Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Ντούικερ (Sylvicapra grimmia)

Παρατηρητής

viankenchi

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2021 01:24 PM UTC
Κοινό Ντούικερ - Photo (c) Arno Meintjes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη vnsankar: Κοινό Ντούικερ (Sylvicapra grimmia)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulakahumbu

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2020 08:24 AM EAT
Gerbilliscus vicinus - Photo (c) Zarek Cockar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vnsankar: Gerbilliscus vicinus, Ένα μέλος του Μυίδες (Οικογένεια Muridae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρος Λαγός (Lepus townsendii)

Παρατηρητής

soilsflutterby

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2019
Λευκόουρος Λαγός - Photo (c) billnancylaframboise, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vnsankar: Λευκόουρος Λαγός (Lepus townsendii)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαγός (Γένος Lepus)

Παρατηρητής

rubatan

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2021 07:20 AM PDT
Λευκόουρος Λαγός - Photo (c) billnancylaframboise, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vnsankar: Λευκόουρος Λαγός (Lepus townsendii)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mwilkinson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 08:54 PM UTC

Περιγραφή

Eating feed pellets about 2 hours after sunset. Long tail with a sparse tuft of black hair, ran but did not hop when startled.

Chaetodipus californicus - Photo (c) passiflora4, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vnsankar: Chaetodipus californicus, Ένα μέλος του Ποντικοί Τσέπης (Υποοικογένεια Perognathinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zarek

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

Photo credit: Venkat Sankar - Used with permission

Taphozous hildegardeae - Photo (c) Paul_Webala, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vnsankar: Taphozous hildegardeae, Ένα μέλος του Νυχτερίδα (Τάξη Chiroptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zarek

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2021 09:17 PM HST

Τόπος

Voi, Kenya (Google, OSM)

Περιγραφή

Photo Credit: Venkat Sankar - Used with permission from a trip we took together around Kenya

Acomys wilsoni - Photo (c) Zarek Cockar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vnsankar: Acomys wilsoni, Ένα μέλος του Μυίδες (Οικογένεια Muridae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zarek

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Kenya (Google, OSM)

Περιγραφή

Makuruhu cave
Photo Credit: Venkat Sankar - Used with permission from a trip we took together around Kenya

Taphozous hildegardeae - Photo (c) Paul_Webala, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vnsankar: Taphozous hildegardeae, Ένα μέλος του Νυχτερίδα (Τάξη Chiroptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ελαφοποντικός (Peromyscus maniculatus)

Παρατηρητής

tremarctos

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2018 11:00 PM EDT

Τόπος

Hubbard Brook Road (Google, OSM)

Περιγραφή

Note well-furred, bicolored tail. Habitat: northern hardwood forest.

Ελαφοποντικός - Photo (c) Emily Marie Ahtúnan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη vnsankar: Ελαφοποντικός (Peromyscus maniculatus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geologypal

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

United States (Google, OSM)
Martes caurina humboldtensis - Photo (c) Angel Aguilar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη vnsankar: Martes caurina ssp. humboldtensis, Ένα μέλος του Ικτιδίδες (Οικογένεια Mustelidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chwjackson

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2021 04:04 PM EAT
Graphiurus - Photo (c) rolandwirth, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη vnsankar: Γένος Graphiurus, Ένα μέλος του Σκιουρόμορφα (Υποτάξη Sciuromorpha)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γυμνός Τυφλοπόντικας (Heterocephalus glaber)

Παρατηρητής

zarek

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2021 04:38 PM EAT

Περιγραφή

Photo credit: Venkat Sankar - Used with permission

Γυμνός Τυφλοπόντικας - Photo (c) Smithsonian's National Zoo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη vnsankar: Γυμνός Τυφλοπόντικας (Heterocephalus glaber)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυς (Γένος Mus)

Παρατηρητής

sdolrenry

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 07:27 PM EAT
Μυς - Photo (c) AJ Cann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vnsankar: Μυς (Γένος Mus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sdolrenry

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2021 07:47 AM EAT
Gerbilliscus nigricaudus - Photo (c) Stephanie Dolrenry, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vnsankar: Gerbilliscus nigricaudus, Ένα μέλος του Μυίδες (Οικογένεια Muridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zarek

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 10:22 AM EAT

Τόπος

Watamu, Kenya (Google, OSM)

Περιγραφή

Makuruhu cave
Photo Credit: Venkat Sankar - Used with permission from a trip we took together around Kenya

