Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lanadion

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donovanmoxley

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 10:14 PM EDT

Τόπος

Garland, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isaacthelord

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2019 11:12 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες (Τάξη Araneae)

Παρατηρητής

jgshepherd

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 04:06 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariajose_z

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2020 03:07 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aimeebeveridge

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 12:19 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marie_ch

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 03:53 PM UTC

Τόπος

Denton, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alyjmartinez86

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 05:42 PM CDT

Τόπος

Cotulla, TX, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

strawberrytart

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Aaaaaaah!
So hard to photograph!! I understand now…
It was about 2mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myriada

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2020 12:09 PM CDT

Τόπος

Del Rio, TX, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botanistengineer5

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 12:26 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jciv

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2019 11:53 PM CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catherineh

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2017 01:03 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pantherophis

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 10:37 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikaelb

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2016 03:48 PM CDT

Περιγραφή

Taken on day 1 of camping trip to Guadalupe Mountains National Park, on the Devil's Hall Trail.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eaneubauer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 11:11 AM CDT

Περιγραφή

body length 0.89"/22.7 mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheins1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2010

Τόπος

Mankato, MN (Google, OSM)

Περιγραφή

Male; confirmed by dissection. Fell out of a package at FedEx.
See https://bugguide.net/node/view/626109/bgimage

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olivetree

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 09:57 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

subbu107

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 10:18 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikef451

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 05:57 PM CDT

Περιγραφή

Spider
Maddin Prairie Preserve
Mitchell Co.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annikaml

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 09:28 AM CDT

Περιγραφή

On Dalea

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikef451

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 10:11 PM CDT

Περιγραφή

Giant Vinegaroon
Maddin Prairie Preserve
Mitchell, Co

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eaneubauer

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2021 08:53 AM CDT

Περιγραφή

body length 0.67"/16.9 mm
Hogna 'incognita'

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mako252

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 10:41 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donyoung

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2021 07:02 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

always_insanity

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheins1

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2021

Περιγραφή

Forest clearing

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gtonyjacobs

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2019 10:42 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasathens

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2021 07:09 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beschwar

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2017 04:20 PM CDT

Περιγραφή

Dolan Falls Preserve is owned by The Nature Conservancy and is not open to the public. Access is through special permission only. The preserve is adjacent to Devil's River State Natural Area, which is open to the public on a restricted schedule.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amunoz23

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2017 10:14 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aprilsee

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Περιγραφή

1 mm. Found freely getting around in Yellow Garden Spider web.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

launi

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 05:02 PM CDT

Περιγραφή

Extremely fast.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdladymilam

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 10:13 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2014 07:25 PM MDT

Τόπος

El Paso, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewmorgill

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 10:04 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srose891

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2011 12:14 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wes25

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 10:14 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικάνικο Μινκ (Neogale vison)

Παρατηρητής

mchlfx

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2017 08:15 AM CDT

Περιγραφή

Thought I had a River Otter until I got these home and zoom WAY in. 600mm zoom and big time cropping. My first Mink.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eaneubauer

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2021 04:10 PM CST

Περιγραφή

body length 0.20"/5.1 mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaphn8d

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2020 05:07 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gg_

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2021 04:40 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annikaml

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2020 05:45 PM CDT

Περιγραφή

4 mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gmontes3

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2020 02:30 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catenatus

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2018 11:54 AM CDT

Περιγραφή

Male, I’m assuming

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessll

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ariannacolasanti

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2018 08:11 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melindawpajak

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2015 08:35 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnschneider

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2017

Τόπος

Willow Waterhole (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργιόπη (Γένος Argiope)

Παρατηρητής

iamjason

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2019 11:30 AM CDT

Περιγραφή

Never seen one here in my entire life. A first!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rikimiller

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 10:02 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

northshore

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2021 10:59 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prairie_rambler

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2021 06:34 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brettjackson

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2020 02:30 PM CDT

Τόπος

Pasadena, TX, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Black markings at the posterior declivity of the carapace

