Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2017 09:04 ΠΜ SAST

Τόπος

Voorberg (Google, OSM)

Περιγραφή

abundant on damp, peaty upper south slopes on this pk; to 2m tall, thousands of plts - a real motherlode

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2008

Περιγραφή

Mimetes capitulatus


less spectacular and less localized neighbour of M hottentoticus, but still very mooi; can^t remember how many plants here, but <50; no evident threats

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2022 10:25 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grahammc

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2022 04:10 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grahammc

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gilbertreinhardt

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2023 12:11 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olvr_a

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2022 01:24 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Highly localized, calling from dense vegetation near the main seepage channel in an area approx. 100m^2. No calls were heard anywhere else, suggesting this species shows strict habitat preferences. Pictures are of the entire wetlands, not the specific location of this individual.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexanderr

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 10:36 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Female, only A. kogelbergensis heard calling in this seep (https://www.inaturalist.org/observations/112948425). Same individual also recorded here: https://www.inaturalist.org/observations/112711494

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robholst

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2023 02:28 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robholst

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2023 05:45 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Size +- 3cm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robholst

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2023 06:39 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robholst

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2023 01:45 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robholst

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2023 02:15 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linkie

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2018 11:52 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Style and anthers exerted. White flowers in 3's. Very distinctive dark brown/black anthers. Leaves 3nate,open backed, short,stubby and a nice green, hairless. Pretty!

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandraf

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2020 12:05 ΜΜ SAST

Τόπος

Kleinmond (Google, OSM)

Περιγραφή

Photos of different plants. Flowers in threes

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magrietb

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019 01:47 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 01:58 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amidarose

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 10:45 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

audissou

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

South Africa (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennyparsons_201pringle

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2022 02:07 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magrietb

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2012

Τόπος

Hanneshoek damme (Google, OSM)

Περιγραφή

Kleinmond Bladderwort


Larger and more lilac than the usual tiny white-and-yellow variety, which also grows in this locality. On peaty stream edge.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magrietb

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2013

Τόπος

Kleinmond (Google, OSM)

Περιγραφή

Kleinmond winter pillar


There are loads of these on a narrow-leaved plant in an empty plot round the corner. Plant observation / interaction will follow soon, and then one day also the moth, we hope.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2016

Περιγραφή

Cliffortia viridis


Kogelberg endemic; locally common in peaty, damp seepage areas on south slopes, 850 - 1000m; sprawling to semi-erect, forming large mats; no threats there

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ren_hoekstra

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2022 02:54 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magrietb

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 12:53 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joelradue

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 11:30 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markuslilje

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2011 07:57 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prix_burgoyne

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2003

Τόπος

Namakwa, ZA-NC, ZA (Google, OSM)

Περιγραφή

Delosperma sphalmanthoides, Sutherland


Forming dense clumps with grey-green leaves covered by dull bladder cells.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bartwursten

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2006 01:26 ΜΜ CAT

Περιγραφή

The botanical treasure trove of the Chimanimani Mts never seizes to amaze. In 2006 my wife and I first found this slender Ceropegia twining through the grass. The only clue to its identity we discovered was the presence of 2 specimens at the herbarium in Harare tucked away in an unnamed folder. When we found it again in 2014 and collected a specimen for the Kew herbarium it finally got some of the attention it deserved but it took until the release 2 years ago year of the Flora Zambesiaca volume covering the Ascleps of the region before it was officially described as Ceropegia chimanimaniensis, another addition to the long list of endemics in these mountains.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2016

Περιγραφή

Daubenya stylosa


previously monotypic Amphisiphon stylosa; very local endemic on dolerite clays east of Nieuwoudtville; only 4 plants seen here, and not seen in adjacent Hantam NBG dolerites at all, in spite of a good look; strongly suspect that rampant porcupine activity has significantly reduced the already small and localised populations of this sp; suggest it should be uplisted to CR in the absence of any evidence (eg others obs) to the contrary ; fls going over

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mr_fab

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2019 11:18 ΠΜ SAST

Τόπος

Namakwa, ZA-NC, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2018 03:13 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregorydk84

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 02:44 ΜΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magrietb

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2016

Περιγραφή

Kleinmond orchid

Counted 10 plants in marshy ground bordering a rainwater runoff just about the rocks adjacent to the ocean. The occurence of this species here is known to locals. Threats include aliens and trampling of those plants right next to the footpath, the stream gets clogged with rubbish in stormy weather. Endangered.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magrietb

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2014

Περιγραφή

Kleinmond Eulophia


Single plant, about 45cm high

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 12:40 ΜΜ SAST

Τόπος

kp2 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mr_fab

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2013

Περιγραφή

Psoralea pullata ...


Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2017 10:15 ΠΜ SAST

Τόπος

Voorberg (Google, OSM)

Περιγραφή

very large pop here - 100s of plts; reseeder

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carinalochner

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 01:11 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mr_fab

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2016 10:07 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mr_fab

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2019 08:54 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2017 07:11 ΠΜ SAST

Τόπος

Voorberg waterfall (Google, OSM)

Περιγραφή

in moss pads in south facing waterfall; fls over, one stamen shorter lvs plane with raised midrib; first record west of Fernkloof NR

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 03:38 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2005

Περιγραφή

Leucospermum cordatum


Kogelberg Sandstone Fynbos; rare local endemic on lower west facing slopes above Koeelbaai; prostrate; usually on manganese rich gravels

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikepirie

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2009 01:05 ΜΜ CET

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandraf

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2020 12:33 ΜΜ SAST

Τόπος

Palmiet, Kleinmond (Google, OSM)

Περιγραφή

Redlisted as Endangered. All three subspecies are EN.

Only one plant was seen - although there could have been more, but definitely not an abundance. This population would be under threat due to constant direct and indirect impacts - alien invasive plants and human activities.

@magrietb, @linkie, @chris_whitehouse
Please have a look. I'm pretty sure of the ID, not sure of the subspecies

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2015

Περιγραφή

Argyrolobium splendens


only known locality for this long lost species, which seems to flower only after fire; I've been waiting patiently for the area to burn since I rediscovered it some 7yrs ago, and it finally burned in Jan 2015. Sadly still only in bud, but I was able to record at least 500 plants, but nearly all severely threatened by Hakea (sericea and drupacea). Young and old leaves very different in texture and colour. Resprouter. Sandy loams, extending right down to river some 100m south of this point.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardgill

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2015 01:23 ΜΜ SAST

Τόπος

Klipriviersberg NR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juddkirkel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2011

Τόπος

R27, Kenhardt (Google, OSM)

Περιγραφή

Hyacinthaceae


Found on a white quartz deposit Near Kenhardt district,Plants were very cryptic with the white flowers blending into the stones, tehre were only 3 specimens at the one locality.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2009

Περιγραφή

Moraea helmei


Kamiesberg Granite Fynbos endemic; photos of the original collection. Locally common on east side of Rooiberg and Stalberg.

Described in 2012, and part of the M tripetala complex. to 40cm. Fls Oct - mid Nov.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2007

Περιγραφή

Moraea longiaristata 390m


Caledon Swartberg endemic; found mainly on upper edge of Renosterveld at Fynbos ecotone; fls best after fires

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2019 10:49 ΠΜ SAST

Περιγραφή

iconic Fynbos scene - in full flower, full of sugarbirds, eish!
about 200 plts in this subpop

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2008

Περιγραφή

Mimetes hottentoticus - jou lekker ding


Fynbos doesn't come more spectacular than this, in terms of species, diversity and location! really is one of the "crown jewels" of the realm.
Pop size then was estimated at about 100 adult plts, plus juveniles, no apparent threats. Has subsequently burned.
Very local endemic

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2017 11:42 ΠΜ SAST

Τόπος

Voorberg (Google, OSM)

Περιγραφή

evidently a very rare and poorly known local endemic; id by Ted Oliver; only at about 600-650m on rocky sw slopes; to 20cm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ddanckwerts

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2017 09:36 ΜΜ CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2004

Περιγραφή

Romulea maculata


very rare in quartzite crevices

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2016

Περιγραφή

Hesperantha flava


very poorly known species, with only 3 or 4 records, from Steinkopf to Matjiesfontein; fairly common, but very local, on thin shale rock sheets; plants to 5cm tall; fls only open half and hour before sunset and remain open all night; extremely sweetly scented; no evident threats, although a large wind farm is proposed for this property

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Αύγουστος 2013

Τόπος

Namakwa, ZA-NC, ZA (Google, OSM)

Περιγραφή

Cheiridopsis sp nov?


Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juddkirkel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2013

Περιγραφή

z (3)


Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rherold

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2011 03:21 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λύκος Της Αιθιοπίας (Canis simensis)

Παρατηρητής

zeledonia

Ημερομηνία

Αύγουστος 2018

Τόπος

Bale, ET-OR, ET (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λύκος Της Αιθιοπίας (Canis simensis)

Παρατηρητής

rbeunen

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2015

Τόπος

Bale, ET-OR, ET (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markuslilje

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2014 05:21 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kfinn

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2021 12:10 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Removed from a house and released at Highmoor

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

niallp

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2019

Τόπος

Lesotho (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

niallp

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2019 07:30 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2014

Περιγραφή

Oscularia guthrieae 2 - but really an Esterhuysenia!


common on rocky ledges & outcrops above 1800m; usually on cooler s facing slopes

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

willemvzyl

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2021 07:22 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikeloomis

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2014 09:57 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sp_bester

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2020 11:26 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakob

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2009

Τόπος

Piama (Google, OSM)

Περιγραφή

see
Granjon, L., Duplantier, J.-M., 2011. Guinean biodiversity at the edge: Rodents in forest patches of southern Mali. Mammalian Biol. 76, 583-591.
http://dx.doi.org/10.1016/j.mambio.2011.06.003