Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οσμία (Γένος Osmia)

Παρατηρητής

red_wolf

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2023 05:54 ΜΜ PDT

Περιγραφή

found in front of solitary bee house

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lohump

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Περιγραφή

caliginosus Bombus f 43.974, -123.114

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caseyjhansen

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caseyjhansen

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haileyj171

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 10:47 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rainhead

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2022 12:46 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

machi

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2018 05:37 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cactusoxbird

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Washington, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmdg

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2021 03:52 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Many males and females around. She was leaving her nest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lukabevanda

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2020 11:48 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sullyd17

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2022 11:04 ΠΜ PDT

Τόπος

Castlegar, BC, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janeabel

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 12:30 ΜΜ CDT

Τόπος

Richland, WA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Melissodes male?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janeabel

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2022 11:12 ΠΜ PDT

Τόπος

Richland, WA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terminally_curious

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2023 06:18 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Under a truck. Not positive on the ID. There have been some kind of ground bees at this site every summer for years. Wasn't able to find the bee today, but I located a nest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brianalindh

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2019 05:38 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Totally covered in mites.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

megan_asche

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2020 12:43 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Inactive cemetery with prairie and introduced forage.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

watercolorist

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 01:14 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janeabel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2022 10:45 ΠΜ PDT

Τόπος

Richland, WA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

watercolorist

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 12:41 ΜΜ PDT

Περιγραφή

foraging on chrysanthemum

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

watercolorist

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 12:52 ΜΜ PDT

Περιγραφή

foraging on Sweet Alyssum

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabriellerafert

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2021 06:12 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kiwikiu

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2021 03:01 ΜΜ PDT

Περιγραφή

was taken down by another bee and stunned for a bit

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kiwikiu

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2021 07:46 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kiwikiu

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 10:20 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kiwikiu

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2021 06:37 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kiwikiu

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2021 08:28 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οσμία (Γένος Osmia)

Παρατηρητής

kiwikiu

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 03:21 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kiwikiu

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2021 02:05 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miguel1958

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2023 05:22 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βομβίνος (Bombus terrestris)

Παρατηρητής

kiwikiu

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2022 09:09 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kiwikiu

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 12:23 ΜΜ HST

Περιγραφή

mating

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wenatcheeb

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2022 11:19 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aurora_explora

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 12:05 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wenatcheeb

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2022 10:41 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Has yellow clypeus.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natureguy

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2014 06:08 ΜΜ PDT

Τόπος

Renton, WA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

08/15/14

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suburbanpoison

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 07:02 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beesearch_will

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2021 02:25 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beesearch_will

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2021 02:25 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Perched on Ceanothus. Most of the bees foraging there were Andrena spp.

I suspect the association with Andrena is more important than Ceanothus, so that's what I put in the "Association" field.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beesearch_will

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 03:15 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Swung a net through a swarm surrounding a Rhododendron. More than one species represented (not that I know what they are).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wenatcheeb

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 09:23 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Saw only two Bombus. This one seems to be nectaring, as her corbicula are full of orange pollen. The only flowers with orange pollen on this bank were mullein.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abe

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2017 12:47 ΜΜ PDT

Περιγραφή

On cultivated Cotoneaster near ocean shoreline

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kristintolle

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2020 10:17 ΠΜ PDT

Περιγραφή

There are dozens of these in my garden.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kristintolle

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2021 10:02 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cyndibrast

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 04:03 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

monicaflet

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2023 09:49 ΠΜ PST

Περιγραφή

This bright thick resin plug was filling up a hole in an outbuilding that used to carry a hose bib through a wall. The building is insulated with sheep’s wool. There were three globose nodules inside that can be seen. I have read of leafcutter bees and wonder if that might be what I have seen here.
What might the round nodules bee?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

watercolorist

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2022 04:08 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Mating pair and female on Gray Rabbitbrush.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οσμία (Γένος Osmia)

Παρατηρητής

garychang

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2015 10:28 ΠΜ PDT

Περιγραφή

This bee was dead when I found it. Didn't notice it was covered in mites until I looked at this photo on my computer.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garychang

