Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neoarctia

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2015 04:18 ΜΜ EDT

Περιγραφή

DNA barcode voucher #:
CNCLEP 00116408

Hydriomena exculpata - Photo 
CBG Photography Group, Centre for Biodiversity Genomics, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη a_anctil: Hydriomena exculpata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michelarrivee

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2023 09:59 ΜΜ EDT
Hydriomena exculpata - Photo 
CBG Photography Group, Centre for Biodiversity Genomics, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη a_anctil: Hydriomena exculpata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joebrogers

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2023 02:12 ΠΜ EDT
Crambus agitatellus - Photo (c) Nick Block, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Nick Block
Η ταυτότητα του χρήστη a_anctil: Crambus agitatellus, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joebrogers

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2023 03:52 ΠΜ EDT
Xanthotype - Photo (c) Kyle Warnecke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kyle Warnecke
Η ταυτότητα του χρήστη a_anctil: Γένος Xanthotype, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joebrogers

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2023 12:26 ΠΜ EDT
Ctenucha virginica - Photo (c) Isabel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Isabel
Η ταυτότητα του χρήστη a_anctil: Ctenucha virginica, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joebrogers

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2023 12:10 ΠΜ EDT
Cisseps fulvicollis - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη a_anctil: Cisseps fulvicollis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joebrogers

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2023 12:23 ΠΜ EDT
Campaea perlata - Photo (c) Dick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη a_anctil: Campaea perlata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joebrogers

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2023 03:18 ΠΜ EDT
Pyrrharctia isabella - Photo (c) Larry Clarfeld, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Larry Clarfeld
Η ταυτότητα του χρήστη a_anctil: Pyrrharctia isabella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joebrogers

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2023 03:22 ΠΜ EDT
Campaea perlata - Photo (c) Dick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη a_anctil: Campaea perlata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

libby_rick_avis

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2009 11:28 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Not sure what this is - possibly a Pyralidae??

Orenaia arcticalis - Photo (c) sydcannings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by sydcannings
Η ταυτότητα του χρήστη a_anctil: Orenaia arcticalis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jo_gagnon

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2022 11:12 ΜΜ EDT

Περιγραφή

échantillon 5151

Ετικέτες

Epinotia - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη a_anctil: Γένος Epinotia, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joebrogers

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2023 02:18 ΠΜ EDT
Aphomia sociella - Photo (c) kens18, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by kens18
Η ταυτότητα του χρήστη a_anctil: Aphomia sociella, Ένα μέλος του Πυραλίδες (Οικογένεια Pyralidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alainhogue

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2023 10:21 ΜΜ EDT
Aphomia terrenella - Photo (c) David Jeffrey Ringer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Jeffrey Ringer
Η ταυτότητα του χρήστη a_anctil: Aphomia terrenella, Ένα μέλος του Πυραλίδες (Οικογένεια Pyralidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alainhogue

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2023 11:43 ΜΜ EDT
Aphomia sociella - Photo (c) kens18, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by kens18
Η ταυτότητα του χρήστη a_anctil: Aphomia sociella, Ένα μέλος του Πυραλίδες (Οικογένεια Pyralidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imbeaul

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 12:18 ΠΜ EDT
Epinotia - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη a_anctil: Γένος Epinotia, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imbeaul

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 10:36 ΜΜ EDT
Epinotia - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη a_anctil: Γένος Epinotia, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imbeaul

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2022 12:04 ΠΜ EDT
Epinotia - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη a_anctil: Γένος Epinotia, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coletoobservador

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2020 12:10 ΜΜ CDT

Περιγραφή

polilla

Platynota - Photo (c) kestrel360, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη a_anctil: Γένος Platynota, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

safechrislaurie

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 11:03 ΜΜ CDT
Choristoneura fumiferana - Photo (c) Stuart Tingley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stuart Tingley
Η ταυτότητα του χρήστη a_anctil: Choristoneura fumiferana, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brguinn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Manitoba, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

On UV light

Monopis spilotella - Photo (c) Michael King, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael King
Η ταυτότητα του χρήστη a_anctil: Monopis spilotella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reinerjakubowski

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 06:31 ΠΜ EDT
Dichrorampha acuminatana - Photo (c) Donald Hobern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη a_anctil: Dichrorampha acuminatana, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joefrechette

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2023 05:38 ΠΜ EDT
Acrobasis - Photo (c) Don Loarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη a_anctil: Γένος Acrobasis, Ένα μέλος του Πυραλίδες (Οικογένεια Pyralidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jo_gagnon

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2023 11:09 ΜΜ EDT

Περιγραφή

échantillon 6902

Cydia erotella - Photo (c) Don Troha, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Don Troha
Η ταυτότητα του χρήστη a_anctil: Cydia erotella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jo_gagnon

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2023 10:43 ΜΜ EDT

Περιγραφή

échantillon 7437

Eido trimaculella - Photo (c) Tom Murray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tom Murray
Η ταυτότητα του χρήστη a_anctil: Eido trimaculella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jo_gagnon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 11:20 ΜΜ EDT

Περιγραφή

échantillon 8565

Ετικέτες

Perimede erransella - Photo (c) Mark Etheridge, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη a_anctil: Perimede erransella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brguinn

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2023 11:25 ΜΜ CDT
Sciota fernaldi - Photo (c) Ann Cooper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ann Cooper
Η ταυτότητα του χρήστη a_anctil: Sciota fernaldi, Ένα μέλος του Πυραλίδες (Οικογένεια Pyralidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krisskinou

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2022

Τόπος

Gaspé, QC, Canada (Google, OSM)
Landryia impositella - Photo (c) Vitaly Charny, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vitaly Charny
Η ταυτότητα του χρήστη a_anctil: Landryia impositella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plaporte

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2020 12:35 ΜΜ EDT
Phycitini - Photo (c) Timothy Reichard, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Timothy Reichard
Η ταυτότητα του χρήστη a_anctil: Φυλή Phycitini, Ένα μέλος του Πυραλίδες (Οικογένεια Pyralidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jo_gagnon

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2023 09:26 ΜΜ EDT

Περιγραφή

échantillon 5929

Acleris viburnana - Photo (c) Michael King, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael King
Η ταυτότητα του χρήστη a_anctil: Acleris viburnana, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caleb78925

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2020 04:22 ΜΜ EDT
Orgyia leucostigma - Photo (c) Fyn Kynd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Fyn Kynd
Η ταυτότητα του χρήστη a_anctil: Orgyia leucostigma, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 21621