Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

autsquidlab

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2022 02:13 PM NZDT
Halmus chalybeus - Photo (c) James Niland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη zoology: Halmus chalybeus, Ένα μέλος του Κοκκινελίδες (Οικογένεια Coccinellidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erinhall

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Auckland, NZ (Google, OSM)
Favolaschia - Photo (c) Philip Herbst, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Philip Herbst
Η ταυτότητα του χρήστη zoology: Γένος Favolaschia, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhayjay

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2019 01:16 PM NZST

Περιγραφή

Found growing on a native tree vine and on various trees in Riccarton bush

Favolaschia - Photo (c) Philip Herbst, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Philip Herbst
Η ταυτότητα του χρήστη zoology: Γένος Favolaschia, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rasshamra

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2018 08:08 PM NZST
Favolaschia - Photo (c) Philip Herbst, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Philip Herbst
Η ταυτότητα του χρήστη zoology: Γένος Favolaschia, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rembrandt

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2018 01:00 PM NZST
Favolaschia - Photo (c) Philip Herbst, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Philip Herbst
Η ταυτότητα του χρήστη zoology: Γένος Favolaschia, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cglunarya

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2022 08:54 PM UTC

Τόπος

Bledisloe Park (Google, OSM)
Mygalomorphae - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη zoology: Υποτάξη Mygalomorphae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2022 12:29 AM NZDT
Declana atronivea - Photo (c) Landcare Research New Zealand Ltd., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη zoology: Declana atronivea, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanhuns

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2022 05:54 PM +13
Helophilus seelandicus - Photo (c) Phil Bendle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Phil Bendle
Η ταυτότητα του χρήστη zoology: Helophilus seelandicus, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

russelljsmith

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Auckland, NZ (Google, OSM)
Hemideina thoracica - Photo (c) Chris Moody, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chris Moody
Η ταυτότητα του χρήστη zoology: Hemideina thoracica, Ένα μέλος του Τεττιγονίδια (Ανθυποτάξη Tettigoniidea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bythepark

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2022 11:41 AM NZDT
Arhopalus ferus - Photo (c) Suso Tizón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Suso Tizón
Η ταυτότητα του χρήστη zoology: Arhopalus ferus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisa_bennett

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2022 11:44 PM NZDT
Mischoderus forcipatus - Photo (c) Danilo Hegg, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Danilo Hegg
Η ταυτότητα του χρήστη zoology: Mischoderus forcipatus, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen_thorpe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2021 12:12 PM NZDT

Περιγραφή

Albert Park, Auckland CBD, Auckland 1010. One live adult beetle diurnally active on the foliage of a grapefruit tree.

Ετικέτες

GPS
Melobasis - Photo (c) Kristi  Ellingsen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Kristi Ellingsen
Η ταυτότητα του χρήστη zoology: Γένος Melobasis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lydiadraper

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2021 05:23 PM NZDT

Τόπος

452 South Road (Google, OSM)
Hemideina thoracica - Photo (c) Chris Moody, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chris Moody
Η ταυτότητα του χρήστη zoology: Hemideina thoracica, Ένα μέλος του Τεττιγονίδια (Ανθυποτάξη Tettigoniidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cglunarya

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2021 04:39 PM NZDT

Περιγραφή

another waspy?

Ancistrocerus gazella - Photo (c) Denis Doucet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Denis Doucet
Η ταυτότητα του χρήστη zoology: Ancistrocerus gazella, Ένα μέλος του Βεσπίδες (Οικογένεια Vespidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

montgc

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2021 04:21 PM +13
Xanthocryptus novozealandicus - Photo (c) Maurice, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Maurice
Η ταυτότητα του χρήστη zoology: Xanthocryptus novozealandicus, Ένα μέλος του Ιχνευμονίδες (Οικογένεια Ichneumonidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 21, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spottygreybird

