Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fheusselohr

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 12:27 ΜΜ CEST
Holopyga - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη villu: Γένος Holopyga, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)

Παρατηρητής

marcezanotti

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 08:39 ΠΜ -03
Halictidae - Photo (c) Ali and Brice, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ali and Brice
Η ταυτότητα του χρήστη villu: Οικογένεια Halictidae, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arunasjuknevicius

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2022 12:49 ΜΜ EEST
Hedychrum rutilans - Photo (c) AfroBrazilian, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη villu: Hedychrum rutilans, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sungw

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Trichrysis lusca - Photo (c) ykktmy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη villu: Trichrysis lusca, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashley1852

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 10:02 ΠΜ SAST
Stilbum - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Henk Wallays
Η ταυτότητα του χρήστη villu: Γένος Stilbum, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielaustin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2018 06:22 ΜΜ EAT
Stilbum viride - Photo (c) Phil Boyle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Phil Boyle
Η ταυτότητα του χρήστη villu: Stilbum viride, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

butterfly4334

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 09:32 ΜΜ PDT

Τόπος

Mead (Google, OSM)
Elampus - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη villu: Γένος Elampus, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist57772

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2021

Περιγραφή

В кошение. Длина 5мм.

Holopyga - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη villu: Γένος Holopyga, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lilbuggyboy

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2023 09:01 ΜΜ EDT
Amiseginae - Photo (c) tony_d, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tony_d
Η ταυτότητα του χρήστη villu: Υποοικογένεια Amiseginae, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xiaodoudou

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2023 05:47 ΜΜ CST
Amiseginae - Photo (c) tony_d, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tony_d
Η ταυτότητα του χρήστη villu: Υποοικογένεια Amiseginae, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomeubosch

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 02:54 ΜΜ CET
Chrysura - Photo (c) Scott King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη villu: Γένος Chrysura, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkis

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)
Elampus - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη villu: Γένος Elampus, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidcsimon

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2022 03:43 ΜΜ AEDT
Primeuchroeus - Photo (c) Simon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Simon
Η ταυτότητα του χρήστη villu: Γένος Primeuchroeus, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tymdek

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2021 12:17 ΜΜ CEST
Hedychrum - Photo (c) Jessica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jessica
Η ταυτότητα του χρήστη villu: Γένος Hedychrum, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emerlee

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2020 04:21 ΜΜ EDT
Chrysura - Photo (c) Scott King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη villu: Γένος Chrysura, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kukarzinio

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2012 03:37 ΜΜ +03
Chrysis ignita - Photo (c) Andrey Ponomarev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrey Ponomarev
Η ταυτότητα του χρήστη villu: Σύνθετο Chrysis ignita, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephanic

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 05:00 ΜΜ SAST
Stilbum - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Henk Wallays
Η ταυτότητα του χρήστη villu: Γένος Stilbum, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jesusaranguren

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2023 11:19 ΠΜ -04
Chrysidini - Photo (c) Frank Deschandol, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Frank Deschandol
Η ταυτότητα του χρήστη villu: Φυλή Chrysidini, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ridgetownrick

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2019 02:07 ΜΜ EDT
Hedychrum - Photo (c) Jessica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jessica
Η ταυτότητα του χρήστη villu: Γένος Hedychrum, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergmendezca

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2023 06:53 ΜΜ -05

Τόπος

Madre de Dios, PE (Google, OSM)
Chrysidini - Photo (c) Frank Deschandol, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Frank Deschandol
Η ταυτότητα του χρήστη villu: Φυλή Chrysidini, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thanos_boulas

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Ιδιωτικό
Chrysura - Photo (c) Scott King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη villu: Γένος Chrysura, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidreymair

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 04:12 ΜΜ CET
Chrysura - Photo (c) Scott King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη villu: Γένος Chrysura, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

klearad

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2023 10:12 ΠΜ +08

Περιγραφή

Wasp but not sure which one

Thanks trichopria
Loboscelidiinae

Loboscelidiinae - Photo (c) portioid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by portioid
Η ταυτότητα του χρήστη villu: Υποοικογένεια Loboscelidiinae, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tracysfeldman

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2023 05:36 ΜΜ EST
Chrysura - Photo (c) Scott King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη villu: Γένος Chrysura, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mcrott

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 11:23 ΜΜ CEST
Hedychrum rutilans - Photo (c) AfroBrazilian, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη villu: Hedychrum rutilans, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

george_vaughan

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2023 03:57 ΜΜ AEDT
Primeuchroeus - Photo (c) Simon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Simon
Η ταυτότητα του χρήστη villu: Γένος Primeuchroeus, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frodejacobsen

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2019 12:41 ΜΜ EDT
Smaragdula group - Photo (c) Andrey Ponomarev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrey Ponomarev
Η ταυτότητα του χρήστη villu: Σύνθετο Smaragdula group, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liz_odonnell

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 01:33 ΜΜ AEDT
Primeuchroeus - Photo (c) Simon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Simon
Η ταυτότητα του χρήστη villu: Γένος Primeuchroeus, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 01:16 ΜΜ AEDT
Primeuchroeus - Photo (c) Simon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Simon
Η ταυτότητα του χρήστη villu: Γένος Primeuchroeus, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adir_faduni_naduf

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2021 01:42 ΜΜ IDT
Pseudochrysis - Photo (c) Martin Grimm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martin Grimm
Η ταυτότητα του χρήστη villu: Γένος Pseudochrysis, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 39842