Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marc_belisle_usherbrooke

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Québec, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Attracted to UV light.

Limnaecia phragmitella - Photo (c) Jenn Forman Orth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη a_anctil: Limnaecia phragmitella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ianrwhyte

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 10:47 PM EDT

Τόπος

Quebec, Canada (Google, OSM)
Limnaecia phragmitella - Photo (c) Jenn Forman Orth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη a_anctil: Limnaecia phragmitella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marc_belisle_usherbrooke

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Québec, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Attracted to UV light.
@a_anctil

Hulda impudens - Photo (c) John Ratzlaff, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by J. Allen Ratzlaff
Η ταυτότητα του χρήστη a_anctil: Hulda impudens, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aterrigeol

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2021 09:09 AM EDT
Eulia ministrana - Photo (c) Larry Clarfeld, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη a_anctil: Eulia ministrana, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aterrigeol

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 09:14 AM EDT
Agonopterix curvilineella - Photo (c) susanelliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη a_anctil: Agonopterix curvilineella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marc_belisle_usherbrooke

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Québec, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Attracted to UV light.
@a_anctil

Parornix - Photo (c) Julia Blyth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη a_anctil: Γένος Parornix, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marc_belisle_usherbrooke

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Québec, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Argyresthia calliphanes - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη a_anctil: Argyresthia calliphanes, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jo_gagnon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2021 07:54 AM EDT
Acleris effractana - Photo (c) mothvet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη a_anctil: Acleris effractana, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jo_gagnon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 09:56 AM EDT
Crambus praefectellus - Photo (c) Laura Gaudette, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη a_anctil: Crambus praefectellus, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jo_gagnon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 09:58 AM EDT
Acleris nivisellana - Photo (c) Paul Judson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη a_anctil: Acleris nivisellana, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jo_gagnon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 10:01 AM EDT
Pyralis farinalis - Photo (c) Victor W Fazio III, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη a_anctil: Pyralis farinalis, Ένα μέλος του Πυραλίδες (Οικογένεια Pyralidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marc_belisle_usherbrooke

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Québec, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Attracted to UV light.

Pandemis limitata - Photo (c) Larry Clarfeld, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη a_anctil: Pandemis limitata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marc_belisle_usherbrooke

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Québec, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Attracted to UV light.

Habrosyne scripta - Photo (c) Rebecca McCluskey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη a_anctil: Habrosyne scripta, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marc_belisle_usherbrooke

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Québec, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Attracted to UV light.

Cenopis reticulatana - Photo (c) tybird99, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη a_anctil: Cenopis reticulatana, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marc_belisle_usherbrooke

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Québec, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Attracted to UV light.

Hypoprepia fucosa - Photo (c) Jenn Forman Orth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη a_anctil: Hypoprepia fucosa, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marc_belisle_usherbrooke

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Québec, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Attracted to house light.

Olethreutes ferriferana - Photo (c) Larry Clarfeld, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη a_anctil: Olethreutes ferriferana, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marc_belisle_usherbrooke

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Québec, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Attracted to house light.

Crambus albellus - Photo (c) Nick Block, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη a_anctil: Crambus albellus, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άλκη (Alces alces)

Παρατηρητής

eric_wilmot

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2021 04:36 PM EDT
Άλκη - Photo (c) USFWS Mountain-Prairie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη a_anctil: Άλκη (Alces alces)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άλκη (Alces alces)

Παρατηρητής

imbeaul

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2021 03:50 PM EDT
Άλκη - Photo (c) USFWS Mountain-Prairie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη a_anctil: Άλκη (Alces alces)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μολυβοτσίχλονο (Junco hyemalis)

Παρατηρητής

camelliasinensis

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Québec, CA (Google, OSM)
Μολυβοτσίχλονο - Photo (c) Becky Matsubara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη a_anctil: Μολυβοτσίχλονο (Junco hyemalis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)

Παρατηρητής

camelliasinensis

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Québec, CA (Google, OSM)
Κόκκινος Καρδινάλιος - Photo (c) Jen Goellnitz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη a_anctil: Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yanvincent

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 12:55 PM EDT
Leiothlypis peregrina - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη a_anctil: Leiothlypis peregrina, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pluvierdodu

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2021 09:07 AM EDT

Τόπος

Québec, Canada (Google, OSM)
Piranga olivacea - Photo (c) Judd Patterson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη a_anctil: Piranga olivacea, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοσκαλίδρα (Calidris alba)

Παρατηρητής

axp4654

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 09:30 AM EDT

Τόπος

Quebec, Canada (Google, OSM)
Λευκοσκαλίδρα - Photo (c) lemurtaquin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη a_anctil: Λευκοσκαλίδρα (Calidris alba)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριδάκτυλος Γλάρος (Rissa tridactyla)

Παρατηρητής

axp4654

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 05:22 PM EDT

Τόπος

Quebec, Canada (Google, OSM)
Τριδάκτυλος Γλάρος - Photo (c) Caleb Slemmons, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη a_anctil: Τριδάκτυλος Γλάρος (Rissa tridactyla)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasmine_hoge

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2021 10:57 AM EST
Junco hyemalis hyemalis - Photo (c) Craig K. Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη a_anctil: Junco hyemalis ssp. hyemalis, Ένα μέλος του Μολυβοτσίχλονο (Junco hyemalis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eddylaquerre

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2019 03:05 PM EDT

Τόπος

Québec, Canada (Google, OSM)
Αμερικανικός Φοινίκουρος - Photo (c) Dan Pancamo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη a_anctil: Αμερικανικός Φοινίκουρος (Setophaga ruticilla)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κατοπτροφόρος Τρύγγας (Tringa semipalmata)

Παρατηρητής

ama75

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2010 08:26 PM EDT

Τόπος

Québec, Canada (Google, OSM)

Περιγραφή

RN de Pointe-Yamachiche

Κατοπτροφόρος Τρύγγας - Photo (c) Davefoc, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη a_anctil: Κατοπτροφόρος Τρύγγας (Tringa semipalmata)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κατοπτροφόρος Τρύγγας (Tringa semipalmata)

Παρατηρητής

ama75

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2012 08:26 PM EDT

Τόπος

Québec, Canada (Google, OSM)

Περιγραφή

RN de Pointe-Yamachiche

Κατοπτροφόρος Τρύγγας - Photo (c) Davefoc, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη a_anctil: Κατοπτροφόρος Τρύγγας (Tringa semipalmata)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marc_belisle_usherbrooke

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Québec, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Attracted to UV light.
@hughmcguinness

Crambus unistriatellus - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη a_anctil: Crambus unistriatellus, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 8400