Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lennarthud

Ημερομηνία

Μάρτιος 2018

Τόπος

Cameroon (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mlanguy

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2018 06:39 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geologypal

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

borispolo54

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Korahe, ET-SO, ET (Google, OSM)

Περιγραφή

seen quite a few Dibatag in this area

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natalie

Ημερομηνία

Μάιος 2014

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aristidetakoukam

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Περιγραφή

accidentally captured in a fishing net.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aambos

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erick117

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2020 11:22 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juancruzado

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Hidalgo, MX (Google, OSM)

Περιγραφή

Longitud total: 292, longitud cola: 162, Longitud pata: 29; Longitud oreja: 22

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giant_eland

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2021

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

randrew706

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2013 11:28 AM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gauvain_saucy

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2020 07:17 PM CET

Τόπος

Masindi, Uganda (Google, OSM)

Περιγραφή

fa=37.8mm
d5=48.0mm
d3=64.0mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ugandabirder

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

Uganda (Google, OSM)

Περιγραφή

Was feeding with the Mantled Guereza Monkeys

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ugandabirder

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2021 04:32 PM UTC

Τόπος

Kaabong, Uganda (Google, OSM)

Περιγραφή

2 animals male and female were seen in the park running around very fast . Looked like a ritual that precedes breeding season.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandykeller

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2019 09:32 AM EDT

Τόπος

Masindi, Uganda (Google, OSM)

Περιγραφή

During the Rockjumper birding trip. Unusual. Not even on the checklist - the mammal section.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabio_olmos

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2016 01:25 PM -02

Τόπος

Kasese, Uganda (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tim_webster

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2008

Τόπος

Uganda (Google, OSM)

Περιγραφή

Both savanna and forest elephant species present at the site. Difficult to tell from photo, but ears, tusks, and shape have me leaning towards calling this a forest elephant

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikborrow

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2020

Τόπος

Kamwenge, Uganda (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hdemann

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ravinaidu

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ralphma

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2014 10:34 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

santiago46

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2018 03:12 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nomascus

Ημερομηνία

Μάρτιος 2015

Τόπος

Khammouan, LA (Google, OSM)

Περιγραφή

In this market Khanyous were sold openly every day, some were caught alive like this one. They are trapped in the cave or near its entrance.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angusmcnab

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Khammouan, LA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlosbocos

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2015

Τόπος

Louang Namtha, LA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luanmaisy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2018

Τόπος

Hải Phòng, VN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sdrovetski

Ημερομηνία

Απρίλιος 2015

Τόπος

Vietnam (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pauls_tucson

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2020 06:28 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

earthknight

Ημερομηνία

Ιούλιος 2014

Τόπος

Vietnam (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cclborneo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2020

Τόπος

Hà Giang, VN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linhbachma

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2019 09:06 AM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cclborneo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2020

Τόπος

Marudi, MY-SK, MY (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edwardrooks

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2014

Τόπος

Southern Ocean (Google, OSM)

Περιγραφή

Sighting from the MV Ortelius on route from South Georgia to Elephant Island

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nzwide

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2012

Περιγραφή

Posting courtesy of Wade Doak

An adult male washed up dead at the Cavallis 4 days prior to this stranding.

Photo by Jochen Zaeschma

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergiomtz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2019

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mark027

Ημερομηνία

Αύγουστος 2011

Περιγραφή

Photo by Dr.Hanneke Meijer

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

budak

Ημερομηνία

Αύγουστος 2016

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timboucher

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2019 05:26 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magazhu

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

Jalisco, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlosbocos

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stefanie_de_win

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2017 09:38 AM +08

Περιγραφή

A rare montane Borneo endemic species.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γίββωνας Του Abbott (Hylobates abbotti)

Παρατηρητής

cclborneo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2006

Τόπος

Sarawak, MY (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stefanie_de_win

Ημερομηνία

Απρίλιος 2018

Τόπος

Sabah, MY (Google, OSM)

Περιγραφή

Pronounced wart bearing a tuft of long black whiskers on the cheek clearly visible. See detail in second photo. ssp borneoensis

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bertharris

Ημερομηνία

Μάρτιος 2010

Τόπος

Sabah, MY (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dazcreighton

Ημερομηνία

Ιούνιος 2019

Τόπος

Malaysia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

qin_huang

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2017 05:17 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πλατυκέφαλη Αγριόγατα (Prionailurus planiceps)

