Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

subbu107

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2022 01:18 ΜΜ IST

Τόπος

soba forest view (Google, OSM)

Περιγραφή

Was following this lady beetle up a tree trunk when it paused and flipped over a scale insect (?) And started munching away! I hadnt even noticed the scale insect up to that point

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

subbu107

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 09:39 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

subbu107

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2024 10:21 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chayantgonsalves

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2021 05:35 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

venakapoor

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2019 05:20 ΜΜ IST

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία