Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a_anctil

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2020 10:10 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jo_gagnon

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 12:53 AM EDT

Τόπος

Quai (Google, OSM)

Περιγραφή

@d_kluza, @hanly, Tebenna, Eido , something else?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joefrechette

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2020 10:33 AM -05

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jo_gagnon

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 11:07 PM EDT

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joefrechette

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 11:30 PM -05

Τόπος

Québec, Canada (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2017 12:42 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pauljudson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2020 07:33 AM EDT

Περιγραφή

Not clear whether to ID Xestia c-nigrum/dolosa to genus or to species level. Bugguide claims the two are indistinguishable apart from size, but I would be grateful to learn if there are other views. https://bugguide.net/node/view/30522

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teawren

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2021 10:04 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alainhogue

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2020 11:00 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jo_gagnon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2020 11:39 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imbeaul

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2020 09:44 PM EDT

Περιγραφή

Attracted to a UV light. / Attiré par une lampe ultraviolette.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joefrechette

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2020 08:15 AM -05

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imbeaul

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2020 01:14 PM EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jo_gagnon

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2020 10:59 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michelarrivee

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2020 11:58 PM EDT