Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jdjz

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2024 01:09 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ostara

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2019 12:31 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

subhadrad

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2019 07:43 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imcurious

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2019 01:21 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

waltermellon

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nataliebee

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Cuckoo wasp? Or some sort of sweat bee?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericbenong

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2019

Τόπος

Cameron (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michi1

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2019 01:19 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

barthelemy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2008

Τόπος

Pak Sha O (Google, OSM)

Περιγραφή

Specimen caught in a Malaise trap
Ref: http://zookeys.pensoft.net/articles.php?id=4271