Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miguelotipanlema

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2017 05:02 ΠΜ HST

Περιγραφή

Espirulina tomada en microscopio electrónico Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE- Ecuador, Proyecto microalgas andinas-Ecuador. Docente J. Ortiz PhD.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

w_martin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2021 12:41 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

w_martin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2021 01:43 ΜΜ AEST

Περιγραφή

tube forming diatom

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

w_martin

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2021 12:52 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

w_martin

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2021 08:10 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

w_martin

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2021 12:11 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

A few of these guys around

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swordlily

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2020 10:04 ΜΜ AEDT