Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biodivbr

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2023 01:49 ΜΜ -03
Caenochrysis - Photo (c) Clarence Holmes, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Clarence Holmes
Η ταυτότητα του χρήστη villu: Γένος Caenochrysis, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hrodulf

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 09:48 ΠΜ SAST
Holopyga - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη villu: Γένος Holopyga, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sparks98

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2023 02:08 ΜΜ EDT
Chrysis ignita - Photo (c) Andrey Ponomarev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrey Ponomarev
Η ταυτότητα του χρήστη villu: Σύνθετο Chrysis ignita, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

serega1974

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 11:10 ΠΜ MSK
Inaequalis group - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη villu: Σύνθετο Inaequalis group, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sacredreinard

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2023

Τόπος

Konkan (Google, OSM)
Stilbum - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Henk Wallays
Η ταυτότητα του χρήστη villu: Γένος Stilbum, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

serenabritos

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2023 12:46 ΜΜ EST
Δίπτερα - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Katja Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη villu: Δίπτερα (Τάξη Diptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edithw52

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2023 02:27 ΜΜ AEST
Primeuchroeus - Photo (c) Simon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Simon
Η ταυτότητα του χρήστη villu: Γένος Primeuchroeus, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobmcd

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2023 09:50 ΠΜ PDT

Περιγραφή

pin is ~.45mm in diameter

Hedychridium - Photo (c) Denis Doucet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Denis Doucet
Η ταυτότητα του χρήστη villu: Γένος Hedychridium, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

junglejean

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 11:42 ΠΜ SAST
Chrysis lincea - Photo (c) George Viljoen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by George Viljoen
Η ταυτότητα του χρήστη villu: Chrysis lincea, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cal_stephn

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023
Primeuchroeus - Photo (c) Simon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Simon
Η ταυτότητα του χρήστη villu: Γένος Primeuchroeus, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susmitathapa

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 04:46 ΜΜ +0545
Stilbum - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Henk Wallays
Η ταυτότητα του χρήστη villu: Γένος Stilbum, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graham_g

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2023 08:14 ΠΜ SAST
Chrysis lincea - Photo (c) George Viljoen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by George Viljoen
Η ταυτότητα του χρήστη villu: Chrysis lincea, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanmtippett

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2023 03:44 ΜΜ SAST
Chrysis lincea - Photo (c) George Viljoen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by George Viljoen
Η ταυτότητα του χρήστη villu: Chrysis lincea, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abigail771

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 01:11 ΜΜ EDT

Περιγραφή

The hairs are not branched under a microscope

Caenochrysis - Photo (c) Clarence Holmes, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Clarence Holmes
Η ταυτότητα του χρήστη villu: Γένος Caenochrysis, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vipolmos

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2023 12:29 ΜΜ -05
Chrysis angolensis - Photo (c) Owen Strickland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Owen Strickland
Η ταυτότητα του χρήστη villu: Chrysis angolensis, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vvitchofthewoods

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 01:19 ΜΜ AEDT
Primeuchroeus - Photo (c) Simon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Simon
Η ταυτότητα του χρήστη villu: Γένος Primeuchroeus, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maaikefluitsma

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 03:13 ΜΜ AEST
Chrysis lincea - Photo (c) George Viljoen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by George Viljoen
Η ταυτότητα του χρήστη villu: Chrysis lincea, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thibaultlp

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 04:30 ΜΜ CEST
Chrysis viridula - Photo (c) Bernd Bäumler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bernd Bäumler
Η ταυτότητα του χρήστη villu: Chrysis viridula, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thibaultlp

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2023 04:44 ΜΜ CEST
Chrysura trimaculata - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη villu: Chrysura trimaculata, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franpfer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2021 02:32 ΜΜ CDT
Chrysidini - Photo (c) Frank Deschandol, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Frank Deschandol
Η ταυτότητα του χρήστη villu: Φυλή Chrysidini, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lizbradford999

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2023 04:54 ΜΜ EDT
Chrysidini - Photo (c) Frank Deschandol, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Frank Deschandol
Η ταυτότητα του χρήστη villu: Φυλή Chrysidini, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Χωρίς φωτογραφίες ή ήχους

Παρατηρητής

samihinsz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2023 07:17 ΜΜ EST
Chrysidini - Photo (c) Frank Deschandol, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Frank Deschandol
Η ταυτότητα του χρήστη villu: Φυλή Chrysidini, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

serega1974

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2023 03:33 ΜΜ MSK
Succincta group - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη villu: Σύνθετο Succincta group, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kingbird2katydid

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2023 02:30 ΜΜ MDT
Pseudomalus auratus - Photo (c) Fraser Reade, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Fraser Reade
Η ταυτότητα του χρήστη villu: Pseudomalus auratus, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

newby1

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2023 12:17 ΜΜ -04
Chrysis - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη villu: Γένος Chrysis, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackyw

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 03:08 ΜΜ AEST
Stilbum - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Henk Wallays
Η ταυτότητα του χρήστη villu: Γένος Stilbum, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

acerad

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 04:09 ΜΜ AEDT
Primeuchroeus - Photo (c) Simon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Simon
Η ταυτότητα του χρήστη villu: Γένος Primeuchroeus, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahbarclay

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 01:20 ΜΜ AEDT
Primeuchroeus - Photo (c) Simon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Simon
Η ταυτότητα του χρήστη villu: Γένος Primeuchroeus, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pascale

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 05:36 ΜΜ AEDT
Primeuchroeus - Photo (c) Simon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Simon
Η ταυτότητα του χρήστη villu: Γένος Primeuchroeus, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pascale

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 05:43 ΜΜ AEDT
Primeuchroeus - Photo (c) Simon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Simon
Η ταυτότητα του χρήστη villu: Γένος Primeuchroeus, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 47674