος Trifolium)

Παρατηρητής

rachid_meddour

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2009 02:10 ΠΜ CET

Τόπος

Tikjda (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

omaralhalabi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2023

Περιγραφή

The flower is dry

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramez_atallah

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 12:26 ΜΜ EET

Τόπος

Mount Lebanon, LB (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abounabat

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2010 09:50 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abounabat

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2010 12:45 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ali__ali

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2023 01:40 ΜΜ +03

Τόπος

Tartus, SY-TA, SY (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

termeszet1

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2023 01:00 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

faerthen

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 01:02 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlos2b

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 04:46 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fragmansapir

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2010 05:17 ΜΜ IDT

Περιγραφή

Morocco, near Fes

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wael-almatni

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2023 01:03 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramymaalouf

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2023

Τόπος

Baskinta, Lebanon (Google, OSM)

Περιγραφή

First record?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinho-fiz

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2023 01:18 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachid74

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

Bouira, DZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριόπρασο (Allium ampeloprasum)

Παρατηρητής

miguelsara_chozas

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 04:26 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριόπρασο (Allium ampeloprasum)

Παρατηρητής

thistlegarden

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2020 12:27 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριόπρασο (Allium ampeloprasum)

Παρατηρητής

davidstb

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2020 07:14 ΜΜ BST

Τόπος

Setúbal, Portugal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ale_ru

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2021 01:16 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριόπρασο (Allium ampeloprasum)

Παρατηρητής

mrpopp

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2023 06:49 ΠΜ WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριόπρασο (Allium ampeloprasum)

Παρατηρητής

fts_125

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 06:23 ΜΜ WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριόπρασο (Allium ampeloprasum)

Παρατηρητής

paulopasc

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 04:07 ΜΜ WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριόπρασο (Allium ampeloprasum)

Παρατηρητής

rafael_pires

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 12:25 ΜΜ WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριόπρασο (Allium ampeloprasum)

Παρατηρητής

paulopasc

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2013 03:01 ΜΜ WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριόπρασο (Allium ampeloprasum)

Παρατηρητής

paulopasc

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2013 04:35 ΜΜ WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριόπρασο (Allium ampeloprasum)

Παρατηρητής

paulopasc

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2020 05:11 ΜΜ WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριόπρασο (Allium ampeloprasum)

Παρατηρητής

mariaoct

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2023 09:24 ΠΜ WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριόπρασο (Allium ampeloprasum)

Παρατηρητής

afranco

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 10:22 ΠΜ WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριόπρασο (Allium ampeloprasum)

Παρατηρητής

snowstormsnowflake

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 10:58 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριόπρασο (Allium ampeloprasum)

Παρατηρητής

pedrobernardes

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2023 12:48 ΜΜ WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριόπρασο (Allium ampeloprasum)

Παρατηρητής

zaca

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2020 01:05 ΜΜ BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριόπρασο (Allium ampeloprasum)

Παρατηρητής

arthropod_boi_8

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 01:25 ΜΜ WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckromhout

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2022 01:12 ΜΜ WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριόπρασο (Allium ampeloprasum)

Παρατηρητής

joescience1

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2022 10:53 ΠΜ WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριόπρασο (Allium ampeloprasum)

Παρατηρητής

henriquemiguel

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 11:22 ΠΜ WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jorisbertrand

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2023 06:17 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Sous-espèce striatum.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ali__ali

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 06:00 ΜΜ +03

Τόπος

Safita, SY-TA, SY (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εχίνωψ (Γένος Echinops)

Παρατηρητής

dpavon

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2009 01:07 ΜΜ CET

Τόπος

La Galite, Tunisie (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachid_meddour

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2023 10:36 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hadjira-benmebarek

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Laghouat, DZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

margarita13

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2015 12:41 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guillaume_papuga

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2012 10:31 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucas_chambon

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

France (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιναρία (Γένος Linaria)

Παρατηρητής

mourad-harzallah

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 03:35 ΜΜ CET

Τόπος

Akfadou, Algérie (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarsaci

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vladimirov

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 06:15 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachid74

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Τόπος

Algeria (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mehdichetibi

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Algeria (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orkida

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2019 10:43 ΠΜ UTC

Τόπος

Babaluta ; Baniyas (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petr286

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2023 05:24 ΜΜ CEST

Τόπος

Kosmonosy, Česko (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orkida

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2023 09:27 ΠΜ +03

Τόπος

Baniyas, SY-TA, SY (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abounabat

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2022 06:45 ΜΜ CET

Περιγραφή

Botanical trip with the NGO "Eco+ Ait Smail" and the municipality of Ait Smail, thanks to them !
@rahimeco

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abounabat

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2006 04:56 ΠΜ CET

Τόπος

Ghassira, Algérie (Google, OSM)

Περιγραφή

Botanical trip with the courtesy of Pr Yacine Beghami (univ. Batna)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mehdichetibi

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Algeria (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shiqi_z

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2023 05:39 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramymaalouf

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Lebanon (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aryathesage

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2023 09:47 ΠΜ +03

Τόπος

Choman, Iraq (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aryathesage

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2023 01:27 ΜΜ +03

Τόπος

Sharbazher, Iraq (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aryathesage

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2023 04:51 ΜΜ +03

Τόπος

Choman, Iraq (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pkl

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 06:48 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertocapuano

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Περιγραφή

405 m, al bordo di una boscaglia

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simgellim

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2023 11:29 ΠΜ +03

Τόπος

Kumluca, TR-AL, TR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bbudak

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2022 05:23 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άλλιον (Γένος Allium)

Παρατηρητής

hadjira-benmebarek

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άλλιον (Γένος Allium)

Παρατηρητής

hadjira-benmebarek

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ozgurkocak

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2023 10:22 ΠΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikedrebet

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2023 12:03 ΜΜ EEST

Περιγραφή

A.paniculatum

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natalya_beshko

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 04:42 ΜΜ +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berzou

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2023 04:28 ΜΜ CET

Τόπος

Chéraga, Algérie (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aleksey_baushev

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2022 01:42 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramymaalouf

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Lebanon (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)

Παρατηρητής

lucasatn

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2023 01:31 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ali-ibrahim

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 01:34 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hadjira-benmebarek

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Laghouat, DZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khellaf-rebbas

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2023 11:52 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramymaalouf

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Lebanon (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berzou

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2023 03:27 ΜΜ CET

Τόπος

Chéraga, Algérie (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hadjira-benmebarek

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Laghouat, DZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hadjira-benmebarek

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Laghouat, DZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wael-almatni

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2023 12:51 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wael-almatni

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2023 12:27 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριόπρασο (Allium ampeloprasum)

Παρατηρητής

wael-almatni

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 10:42 ΠΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

omaralhalabi

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

The cover of the bulb is double thick reticulated
The plant bears 2-3 basal leaves
Flowers conical _ round
Plant height from 50-75 cm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abounabat

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2005 11:55 ΠΜ CET

Τόπος

Djerma, Algérie (Google, OSM)

Περιγραφή

Botanical trip with Y. Beghami (univ. Batna), G. de Bélair (univ. Annaba) and the staff of National Park of Bellezma

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hadjira-benmebarek

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Laghouat, DZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khellaf-rebbas

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2023 06:33 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ibrahim_hirory

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2023 06:28 ΜΜ +03

Τόπος

Duhok, IQ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ibrahim_hirory

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2023 06:41 ΜΜ +03

Τόπος

Duhok, IQ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aryathesage

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2022 06:35 ΜΜ +03

Τόπος

Penjwin, Iraq (Google, OSM)

Περιγραφή

First 3 photos added on June 22nd 2023

Photos after that added on June 9th 2023

Only the last 4 photos are the originals taken on December 2nd 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khellaf-rebbas

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2021 12:33 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abounabat

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2013 09:04 ΠΜ EEST

Τόπος

Metn, Liban (Google, OSM)

Περιγραφή

(var. imbricata)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierrehenrifabre

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2006 10:06 ΜΜ GMT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abounabat

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2022 07:33 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)

Παρατηρητής

khellaf-rebbas

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 01:08 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abounabat

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2014 12:37 ΜΜ CET

Τόπος

Sumel, Irak (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachid74

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Algeria (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachid74

Ημερομηνία

Μάιος 2023