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ernest5h

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2018 07:26 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jciv

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2018 07:34 PM CDT

Τόπος

McAllen, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaphn8d

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2019 10:42 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaphn8d

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2019 09:28 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blacknbluesa1

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atjelmeland

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 04:04 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benhutchins

Ημερομηνία

Μάιος 2017

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Unicorns are real!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

djringer

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2020 04:51 PM CST

Περιγραφή

This tiny ant-mimic spider may be a male Mazax, perhaps Mazax pax but I'm not sure, and the images (with daylight fading and the spider continually moving) leave a lot to be desired. Refs: https://wsc.nmbe.ch/genus/553/Mazax. Cf. https://www.inaturalist.org/observations/65568208

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brentano

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2021 12:02 PM CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dingooctavious

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2020 07:26 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elytrid

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 01:29 PM CDT

Περιγραφή

Saturday was hot and humid, but definitely worth it for all the great exploration!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catherine_g

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 04:48 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coeller

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2021 09:05 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wes25

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2021 09:39 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

halenhollibaugh

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2021 12:20 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)

Παρατηρητής

pufferchung

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

An old picture, May 2019, Big Thicket National Preserve

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luismoralesantopia

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 10:32 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brushfreeman

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2006 04:22 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elytrid

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 11:24 AM CDT

Περιγραφή

From grass sweep
Saturday was hot and humid, but definitely worth it for all the great exploration!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

k8thegr8

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 11:13 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elytrid

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 12:04 AM CDT

Περιγραφή

This was a really cool spider but unfortunately I only got this one blurry shot. Just as I had focused a good picture, a carpenter ant bit one of its legs and started attacking it.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rymcdaniel

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 11:09 PM CDT

Περιγραφή

Mills county, Texas; Timberlake Biological Field Station Bio Blitz
6/12/2021
unknown Spider

Medium to large. Under the light sheet at Mike's setup.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildcarrot

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2019

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2020 02:05 PM CST

Περιγραφή

Unknown mustard quite different than shepherds purse though large population here

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naimaj

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2017 11:38 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naimaj

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 10:41 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phyla

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2018 12:11 PM EDT

Περιγραφή

thought this was an ant at first... ID??

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deserts

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2010

Περιγραφή

This is a Pardosa (thin-legs, general structure and pattern) and I believe it to be Pardosa valens as I collected this species on numerous occasions prior to this photo and examined the anatomy. Otherwise I can only say that it is a large Pardosa.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joel_p_ashman

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 06:00 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

galactic_bug_man

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kristinaprapuolenis

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2017 10:47 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imasongster

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2021 05:25 PM EDT

Τόπος

Wolf Trap, VA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

djringer

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2020 04:29 PM CST

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

judygva

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2021 01:02 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες (Τάξη Araneae)

Παρατηρητής

evanaturalist

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2021 05:00 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mossman13

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On side of building near outdoor lights on morning after rain. ID uncertain.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dcslaugh

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2021 03:10 PM EST

Περιγραφή

2mm. was on bathroom sink.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildcarrot

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2020 11:19 PM CDT

Τόπος

Harlingen, TX, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

What first appeared to be a tiny beetle trying to hide from a larger Colonus sp. jumping spider, turned out to be this tiny, super cool jumper! Found along a branch hanging near fence post.

Our first night down in the LRGV, we decided to explore the property of the AirBNB we stayed at, being tired from the 8 hour drive. I'm so glad we did as I found so my lifers on this property and single night alone! I am very appreciative of the Darling family keeping this piece of land 'wild' and native.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

feistyone

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2018 03:33 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildcarrot

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2020 10:00 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skitterbug

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2019

Τόπος

Canton, GA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildcarrot

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2018 01:45 PM CDT

Περιγραφή

Referring to aphids. On buttonbush.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildcarrot

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2018 01:04 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philipwaters

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2020 09:07 PM UTC

Περιγραφή

Seen on a wall just after dusk.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildcarrot

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2019 03:48 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imasongster

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2021 02:29 PM EST