Παρατηρητής

pfaucher

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cclborneo

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2010 05:03 AM +08

Περιγραφή

Feeding at Nepenthes rajah.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cclborneo

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2013 10:12 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stefanie_de_win

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2017 09:30 AM +08

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stefanie_de_win

Ημερομηνία

Αύγουστος 2017

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

ssp rajah

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stefanie_de_win

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2019 07:21 AM +08

Περιγραφή

Uncommon Borneo endemic species.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mstrimas

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2014 08:57 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cclborneo

Ημερομηνία

Ιούλιος 2008

Τόπος

Tatau, MY-SK, MY (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cclborneo

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2014

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thrashchang

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2008 07:35 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thrashchang

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2009

Τόπος

Taiwan, TW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manuel_ruedi

Ημερομηνία

Μάιος 2016

Τόπος

Taiwan, TW (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fuchila

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2019

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manuel_ruedi

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2016 06:25 PM CEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doggy0406

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2009 09:15 PM AWDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thrashchang

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2013

Τόπος

Hualien, TW-TA, TW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yuchingtam

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2014 10:15 PM HKT

Τόπος

Yilan, Taiwan (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανοποντικός (Micromys minutus)

Παρατηρητής

edwardlin

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2017 09:40 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist16883

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Taiwan, TW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουνέλι Αμάμι (Pentalagus furnessi)

Παρατηρητής

myerssusan

Ημερομηνία

Μάιος 2016

Τόπος

Kagoshima, JP (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alinehorikawa

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Τόπος

Kagoshima, JP (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kennethlam

Ημερομηνία

Ιούνιος 2019

Τόπος

Kagoshima, JP (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plains-wanderer

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2012 08:02 PM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pfaucher

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2016

Τόπος

Kaeng Krachan, TH (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pfaucher

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2016 08:41 PM EST

Περιγραφή

send to Aon

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tremarctos

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2014 05:26 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Urva urva

Παρατηρητής

natthaphat

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2017 03:59 PM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charleyhesse

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Τόπος

Thailand (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zanskar

Ημερομηνία

Ιούλιος 2016

Τόπος

Thailand (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abrahambio

Ημερομηνία

Μάρτιος 2016

Τόπος

Chiapas, MX (Google, OSM)

Περιγραφή

Especie encontrada en vegetación de pino, aproximadamente a 3,500 msnm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juancruzado

Ημερομηνία

Μάρτιος 2019

Τόπος

Oaxaca, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davitejon

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2012

Τόπος

Mexico (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juancruzado

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2020

Τόπος

Tabasco, MX (Google, OSM)

Περιγραφή

Thak you to Venkat Sankar and Fiona Reid to confirm the species

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roldanvlindo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2017

Τόπος

Veracruz, MX (Google, OSM)

Περιγραφή

Se obtuvo el registro mediante trampa Sherman. Posteriormente se libero.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tereso30

Ημερομηνία

Ιούλιος 2010

Τόπος

Oaxaca, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerardo_eusebio_valdes

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2017

Τόπος

Mexico (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alejandrojimenezaguilar

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2018 06:46 PM CST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertoayon

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2019 03:48 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juancruzado

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2020

Τόπος

Tabasco, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juancruzado

Ημερομηνία

Απρίλιος 2012

Τόπος

Coahuila, MX (Google, OSM)

Περιγραφή

En el trabajo de campo de @cecivaga

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davitejon

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2009

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

faviola_lopez

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Zacatecas, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juancruzado

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2004

Τόπος

Jalisco, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danieldorantes7

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juancruzado

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2018 08:52 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juancruzado

Ημερομηνία

Ιούνιος 2017

Τόπος

Yucatán, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

escalante-pasos

Ημερομηνία

Αύγουστος 2009

Τόπος

Jalisco, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juancruzado

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2019

Τόπος

Campeche, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliomerayo

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2018 11:02 AM +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

upandadam

Ημερομηνία

Ιούλιος 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juancruzado

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2010

Τόπος

Ojuelos, Jalisco (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eligarcia-padilla

Ημερομηνία

Μάιος 2009

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαύρος Λαγός (Lepus insularis)

Παρατηρητής

marioleal85

Ημερομηνία

Μάιος 2015

Τόπος

La Paz, MX-BS, MX (Google, OSM)