Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

la4bonte

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2021 05:59 ΜΜ PDT
Agapostemon - Photo (c) Matthew Delligatti, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Matthew Delligatti
Η ταυτότητα του χρήστη wenatcheeb: Υπογένος Agapostemon, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

la4bonte

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 03:02 ΜΜ PDT
Agapostemon - Photo (c) Matthew Delligatti, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Matthew Delligatti
Η ταυτότητα του χρήστη wenatcheeb: Υπογένος Agapostemon, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

la4bonte

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2021 04:59 ΜΜ PDT
Agapostemon - Photo (c) Matthew Delligatti, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Matthew Delligatti
Η ταυτότητα του χρήστη wenatcheeb: Υπογένος Agapostemon, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

la4bonte

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2021 04:27 ΜΜ PDT
Agapostemon - Photo (c) Matthew Delligatti, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Matthew Delligatti
Η ταυτότητα του χρήστη wenatcheeb: Υπογένος Agapostemon, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

la4bonte

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2022 05:23 ΜΜ PDT
Agapostemon - Photo (c) Matthew Delligatti, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Matthew Delligatti
Η ταυτότητα του χρήστη wenatcheeb: Υπογένος Agapostemon, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rainhead

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2022 04:52 ΜΜ PDT
Agapostemon - Photo (c) Matthew Delligatti, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Matthew Delligatti
Η ταυτότητα του χρήστη wenatcheeb: Υπογένος Agapostemon, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ewrunn1ng

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2023 03:06 ΜΜ PDT
Agapostemon - Photo (c) Matthew Delligatti, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Matthew Delligatti
Η ταυτότητα του χρήστη wenatcheeb: Υπογένος Agapostemon, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)

Παρατηρητής

la4bonte

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2021 12:34 ΜΜ PDT
Λασιόγλωσσο - Photo (c) Stuart Tingley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stuart Tingley
Η ταυτότητα του χρήστη wenatcheeb: Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)

Παρατηρητής

la4bonte

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2021 12:30 ΜΜ PDT
Λασιόγλωσσο - Photo (c) Stuart Tingley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stuart Tingley
Η ταυτότητα του χρήστη wenatcheeb: Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eebee

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Washington, US (Google, OSM)
Anthophora pacifica - Photo (c) janeabel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wenatcheeb: Anthophora pacifica, Ένα μέλος του Απίνες (Υποοικογένεια Apinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cappaert

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 02:34 ΜΜ PDT
Protosmia rubifloris - Photo (c) bee_safari1, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by bee_safari1
Η ταυτότητα του χρήστη wenatcheeb: Protosmia rubifloris, Ένα μέλος του Μεγαχειλίνες (Υποοικογένεια Megachilinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbartlett79

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 11:41 ΠΜ PDT

Περιγραφή

This is a wild-ass guess—these look more like wasps than bees to my eye—but these are beautiful insects.

Hoping that tagging a genus will help the right folks see this (and either reclassify correctly or narrow down further).

Ceratina acantha - Photo (c) Mya T, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mya T
Η ταυτότητα του χρήστη wenatcheeb: Ceratina acantha, Ένα μέλος του Ξυλοκοπίνες (Υποοικογένεια Xylocopinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγαχείλη (Γένος Megachile)

Παρατηρητής

jensanford

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2023 01:57 ΜΜ PDT
Eutricharaea - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη wenatcheeb: Υπογένος Eutricharaea, Ένα μέλος του Μεγαχείλη (Γένος Megachile)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)

Παρατηρητής

jensanford

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2023 02:15 ΜΜ PDT
Ανθόφιλα - Photo (c) Denis Doucet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Denis Doucet
Η ταυτότητα του χρήστη wenatcheeb: Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγαχείλη (Γένος Megachile)

Παρατηρητής

jensanford

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2023 01:27 ΜΜ PDT
Μεγαχείλη - Photo (c) Even Dankowicz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Even Dankowicz
Η ταυτότητα του χρήστη wenatcheeb: Μεγαχείλη (Γένος Megachile)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγαχείλη (Γένος Megachile)

Παρατηρητής

jensanford

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2023 01:28 ΜΜ PDT
Μεγαχείλη - Photo (c) Even Dankowicz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Even Dankowicz
Η ταυτότητα του χρήστη wenatcheeb: Μεγαχείλη (Γένος Megachile)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βόμβος (Γένος Bombus)

Παρατηρητής

jensanford

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2023 01:06 ΜΜ PDT
Βόμβος - Photo (c) sankax, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wenatcheeb: Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγαχείλη (Γένος Megachile)

Παρατηρητής

jensanford

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2023 05:27 ΜΜ PDT
Μεγαχείλη - Photo (c) Even Dankowicz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Even Dankowicz
Η ταυτότητα του χρήστη wenatcheeb: Μεγαχείλη (Γένος Megachile)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jensanford

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2023 02:45 ΜΜ PDT
Halictus - Photo (c) cotinis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη wenatcheeb: Γένος Halictus, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jensanford

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2023 10:20 ΠΜ PDT
Agapostemon - Photo (c) Matthew Delligatti, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Matthew Delligatti
Η ταυτότητα του χρήστη wenatcheeb: Υπογένος Agapostemon, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jensanford

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2023 12:16 ΜΜ PDT
Bombus griseocollis - Photo (c) Steven Mlodinow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steven Mlodinow
Η ταυτότητα του χρήστη wenatcheeb: Bombus griseocollis, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jensanford

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2023 12:16 ΜΜ PDT
Bombus vosnesenskii - Photo (c) Eric Running, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric Running
Η ταυτότητα του χρήστη wenatcheeb: Bombus vosnesenskii, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jensanford

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2023 12:23 ΜΜ PDT
Coelioxys - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Royal Tyler
Η ταυτότητα του χρήστη wenatcheeb: Γένος Coelioxys, Ένα μέλος του Μεγαχειλίνες (Υποοικογένεια Megachilinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jensanford

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2023 12:42 ΜΜ PDT
Pyrobombus - Photo (c) Kayla Echols, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kayla Echols
Η ταυτότητα του χρήστη wenatcheeb: Υπογένος Pyrobombus, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jensanford

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2023 12:45 ΜΜ PDT
Agapostemon - Photo (c) Matthew Delligatti, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Matthew Delligatti
Η ταυτότητα του χρήστη wenatcheeb: Υπογένος Agapostemon, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jensanford

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2023 01:15 ΜΜ PDT
Agapostemon - Photo (c) Matthew Delligatti, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Matthew Delligatti
Η ταυτότητα του χρήστη wenatcheeb: Υπογένος Agapostemon, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jensanford

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2023 01:31 ΜΜ PDT
Agapostemon - Photo (c) Matthew Delligatti, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Matthew Delligatti
Η ταυτότητα του χρήστη wenatcheeb: Υπογένος Agapostemon, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eebee

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Washington, US (Google, OSM)

Περιγραφή

A sluggish male looking a little haggard, or maybe just wet. He was crawling and resting while other nearby bees were flying around.

Anthophora pacifica - Photo (c) janeabel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wenatcheeb: Anthophora pacifica, Ένα μέλος του Απίνες (Υποοικογένεια Apinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eebee

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Washington, US (Google, OSM)
Halictidae - Photo (c) dlbowls, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by dlbowls
Η ταυτότητα του χρήστη wenatcheeb: Οικογένεια Halictidae, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)

Παρατηρητής

eebee

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Washington, US (Google, OSM)
Ανθόφιλα - Photo (c) Denis Doucet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Denis Doucet
Η ταυτότητα του χρήστη wenatcheeb: Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 3348