Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vic_brink

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2022 01:17 ΜΜ SAST
Struthiola - Photo (c) Sandra Falanga, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sandra Falanga
Η ταυτότητα του χρήστη warrenmcc: Γένος Struthiola, Ένα μέλος του Θυμελαιοειδή (Οικογένεια Thymelaeaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2022 12:29 ΜΜ SAST
Aristea latifolia - Photo (c) Stephen Cousins, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stephen Cousins
Η ταυτότητα του χρήστη warrenmcc: Aristea latifolia, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2016

Περιγραφή

Aristea latifolia


common on south facing ledges and cliffs, and at base of cliffs; infl to 1m long
Aristea latifolia - Photo (c) Stephen Cousins, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stephen Cousins
Η ταυτότητα του χρήστη warrenmcc: Aristea latifolia, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φοινικοτρύγονο (Spilopelia senegalensis)

Παρατηρητής

fynbos_adventures

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 03:46 ΜΜ SAST
Φοινικοτρύγονο - Photo (c) Barbara Schneider, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Barbara Schneider
Η ταυτότητα του χρήστη warrenmcc: Φοινικοτρύγονο (Spilopelia senegalensis)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craigpeter

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2019 01:28 ΜΜ SAST
Solanum humile - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη warrenmcc: Solanum humile, Ένα μέλος του Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 09, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bartwursten

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2023 02:05 ΜΜ GMT
Anthostema senegalense - Photo (c) A.K.Samake, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by A.K.Samake
Η ταυτότητα του χρήστη warrenmcc: Anthostema senegalense, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bartwursten

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2023 01:45 ΜΜ GMT
Anthostema senegalense - Photo (c) A.K.Samake, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by A.K.Samake
Η ταυτότητα του χρήστη warrenmcc: Anthostema senegalense, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bartwursten

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2023 05:52 ΜΜ GMT

Ετικέτες

Waltheria indica - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη warrenmcc: Waltheria indica, Ένα μέλος του Μαλαχοειδή (Οικογένεια Malvaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bartwursten

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2023 05:53 ΜΜ GMT

Ετικέτες

Tridax procumbens - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη warrenmcc: Tridax procumbens, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bartwursten

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2023 05:56 ΜΜ GMT

Ετικέτες

Erythrina senegalensis - Photo (c) Marco Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη warrenmcc: Erythrina senegalensis, Ένα μέλος του Ερυθρίνη (Γένος Erythrina)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bartwursten

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2023 05:59 ΜΜ GMT

Περιγραφή

Juvenile

Ετικέτες

Spermestes cucullata - Photo (c) tjeerd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tjeerd
Η ταυτότητα του χρήστη warrenmcc: Spermestes cucullata, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bartwursten

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2023 06:00 ΜΜ GMT

Περιγραφή

Adult

Ετικέτες

Spermestes cucullata - Photo (c) tjeerd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tjeerd
Η ταυτότητα του χρήστη warrenmcc: Spermestes cucullata, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 12:07 ΜΜ SAST
Olea capensis macrocarpa - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη warrenmcc: Olea capensis ssp. macrocarpa, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guillaumedupuy

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2019 03:26 ΜΜ CEST
Asystasia intrusa - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη warrenmcc: Asystasia intrusa, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maruattwood

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2022 04:04 ΜΜ SAST
Gomphocarpus - Photo (c) thorstenkahlert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by thorstenkahlert
Η ταυτότητα του χρήστη warrenmcc: Γένος Gomphocarpus, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 25, 2022
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amidarose

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2022 08:59 ΠΜ SAST
Merciera leptoloba - Photo (c) Rolf Theodor Borlinghaus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rolf Theodor Borlinghaus
Η ταυτότητα του χρήστη warrenmcc: Merciera leptoloba, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amidarose

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2022 06:54 ΠΜ SAST
Rafnia acuminata - Photo (c) Carina Lochner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carina Lochner
Η ταυτότητα του χρήστη warrenmcc: Rafnia acuminata, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amidarose

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2022 08:14 ΠΜ SAST
Psoralea zeyheri - Photo (c) magriet b, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by magriet b
Η ταυτότητα του χρήστη warrenmcc: Psoralea zeyheri, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

veldkind

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 04:07 ΜΜ SAST
Heliophila linearis linearifolia - Photo (c) Nicola van Berkel, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Nicola van Berkel
Η ταυτότητα του χρήστη warrenmcc: Heliophila linearis var. linearifolia, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambeams

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2022 10:25 ΠΜ SAST
Psoralea zeyheri - Photo (c) magriet b, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by magriet b
Η ταυτότητα του χρήστη warrenmcc: Psoralea zeyheri, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 16, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simon_attwood

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2022 01:27 ΜΜ SAST
Ipomoea albivenia - Photo (c) Troos van der Merwe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Troos van der Merwe
Η ταυτότητα του χρήστη warrenmcc: Ipomoea albivenia, Ένα μέλος του Ιπομέα (Γένος Ipomoea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2017 11:18 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Veld mature at just over ?6 years

Capelio - Photo (c) magriet b, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by magriet b
Η ταυτότητα του χρήστη warrenmcc: Γένος Capelio, Ένα μέλος του Σενεκίονες (Φυλή Senecioneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annmapham1948

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2022 08:48 ΜΜ SAST
Pillansia templemannii - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη warrenmcc: Pillansia templemannii, Ένα μέλος του Κροκοειδή (Υποοικογένεια Crocoideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drcolleen

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2022 08:53 ΠΜ SAST
Rafnia acuminata - Photo (c) Carina Lochner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carina Lochner
Η ταυτότητα του χρήστη warrenmcc: Rafnia acuminata, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 09, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

curious_botanist

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2022 12:48 ΜΜ SAST
Erica bruniades - Photo (c) Sandra Falanga, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sandra Falanga
Η ταυτότητα του χρήστη warrenmcc: Erica bruniades, Ένα μέλος του Ερείκη (Γένος Erica)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 09, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joelradue

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2022 11:55 ΠΜ SAST
Pillansia templemannii - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη warrenmcc: Pillansia templemannii, Ένα μέλος του Κροκοειδή (Υποοικογένεια Crocoideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

curious_botanist

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2022 10:10 ΠΜ SAST
Montinia caryophyllacea - Photo (c) Klaus Wehrlin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Klaus Wehrlin
Η ταυτότητα του χρήστη warrenmcc: Montinia caryophyllacea, Ένα μέλος του Στρυχνώδη (Τάξη Solanales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

curious_botanist

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2022 03:42 ΜΜ SAST
Diospyros glabra - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη warrenmcc: Diospyros glabra, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joelradue

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2022 12:11 ΜΜ SAST
Mimetes cucullatus - Photo (c) magriet b, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by magriet b
Η ταυτότητα του χρήστη warrenmcc: Mimetes cucullatus, Ένα μέλος του Πρωτεοειδή (Οικογένεια Proteaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renatakruyswijk

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2022 06:36 ΜΜ SAST
Rafnia acuminata - Photo (c) Carina Lochner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carina Lochner
Η ταυτότητα του χρήστη warrenmcc: Rafnia acuminata, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1387