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2021 10:57 ΠΜ PDT

Περιγραφή

On cultivated spirea.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garychang

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 09:02 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Visiting what I think is cultivated spirea.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garychang

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2022 11:32 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Visiting cultivated spirea

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garychang

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2021 03:27 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Female gathering plant fibers. Video at: https://youtu.be/wpMiFwsufeA

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kim1082

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Washington, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

watercolorist

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2022 11:08 ΠΜ PDT

Περιγραφή

on Erigeron filifolius

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cappaert

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 08:45 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jensanford

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2020 01:07 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mcallkrm

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2020 01:30 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brucen

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 02:00 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janeabel

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2021 03:15 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Melecta on Ribes aureum

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janeabel

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2022 11:07 ΠΜ CDT

Τόπος

Richland, WA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Melecta pacifica?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

watercolorist

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2022 10:14 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rustybee

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2019 09:02 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

watercolorist

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 11:21 ΠΜ PDT

Περιγραφή

foraging on Hoary Aster

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

watercolorist

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2022 08:40 ΠΜ PDT

Περιγραφή

foraging on Symphoricarpos albus - Snowberry

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnkolts

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2021 01:19 ΜΜ PDT

Περιγραφή

This ID assumes yellow band is on T3, if on T4 then B vandykei does not fit. This bee does have yellow hairs on posterior sternal segments but yellow on scutellum does not fit with B caliginosus.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kate33

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2022 06:29 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabriellerafert

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022 03:17 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janeabel

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2022 09:28 ΠΜ PDT

Τόπος

Richland, WA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Not all the same individual. I see Triepeolus rather frequently, but these looked smaller than normal and there were at least a dozen of them swarming around like gnats. I normally never see more than one at a time.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janeabel

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2022 11:16 ΠΜ PDT

Τόπος

Richland, WA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janeabel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2022 11:53 ΠΜ PDT

Τόπος

Richland, WA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janeabel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2022 12:05 ΜΜ PDT

Τόπος

Richland, WA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janeabel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 11:02 ΠΜ PDT

Τόπος

Richland, WA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

triepeolus or epeolus?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janeabel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 10:58 ΠΜ PDT

Τόπος

Richland, WA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhend9

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2021 02:25 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Waxy appearance. Foraging on Lavender.
iNat is suggesting Anthidiini.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnkolts

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2021 11:23 ΠΜ PDT

Περιγραφή

B appositus nest. The nest was very active with many bumble bees entering and lleaving, it also had a continuous load buzzing sound with bees inside cooling the nest on this hot day.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnkolts

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2021 12:03 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnkolts

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2021 12:55 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Nest - different B huntii bees

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnkolts

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2021 03:44 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnkolts

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 02:39 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnkolts

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2022 02:40 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnkolts

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2022 12:25 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Female

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnkolts

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 08:26 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnkolts

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 02:50 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

randybaker1

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 12:34 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

randybaker1

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 11:32 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eebee

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Washington, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sam_moore_

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2020 07:51 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sam_moore_

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 11:12 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobmcd

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2022 02:33 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edwardlisowski

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2022 01:01 ΜΜ PDT

Περιγραφή

on Coreopsis tinctoria (Columbia tickseed)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cgwilson

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 08:32 ΜΜ CDT

Περιγραφή

On Liatris pycnostachya. Thought it was remigatus, but discoverlife says curved S5 and no distinct lines of pale hairs on thorax means concavus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

centratex

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2019 09:33 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevecollins

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2017 01:13 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adamschneider

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2021 04:24 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janeabel

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2018

Περιγραφή

On native lupine.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janeabel

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2021 10:54 ΠΜ CDT

Τόπος

Horn (Google, OSM)

Περιγραφή

Is this Anthophora crotchii -female? Looks nothing like the male!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janeabel

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2021 10:57 ΠΜ CDT

Τόπος

Richland, WA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Anthophora? on Oenothera

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rmillerwell

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2022 06:12 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janeabel

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2022 10:58 ΠΜ PDT

Τόπος

Richland, WA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kiwikiu

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2021 11:26 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

twainwright

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2022 03:04 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Feeding on Ericameria bloomeri