Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenncxoxo

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 07:25 ΜΜ AEDT

Τόπος

Yamala Drive (Google, OSM)
Asterias amurensis - Photo Lycoo, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη w_martin: Asterias amurensis, Ένα μέλος του Αστερίας (Γένος Asterias)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naomispringett

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2015 11:58 ΠΜ AEST
Caulerpa flexilis - Photo (c) tangatawhenua, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tangatawhenua
Η ταυτότητα του χρήστη w_martin: Caulerpa flexilis, Ένα μέλος του Χλωρόφυτα (Συνομοταξία Chlorophyta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 02:17 ΜΜ ACDT

Ετικέτες

dsm
Dictyopteris muelleri - Photo (c) Jan Carey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jan Carey
Η ταυτότητα του χρήστη w_martin: Dictyopteris muelleri, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 11:04 ΠΜ ACST

Ετικέτες

dsm
Plocamium - Photo (c) Brenna Green, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Brenna Green
Η ταυτότητα του χρήστη w_martin: Γένος Plocamium, Ένα μέλος του Ροδοφύκη (Συνομοταξία Rhodophyta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suecee

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 10:49 ΠΜ AEDT
Caulocystis cephalornithos - Photo (c) Wayne Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wayne Martin
Η ταυτότητα του χρήστη w_martin: Caulocystis cephalornithos, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wtecology

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 02:28 ΜΜ AEDT
Amphibolis antarctica - Photo (c) Wayne Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wayne Martin
Η ταυτότητα του χρήστη w_martin: Amphibolis antarctica, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

holly_js

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 12:43 ΜΜ AEDT
Amphibolis antarctica - Photo (c) Wayne Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wayne Martin
Η ταυτότητα του χρήστη w_martin: Amphibolis antarctica, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wtecology

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 06:45 ΜΜ AEDT
Amphibolis antarctica - Photo (c) Wayne Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wayne Martin
Η ταυτότητα του χρήστη w_martin: Amphibolis antarctica, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melissa_staines

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 11:40 ΠΜ AEDT

Τόπος

Port Fairy (Google, OSM)
Amphibolis antarctica - Photo (c) Wayne Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wayne Martin
Η ταυτότητα του χρήστη w_martin: Amphibolis antarctica, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elusiveorchids

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2012 09:34 ΠΜ AEDT
Chaetomorpha coliformis - Photo (c) Svenja Heesch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Svenja Heesch
Η ταυτότητα του χρήστη w_martin: Chaetomorpha coliformis, Ένα μέλος του Χλωρόφυτα (Συνομοταξία Chlorophyta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elusiveorchids

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2012 09:43 ΠΜ AEST
Caulerpa simpliciuscula - Photo (c) Wayne Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wayne Martin
Η ταυτότητα του χρήστη w_martin: Caulerpa simpliciuscula, Ένα μέλος του Χλωρόφυτα (Συνομοταξία Chlorophyta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wtecology

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 07:18 ΜΜ AEDT
Chrysymenia brownii - Photo (c) Wayne Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wayne Martin
Η ταυτότητα του χρήστη w_martin: Chrysymenia brownii, Ένα μέλος του Ροδοφύκη (Συνομοταξία Rhodophyta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melissa_staines

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 11:42 ΠΜ AEDT
Caulerpa cactoides - Photo (c) Wayne Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wayne Martin
Η ταυτότητα του χρήστη w_martin: Caulerpa cactoides, Ένα μέλος του Χλωρόφυτα (Συνομοταξία Chlorophyta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gemfyre713

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2019 09:01 ΠΜ AWST
Asparagopsis taxiformis - Photo (c) fabri, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by fabri
Η ταυτότητα του χρήστη w_martin: Asparagopsis taxiformis, Ένα μέλος του Ροδοφύκη (Συνομοταξία Rhodophyta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gemfyre713

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2019 09:10 ΠΜ AWST
Caulerpa muelleri - Photo (c) Wayne Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη w_martin: Caulerpa muelleri, Ένα μέλος του Χλωρόφυτα (Συνομοταξία Chlorophyta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ttsquid

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2023 09:36 ΠΜ AEDT
Codium - Photo (c) Valter Jacinto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη w_martin: Γένος Codium, Ένα μέλος του Χλωρόφυτα (Συνομοταξία Chlorophyta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ttsquid

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2023 10:12 ΠΜ AEDT
Ecklonia radiata - Photo (c) David Spencer Muirhead, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Spencer Muirhead
Η ταυτότητα του χρήστη w_martin: Ecklonia radiata, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ttsquid

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2023 09:29 ΠΜ AEDT
Sargassum - Photo (c) Kent Miller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by Kent Miller
Η ταυτότητα του χρήστη w_martin: Γένος Sargassum, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ttsquid

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2023 09:31 ΠΜ AEDT
Codium - Photo (c) Valter Jacinto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη w_martin: Γένος Codium, Ένα μέλος του Χλωρόφυτα (Συνομοταξία Chlorophyta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ttsquid

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2023 09:40 ΠΜ AEDT
Ecklonia radiata - Photo (c) David Spencer Muirhead, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Spencer Muirhead
Η ταυτότητα του χρήστη w_martin: Ecklonia radiata, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ttsquid

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2023 09:39 ΠΜ AEDT
Ecklonia radiata - Photo (c) David Spencer Muirhead, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Spencer Muirhead
Η ταυτότητα του χρήστη w_martin: Ecklonia radiata, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ttsquid

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2023 09:35 ΠΜ AEDT
Hormosira banksii - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη w_martin: Hormosira banksii, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ttsquid

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2023 09:55 ΠΜ AEDT
Codium - Photo (c) Valter Jacinto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη w_martin: Γένος Codium, Ένα μέλος του Χλωρόφυτα (Συνομοταξία Chlorophyta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hatwise

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2023 02:53 ΜΜ AEDT
Hormosira banksii - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη w_martin: Hormosira banksii, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

fiftygrit

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 08:10 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

the white spheres (attached to sea weed)
Up to ~5mm dia

Ζώα - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Abhas Misraraj
Η ταυτότητα του χρήστη w_martin: Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gemfyre713

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2019 10:14 ΠΜ AWST
Caulerpa geminata - Photo (c) Erasmo Macaya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Erasmo Macaya
Η ταυτότητα του χρήστη w_martin: Caulerpa geminata, Ένα μέλος του Χλωρόφυτα (Συνομοταξία Chlorophyta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ajmellier

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 12:17 ΜΜ AEDT
Chaetomorpha coliformis - Photo (c) Svenja Heesch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Svenja Heesch
Η ταυτότητα του χρήστη w_martin: Chaetomorpha coliformis, Ένα μέλος του Χλωρόφυτα (Συνομοταξία Chlorophyta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenbird88

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 10:04 ΠΜ AEDT

Τόπος

Coogee Beach (Google, OSM)
Ecklonia radiata - Photo (c) David Spencer Muirhead, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Spencer Muirhead
Η ταυτότητα του χρήστη w_martin: Ecklonia radiata, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alistair_r_smith

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2022 07:56 ΠΜ UTC
Tosia magnifica - Photo (c) Saspotato, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη w_martin: Tosia magnifica, Ένα μέλος του Αστερίας (Ομοταξία Asteroidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sophmcc

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2022 04:28 ΜΜ ACDT
Chaetomorpha coliformis - Photo (c) Svenja Heesch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Svenja Heesch
Η ταυτότητα του χρήστη w_martin: Chaetomorpha coliformis, Ένα μέλος του Χλωρόφυτα (Συνομοταξία Chlorophyta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 43458