Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve_kerr

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2021

Περιγραφή

male, 5 mm

flagellar formula: 2 + 8 + 3/4

caught by James Tweed, alt. 300 m
https://inaturalist.nz/observations/73903356

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucyt

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2021 08:39 AM +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

strewick

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα Υφάντρα (Anthidium manicatum)

Παρατηρητής

dave_holland

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2021 03:45 PM NZDT

Περιγραφή

collecting wool from a wooly hedgenettle leaf!!!! you can see it carrying the wool in the second pic.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

schneehagen

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2021 09:59 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustinlamont

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2021 08:04 PM NZDT

Περιγραφή

Found dead in corner of garage under a box.
Ashamed to admit I spent quite a while on the floor looking for his (apparently not-so) disembodied head.
Not sure how long it's been dead — the various body parts remained remarkably flexible, apart from the head which seemed to have suffered some physical damage and was glued down with haemolymph.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ποδουρομόρφα (Τάξη Poduromorpha)

Παρατηρητής

lloyd_esler

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2021 02:37 AM NZST

Περιγραφή

This is the greatest concentration of insects I've ever seen. Springtails in the Invercargill Estuary. Could be ten million or more in this patch and other patches along the beach. Really weird.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

epitree

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2019 12:44 PM NZDT

Περιγραφή

5 mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wild_wind

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flossiepip

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2019 09:14 PM NZST

Τόπος

Kaeo, New Zealand (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

megadavewright

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2019 09:23 PM NZST

Περιγραφή

Approx 1 mm in size - part of Ecklonia radiata kelp holdfast community

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaun-lee

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2016 11:35 PM NZST

Τόπος

Selwyn Bush (Google, OSM)

Περιγραφή

I thought I was photographing a mutant winged weta getting changed – but it was just an ozzie

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacqui-nz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2018 03:07 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_barkla

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2006

Περιγραφή

Several birds nesting in shallow caves on the shore

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dougalt

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2016 01:26 PM NZST

Περιγραφή

NZ falcon takes down a pigeon and has a nice lunch. Belmont Domain, Lower Hutt.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyleb

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2018 11:43 AM NZDT

Περιγραφή

Presumably a female, with large ovipositor

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dougalt

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2019 12:16 AM NZDT

Περιγραφή

One of the largest tree wetas I've seen - a long way up, but estimated body length 75 mm. Male.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jordi_nz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2019 07:27 AM NZDT

Περιγραφή

A pair with two beautiful chicks.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oscarkokako

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2015

Τόπος

New Zealand (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gus320

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2013

Τόπος

Titirangi Beach (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

riser5

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2018 10:26 PM NZST

Περιγραφή

Prey of a Morepork

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emma-and-tom

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2017 08:21 PM NZDT

Περιγραφή

On predator-proof fence

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flyingkiwigirl

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2017 07:55 AM NZDT

Περιγραφή

Sighted over 1 week, chasing hawk and resting in only trees for miles above camsite.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aeterno

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2019 12:27 AM NZDT

Περιγραφή

Two large quite 'fluffy' weevils showing sexual dimorphism.
Found in beech forest just below alpine zone.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)

Παρατηρητής

flossiepip

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2018 09:53 AM NZDT

Τόπος

Kaeo, New Zealand (Google, OSM)

Περιγραφή

Posted some photos of one of these 6/7 weeks ago and another turned up this morning hunting flies on the kitchen ceiling. Its clearly the same as the last one just smaller about 3mm against 5mm. Don't think that its Trite planiceps but not sure its Trite mustilina either so might be an un-described jumper! I might call this one black stocking thighs.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saras

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2018

Περιγραφή

Toropuku "Coromandel" - Coromandel Striped gecko

Observed sizing up a caterpillar.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robert_briggs

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2018 06:16 PM NZDT

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mike68lusk

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2018 01:40 PM NZDT

Περιγραφή

on citrus leaf

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisa_bennett

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2018 09:38 PM NZDT

Περιγραφή

Scavenger

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

louimay

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2018 03:00 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emily_r

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2018 09:47 AM NZST

Τόπος

Okato, New Zealand (Google, OSM)

Περιγραφή

Spider fight

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fredovermars

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2018 05:37 PM NZST

Περιγραφή

Mollusc on Powelliphanta hochstetteri shell

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve_kerr

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2018 08:13 PM NZST

Τόπος

Dunedin, Kew (Google, OSM)

Περιγραφή

two different specimens near each other, both feeding on earthworms

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

charlie61

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2017 02:10 AM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adam-nz

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2013 07:30 PM NZST

Περιγραφή

This was on our back-door step when I went out to collect some feijoas.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reinderw

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2017 04:40 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacobl

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2018 10:58 AM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φώκια Λεοπάρδαλη (Hydrurga leptonyx)

Παρατηρητής

givernykate

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2015

Τόπος

kohimarama beach (Google, OSM)

Περιγραφή

Leopard Seal pup on Kohimara beach. Doc are keeping an eye on it, but it seems to be fine... just chilling

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianne49

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2015

Περιγραφή

Male spider, came into our house.
Lovely orange palps.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tettigonia

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2016

Περιγραφή

I was really impressive when two mantis hunted fly at the exactly same time and they shared the food without fighting.

Ετικέτες