Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paige186

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2022 12:13 PM UTC
Mecynogea lemniscata - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη wildcarrot: Mecynogea lemniscata, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lanadion

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Unknown spider in the grass.

Oxyopes salticus - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wildcarrot: Oxyopes salticus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

riosj5

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 02:09 PM EDT
Anasaitis canosa - Photo (c) Robby Deans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wildcarrot: Anasaitis canosa, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lanadion

Ημερομηνία

Μάρτιος 2018

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Gea heptagon - Photo (c) Matt Claghorn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wildcarrot: Gea heptagon, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lanadion

Ημερομηνία

Ιούνιος 2017

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Argiope aurantia - Photo (c) Gordon Dietzman, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη wildcarrot: Argiope aurantia, Ένα μέλος του Αργιόπη (Γένος Argiope)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

loblolly

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 04:14 PM CDT
Phidippus audax - Photo (c) Melody Lytle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wildcarrot: Phidippus audax, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cepolanco

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2018 03:00 PM MDT
Cheiracanthiidae - Photo (c) Tamsin Carlisle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη wildcarrot: Οικογένεια Cheiracanthiidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)

Παρατηρητής

jciv

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 10:43 PM CDT

Τόπος

Emerald Point (Google, OSM)
Θωμισίδες - Photo (c) Óscar Mendez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wildcarrot: Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theresa_goodwin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2019 04:59 PM CST

Περιγραφή

This spider was found outside my dads chicken house. He was medium size for a spider and hairy.

Araneidae - Photo (c) artanker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wildcarrot: Οικογένεια Araneidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρθρόποδα (Συνομοταξία Arthropoda)

Παρατηρητής

khetzel

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2019 07:11 PM CDT
Ημίπτερα - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη wildcarrot: Ημίπτερα (Τάξη Hemiptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)

Παρατηρητής

cullen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2015 10:47 PM CDT
Αράχνη Λύκος - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη wildcarrot: Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dallasbiologist

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2014 12:01 PM CDT

Περιγραφή

Testing

Araneomorphae - Photo (c) Rick McNelly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wildcarrot: Υποτάξη Araneomorphae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sky_chemicals

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2020 07:51 PM UTC
Αράχνη Λύκος - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη wildcarrot: Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treegremlin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2020 10:36 PM HST
Dolomedes - Photo (c) Danny Goodding, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη wildcarrot: Γένος Dolomedes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sam2173

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2019 08:41 AM UTC

Τόπος

Freeport, TX, US (Google, OSM)
Acanthepeira - Photo (c) Lisa Brown, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wildcarrot: Γένος Acanthepeira, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gtonyjacobs

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2020 07:52 AM CDT
Oxyopes - Photo (c) Lisa Brown, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wildcarrot: Γένος Oxyopes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thaase

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2016 01:42 PM CDT
Rabidosa - Photo (c) Rob Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη wildcarrot: Γένος Rabidosa, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cbeversole

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2017 05:08 PM CDT
Peucetia - Photo (c) Ivan Magalhaes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wildcarrot: Γένος Peucetia, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)

Παρατηρητής

anowlandhisgirl

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 11:56 AM CDT
Θωμισίδες - Photo (c) Óscar Mendez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wildcarrot: Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)

Παρατηρητής

cozyant

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2020 03:38 PM CST
Αράχνη Λύκος - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη wildcarrot: Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandon521

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2020 01:16 PM UTC

Τόπος

Anahuac, TX, US (Google, OSM)
Araneomorphae - Photo (c) Rick McNelly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wildcarrot: Υποτάξη Araneomorphae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donovanmoxley

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 10:14 PM EDT

Τόπος

Garland, TX, USA (Google, OSM)
Araneidae - Photo (c) artanker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wildcarrot: Οικογένεια Araneidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bigcitynaturegirl

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2021 02:26 PM UTC
Pardosa - Photo (c) Cédric Mondy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wildcarrot: Γένος Pardosa, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)

Παρατηρητής

sbmcclure

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2018 08:26 PM UTC

Τόπος

Dimmitt (Google, OSM)
Θωμισίδες - Photo (c) Óscar Mendez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wildcarrot: Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biolabactivity2

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 12:01 PM CDT
Αράχνη Λύκος - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη wildcarrot: Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)

Παρατηρητής

sixclawsdragon

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2020 06:29 PM UTC
Αράχνη Λύκος - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη wildcarrot: Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sirweedhopper

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2020 09:32 AM CST

Τόπος

Weatherford (Google, OSM)
Pholcidae - Photo (c) Arthur Chapman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη wildcarrot: Οικογένεια Pholcidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)

Παρατηρητής

luciangoodson

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2020 03:06 PM UTC
Θωμισίδες - Photo (c) Óscar Mendez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wildcarrot: Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

austinrkelly

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2020 12:55 PM CDT
Philodromidae - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wildcarrot: Οικογένεια Philodromidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)

Παρατηρητής

ogflanker

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Αράχνη Λύκος - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη wildcarrot: Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 27025