Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessob

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 02:53 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amanhunt

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2022 12:34 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_lyttle

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Περιγραφή

Deconica baylisiana, occasional, growing on soil on open sites in subalpine herbfield

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maddy_g

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 03:10 PM NZST

Τόπος

Auckland, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pinkiellie

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2021 03:30 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joedillon

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 11:49 AM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maddy_g

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 03:45 PM NZST

Τόπος

Christchurch (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kqbats

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2021 11:51 AM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reingered

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2021 05:06 PM NZST