Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ygobeil

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2024 12:02 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ygobeil

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2022 03:07 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ygobeil

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 02:22 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)

Παρατηρητής

ygobeil

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2022 02:46 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ygobeil

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2013

Περιγραφή

Very interesting ichneumonid mimic.

Caught in a flight-intercept trap, in a mature black spruce stand.

L = 12 mm approx

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ygobeil

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2021

Περιγραφή

Swept in grasses near a lake. E. vagabundus?

L = 5 mm approx.

@jeanfrancoisroch

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ygobeil

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2021 04:24 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Sphaerophoria, perhaps. I've little hope of an ID for this one, I mainly wanted to document their stationnary mating in flight. Amazing animals.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ygobeil

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2021 08:41 ΜΜ EDT

Περιγραφή

On Rubus idaeus leaves.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ygobeil

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 11:46 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ygobeil

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 12:12 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ygobeil

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2021 04:07 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ygobeil

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 11:01 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ygobeil

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 10:16 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιχνευμονίνοι (Υποφυλή Ichneumonina)

Παρατηρητής

ygobeil

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 10:13 ΠΜ EDT

Περιγραφή

L > 10 mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ygobeil

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 01:34 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)

Παρατηρητής

ygobeil

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2020 03:02 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Poorly framed, unfortunately. I tried to anticipate its trajectory and failed a bit. It flew out of the forest and dove at a group of common mergansers nearby. Nobody was harmed and the eagle flew away across the lake.

I was a mere 10-15 m away of the action - it was an awesome moment.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ygobeil

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2020 09:07 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ygobeil

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2015

Περιγραφή

La femelle nous a vu avant qu'on ne la voit et a trahi la présence de son nid en tentant de nous en éloigner. La photo a été prise à distance et nous avons rapidement quitté les lieux pour limiter le dérangement.

The female spotted us before we did and betrayed her nest by trying to lead us away. We took the picture from a distance then promptly left to limit disturbance.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ygobeil

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2015