Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bartwursten

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2018 09:22 ΠΜ CAT
Geophila herbacea - Photo (c) creek, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by creek
Η ταυτότητα του χρήστη warrenmcc: Geophila herbacea, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bartwursten

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2011 02:21 ΜΜ CAT

Περιγραφή

fruit

Geophila herbacea - Photo (c) creek, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by creek
Η ταυτότητα του χρήστη warrenmcc: Geophila herbacea, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bartwursten

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2011 11:35 ΠΜ CAT
Geophila herbacea - Photo (c) creek, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by creek
Η ταυτότητα του χρήστη warrenmcc: Geophila herbacea, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bartwursten

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2011 03:12 ΜΜ CAT
Geophila herbacea - Photo (c) creek, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by creek
Η ταυτότητα του χρήστη warrenmcc: Geophila herbacea, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naked_dave

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2022 05:50 ΜΜ SAST
Oligomeris dipetala - Photo (c) David Gwynne-Evans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by David Gwynne-Evans
Η ταυτότητα του χρήστη warrenmcc: Oligomeris dipetala, Ένα μέλος του Κραμβώδη (Τάξη Brassicales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

costannie

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 01:07 ΜΜ CAT

Τόπος

NR18, Musanze, RW (Google, OSM)
Impatiens - Photo (c) Dominicus Johannes Bergsma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη warrenmcc: Γένος Impatiens, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drmckenzie

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2023 02:29 ΜΜ CAT

Τόπος

Kalumbila, Zambia (Google, OSM)
Ensete homblei - Photo (c) Duncan McKenzie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Duncan McKenzie
Η ταυτότητα του χρήστη warrenmcc: Ensete homblei, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mathiasdhaen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 04:25 ΜΜ CEST
Dendropicos obsoletus - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη warrenmcc: Dendropicos obsoletus, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m_d

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023
Cisticola subruficapilla - Photo (c) Marion Maclean, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marion Maclean
Η ταυτότητα του χρήστη warrenmcc: Cisticola subruficapilla, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m_d

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023
Eremomela gregalis - Photo (c) Markus  Lilje, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Markus  Lilje
Η ταυτότητα του χρήστη warrenmcc: Eremomela gregalis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m_d

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023
Emberiza capensis - Photo (c) Derek Keats, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη warrenmcc: Emberiza capensis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m_d

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2023 01:28 ΜΜ SAST
Serinus alario - Photo (c) Marion Maclean, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marion Maclean
Η ταυτότητα του χρήστη warrenmcc: Serinus alario, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anthonybush

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 05:42 ΜΜ SAST
Anarhynchus marginatus - Photo (c) Peter Vos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Vos
Η ταυτότητα του χρήστη warrenmcc: Anarhynchus marginatus, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fynbos_adventures

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 03:16 ΜΜ SAST
Anarhynchus marginatus - Photo (c) Peter Vos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Vos
Η ταυτότητα του χρήστη warrenmcc: Anarhynchus marginatus, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fynbos_adventures

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 12:40 ΜΜ SAST
Anarhynchus marginatus - Photo (c) Peter Vos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Vos
Η ταυτότητα του χρήστη warrenmcc: Anarhynchus marginatus, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fynbos_adventures

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 12:43 ΜΜ SAST
Anarhynchus marginatus - Photo (c) Peter Vos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Vos
Η ταυτότητα του χρήστη warrenmcc: Anarhynchus marginatus, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewwcampbell

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2022 04:07 ΠΜ SAST
Anarhynchus marginatus - Photo (c) Peter Vos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Vos
Η ταυτότητα του χρήστη warrenmcc: Anarhynchus marginatus, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gmucientes

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2009 03:40 ΜΜ CEST
Anarhynchus marginatus - Photo (c) Peter Vos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Vos
Η ταυτότητα του χρήστη warrenmcc: Anarhynchus marginatus, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μικροσφυριχτής (Anarhynchus pecuarius)

Παρατηρητής

heliastes21

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2015 02:58 ΜΜ GMT
Anarhynchus marginatus - Photo (c) Peter Vos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Vos
Η ταυτότητα του χρήστη warrenmcc: Anarhynchus marginatus, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Αντισυμβατική
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μικροσφυριχτής (Anarhynchus pecuarius)

Παρατηρητής

wicus

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 10:09 ΠΜ SAST
Μικροσφυριχτής - Photo (c) Ian White, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη warrenmcc: Μικροσφυριχτής (Anarhynchus pecuarius)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dinofelis

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 12:12 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Juvenile

Icthyophaga vocifer - Photo (c) markus lilje, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by markus lilje
Η ταυτότητα του χρήστη warrenmcc: Icthyophaga vocifer, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m_d

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2023 09:43 ΠΜ SAST
Buteo rufofuscus - Photo (c) Gawie Malan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gawie Malan
Η ταυτότητα του χρήστη warrenmcc: Buteo rufofuscus, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skuakanga

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2023 12:00 ΜΜ CAT
Eremothamnus marlothianus - Photo (c) Nick Helme, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nick Helme
Η ταυτότητα του χρήστη warrenmcc: Eremothamnus marlothianus, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m_d

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2023 02:54 ΜΜ CAT
Didelta carnosa tomentosa - Photo (c) Jacobus Retief, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jacobus Retief
Η ταυτότητα του χρήστη warrenmcc: Didelta carnosa var. tomentosa, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drmckenzie

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2023 07:45 ΠΜ SAST
Olax dissitiflora - Photo (c) Franck Rakotonasolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Franck Rakotonasolo
Η ταυτότητα του χρήστη warrenmcc: Olax dissitiflora, Ένα μέλος του Σανδαλιώδη (Τάξη Santalales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drmckenzie

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2023 11:05 ΠΜ SAST
Indigofera schimperi schimperi - Photo (c) Kate Braun, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kate Braun
Η ταυτότητα του χρήστη warrenmcc: Indigofera schimperi var. schimperi, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drmckenzie

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2023 07:49 ΠΜ SAST
Gelrebia rostrata - Photo (c) Len deBeer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Len deBeer
Η ταυτότητα του χρήστη warrenmcc: Gelrebia rostrata, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m_d

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023
Cephalophyllum ebracteatum - Photo (c) pietermier, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη warrenmcc: Cephalophyllum ebracteatum, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pietermier

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 06:26 ΜΜ CAT
Helichrysum gariepinum - Photo (c) Charles Hopkins, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Charles Hopkins
Η ταυτότητα του χρήστη warrenmcc: Helichrysum gariepinum, Ένα μέλος του Ελίχρυσο (Γένος Helichrysum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m_d

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023
Conophytum saxetanum - Photo (c) pietermier, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη warrenmcc: Conophytum saxetanum, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1556