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2021 02:27 PM UTC

Περιγραφή

Flying around last night, Awhitu. About 8mm in length

Phyllotocus macleayi - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη zoology: Phyllotocus macleayi, Ένα μέλος του Μηλολονθίνες (Υποοικογένεια Melolonthinae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 16, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aalbertrebergen

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 09:17 PM NZDT
Orocrambus flexuosellus - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη zoology: Orocrambus flexuosellus, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathrynhb

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2021 10:49 PM NZDT
Hemiphaga novaeseelandiae - Photo (c) Brodie Foster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Brodie Foster
Η ταυτότητα του χρήστη zoology: Hemiphaga novaeseelandiae, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρητικός Κοχλιός (Cornu aspersum)

Παρατηρητής

witchypoo16

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2021 10:50 PM NZDT
Κρητικός Κοχλιός - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη zoology: Κρητικός Κοχλιός (Cornu aspersum)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tori_penfold

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2021 04:02 AM UTC

Τόπος

Auckland, NZ (Google, OSM)
Nyctemera amicus - Photo (c) Donald Hobern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη zoology: Nyctemera amicus, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 13, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mark1026

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2021 09:50 AM UTC
Hemideina crassidens - Photo (c) Dougal Townsend, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dougal Townsend
Η ταυτότητα του χρήστη zoology: Hemideina crassidens, Ένα μέλος του Τεττιγονίδια (Ανθυποτάξη Tettigoniidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 13, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicky121

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2021 02:59 PM NZDT
Glabridorsum stokesii - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη zoology: Glabridorsum stokesii, Ένα μέλος του Ιχνευμονίδες (Οικογένεια Ichneumonidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thewhistlingfrog

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2021 02:54 PM NZDT
Xanthocryptus novozealandicus - Photo (c) Maurice, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Maurice
Η ταυτότητα του χρήστη zoology: Xanthocryptus novozealandicus, Ένα μέλος του Ιχνευμονίδες (Οικογένεια Ichneumonidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mahinaarangim

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2021 12:40 PM UTC
Xanthopimpla rhopaloceros - Photo (c) Danilo Hegg, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Danilo Hegg
Η ταυτότητα του χρήστη zoology: Xanthopimpla rhopaloceros, Ένα μέλος του Ιχνευμονίδες (Οικογένεια Ichneumonidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

divingbelle

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Nelson, NZ (Google, OSM)
Hemideina crassidens - Photo (c) Dougal Townsend, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dougal Townsend
Η ταυτότητα του χρήστη zoology: Hemideina crassidens, Ένα μέλος του Τεττιγονίδια (Ανθυποτάξη Tettigoniidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leechlord

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Tasman, NZ-NE, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Very roughly a inch in length. Found in nature beech forest. Kept flying off but not further than a meter, sadly too much for me to get better pictures.

Kempynus - Photo (c) Maurice, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Maurice
Η ταυτότητα του χρήστη zoology: Γένος Kempynus, Ένα μέλος του Νευρόπτερα (Τάξη Neuroptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριχόπτερα (Τάξη Trichoptera)

Παρατηρητής

flamingtofunz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021
Τριχόπτερα - Photo (c) Stuart Tingley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stuart Tingley
Η ταυτότητα του χρήστη zoology: Τριχόπτερα (Τάξη Trichoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jesspredz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2021 12:43 PM NZDT
Urophora stylata - Photo (c) bugman-nz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by bugman-nz
Η ταυτότητα του χρήστη zoology: Urophora stylata, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanro

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2021 11:19 PM +11
Mischoderus annuliferus - Photo (c) Greg Holwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Holwell
Η ταυτότητα του χρήστη zoology: Mischoderus annuliferus, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morganemerien

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2021 02:50 PM +13

Τόπος

Rodney, NZ-AU, NZ (Google, OSM)
Cleobora mellyi - Photo (c) Jane Percival, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Jane Percival
Η ταυτότητα του χρήστη zoology: Cleobora mellyi, Ένα μέλος του Κοκκινελίνοι (Φυλή Coccinellini)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 2042