Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shonazvezda

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2022 10:45 AM NZDT
Clavogaster virescens - Photo (c) Jerry Cooper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jerry Cooper
Η ταυτότητα του χρήστη abmartian: Clavogaster virescens, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacqui-nz

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2016
Clavogaster virescens - Photo (c) Jerry Cooper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jerry Cooper
Η ταυτότητα του χρήστη abmartian: Clavogaster virescens, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bcal003

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2019 01:12 PM NZST

Περιγραφή

Spotted by Christine W.

Clavogaster virescens - Photo (c) Jerry Cooper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jerry Cooper
Η ταυτότητα του χρήστη abmartian: Clavogaster virescens, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skinkysam

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 10:58 AM NZST
Clavogaster virescens - Photo (c) Jerry Cooper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jerry Cooper
Η ταυτότητα του χρήστη abmartian: Clavogaster virescens, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheryldawson19

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2022 10:33 AM NZST
Leratiomyces erythrocephalus - Photo (c) Shirley Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Shirley Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη abmartian: Leratiomyces erythrocephalus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claire_grace83

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 11:43 AM NZST
Leratiomyces erythrocephalus - Photo (c) Shirley Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Shirley Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη abmartian: Leratiomyces erythrocephalus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lloyd_esler

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2022 01:12 PM NZST
Rossbeevera pachydermis - Photo (c) Darren vanHoof, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Darren vanHoof
Η ταυτότητα του χρήστη abmartian: Rossbeevera pachydermis, Ένα μέλος του Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elmoz343

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2022 12:47 PM NZST
Rossbeevera pachydermis - Photo (c) Darren vanHoof, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Darren vanHoof
Η ταυτότητα του χρήστη abmartian: Rossbeevera pachydermis, Ένα μέλος του Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rempson

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2022 03:09 PM NZST
Leratiomyces erythrocephalus - Photo (c) Shirley Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Shirley Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη abmartian: Leratiomyces erythrocephalus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_barkla

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2022 02:01 PM NZST

Περιγραφή

Occasional,in leaf litter under lowland alluvial podocarp-broadleaved forest

Leratiomyces erythrocephalus - Photo (c) Shirley Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Shirley Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη abmartian: Leratiomyces erythrocephalus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennyleov

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 10:55 AM NZST

Περιγραφή

Found on Carters Track in the Brook Sanctuary. Only one in this location although we saw a shrivelled up one further along the track.

Paurocotylis pila - Photo (c) Jerry Cooper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jerry Cooper
Η ταυτότητα του χρήστη abmartian: Paurocotylis pila, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

easegill

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2022 07:00 PM NZST

Περιγραφή

Gleba white and jelly-like. Suggested as an immature R. pachyderma. Found about 800+m altitude. Beech with other mixed native woodland. Plentiful. Night when found so no in situ image.

Rossbeevera pachydermis - Photo (c) Darren vanHoof, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Darren vanHoof
Η ταυτότητα του χρήστη abmartian: Rossbeevera pachydermis, Ένα μέλος του Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amanhunt

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2022 08:34 PM NZST
Paurocotylis pila - Photo (c) Jerry Cooper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jerry Cooper
Η ταυτότητα του χρήστη abmartian: Paurocotylis pila, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amanhunt

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Wellington, NZ (Google, OSM)
Psilocybe weraroa - Photo (c) Dougal Townsend, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dougal Townsend
Η ταυτότητα του χρήστη abmartian: Psilocybe weraroa, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amanhunt

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Wellington, NZ (Google, OSM)
Psilocybe weraroa - Photo (c) Dougal Townsend, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dougal Townsend
Η ταυτότητα του χρήστη abmartian: Psilocybe weraroa, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 03:07 PM NZST
Rossbeevera pachydermis - Photo (c) Darren vanHoof, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Darren vanHoof
Η ταυτότητα του χρήστη abmartian: Rossbeevera pachydermis, Ένα μέλος του Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reingered

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Auckland, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing in rotten stump

Psilocybe weraroa - Photo (c) Dougal Townsend, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dougal Townsend
Η ταυτότητα του χρήστη abmartian: Psilocybe weraroa, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fungiqueers

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 02:02 PM NZST
Clavogaster virescens - Photo (c) Jerry Cooper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jerry Cooper
Η ταυτότητα του χρήστη abmartian: Clavogaster virescens, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fungiqueers

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 02:09 PM NZST
Psilocybe weraroa - Photo (c) Dougal Townsend, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dougal Townsend
Η ταυτότητα του χρήστη abmartian: Psilocybe weraroa, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bryce_williamson

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 03:17 PM NZST
Gallacea scleroderma - Photo (c) Jerry Cooper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jerry Cooper
Η ταυτότητα του χρήστη abmartian: Gallacea scleroderma, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lloyd_esler

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 01:59 PM NZST
Rossbeevera pachydermis - Photo (c) Darren vanHoof, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Darren vanHoof
Η ταυτότητα του χρήστη abmartian: Rossbeevera pachydermis, Ένα μέλος του Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

asferens

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 12:12 PM NZST
Cortinarius - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη abmartian: Γένος Cortinarius, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

asferens

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 10:52 AM NZST
Leratiomyces erythrocephalus - Photo (c) Shirley Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Shirley Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη abmartian: Leratiomyces erythrocephalus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kate_wang

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 04:08 PM NZST
Leratiomyces erythrocephalus - Photo (c) Shirley Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Shirley Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη abmartian: Leratiomyces erythrocephalus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claire_grace83

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 10:38 AM NZST
Psilocybe weraroa - Photo (c) Dougal Townsend, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dougal Townsend
Η ταυτότητα του χρήστη abmartian: Psilocybe weraroa, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

schneehagen

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 12:10 PM NZST
Psilocybe weraroa - Photo (c) Dougal Townsend, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dougal Townsend
Η ταυτότητα του χρήστη abmartian: Psilocybe weraroa, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henryahh

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 11:48 AM NZST

Περιγραφή

Mahoe dominant forest along kaiwharawhara stream at Otari.

Leratiomyces erythrocephalus - Photo (c) Shirley Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Shirley Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη abmartian: Leratiomyces erythrocephalus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amanhunt

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 01:28 PM NZST
Leratiomyces erythrocephalus - Photo (c) Shirley Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Shirley Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη abmartian: Leratiomyces erythrocephalus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tramperbiker

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022

Περιγραφή

Quite a few in this area.

Cortinarius - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη abmartian: Γένος Cortinarius, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

humanahuman

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 10:13 AM NZST
Clavogaster virescens - Photo (c) Jerry Cooper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jerry Cooper
Η ταυτότητα του χρήστη abmartian: Clavogaster virescens, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 460