Hipposideros - Photo (c) gdevender, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vnsankar: Γένος Hipposideros, Ένα μέλος του Ρινολοφοειδή (Υπεροικογένεια Rhinolophoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zarek

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 10:23 AM EAT

Τόπος

Watamu, Kenya (Google, OSM)

Περιγραφή

Makuruhu cave
Photo Credit: Venkat Sankar - Used with permission from a trip we took together around Kenya

Miniopterus - Photo (c) melissadonnelly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vnsankar: Γένος Miniopterus, Ένα μέλος του Νυχτερίδα (Τάξη Chiroptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zarek

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2021 04:35 PM EAT

Τόπος

Mara, Kenya (Google, OSM)

Περιγραφή

Photo credit: Venkat Sankar - Used with permission

Molossidae - Photo (c) Bernard DUPONT, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη vnsankar: Οικογένεια Molossidae, Ένα μέλος του Νυχτερίδα (Τάξη Chiroptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zarek

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Kilifi, KE (Google, OSM)

Περιγραφή

Photo credit: Venkat Sankar - Used with permission

Bdeogale omnivora - Photo (c) koenbetjes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vnsankar: Bdeogale omnivora, Ένα μέλος του Σαρκοφάγα (Τάξη Carnivora)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caterpillarofsociety

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 01:31 AM CDT
Dipodomys compactus - Photo (c) Robby Deans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vnsankar: Dipodomys compactus, Ένα μέλος του Τρωκτικά (Τάξη Rodentia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaysanjiv

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2018 12:32 AM IDT
Petaurista albiventer - Photo (c) 黄秦, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη vnsankar: Petaurista albiventer, Ένα μέλος του Σκιουρίνες (Υποοικογένεια Sciurinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pauls_tucson

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2020 06:28 PM MST
Petaurista marica - Photo (c) timboucher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vnsankar: Petaurista marica, Ένα μέλος του Σκιουρίνες (Υποοικογένεια Sciurinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric_hough

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2021 11:26 PM MST

Περιγραφή

Roadkilled. 4 hind toes

Dipodomys merriami - Photo (c) J. N. Stuart, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by James N. Stuart
Η ταυτότητα του χρήστη vnsankar: Dipodomys merriami, Ένα μέλος του Τρωκτικά (Τάξη Rodentia)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shanelin

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 04:31 AM EAT

Τόπος

Bibirioni, Kenya (Google, OSM)
Paraxerus ochraceus - Photo (c) Martin Grimm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vnsankar: Paraxerus ochraceus, Ένα μέλος του Σκιουρίδες (Οικογένεια Sciuridae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sonnekke

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2021 01:28 PM CEST
Paraxerus ochraceus - Photo (c) Martin Grimm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vnsankar: Paraxerus ochraceus, Ένα μέλος του Σκιουρίδες (Οικογένεια Sciuridae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maarten40

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2021 03:26 PM UTC
Paraxerus ochraceus - Photo (c) Martin Grimm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vnsankar: Paraxerus ochraceus, Ένα μέλος του Σκιουρίδες (Οικογένεια Sciuridae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mathiasdhaen

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2016 08:39 AM CET
Herpestes sanguineus - Photo (c) copper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vnsankar: Herpestes sanguineus, Ένα μέλος του Σαρκοφάγα (Τάξη Carnivora)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kschnei

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2017 05:14 PM PDT
Microtus californicus - Photo (c) Kim Cabrera, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη vnsankar: Microtus californicus, Ένα μέλος του Σκαπτοποντικός (Γένος Microtus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikaelromich

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Περιγραφή

This observation is for the prey.

Dipodomys merriami parvus - Photo (c) mikaelromich, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη vnsankar: Dipodomys merriami ssp. parvus, Ένα μέλος του Τρωκτικά (Τάξη Rodentia)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottandreasenbennett

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 11:54 PM PDT

Περιγραφή

I do believe this may be the Endangered San Bernardino Kangaroo Rat, please assist.

Dipodomys merriami - Photo (c) J. N. Stuart, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by James N. Stuart
Η ταυτότητα του χρήστη vnsankar: Dipodomys merriami, Ένα μέλος του Τρωκτικά (Τάξη Rodentia)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 21, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sanghalodge

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2021 08:33 AM CET
Neoromicia nana - Photo (c) raphaailes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Colombo Raphaël
Η ταυτότητα του χρήστη vnsankar: Neoromicia nana, Ένα μέλος του Νυχτερίδα (Τάξη Chiroptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2021
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 1429