Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jugnu_s

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2022 05:35 PM IST

Τόπος

Jangala Palli Pond (Google, OSM)
Peucetia - Photo (c) Wynand Uys, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Wynand Uys
Η ταυτότητα του χρήστη venakapoor: Γένος Peucetia, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jugnu_s

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2022 05:35 PM IST

Τόπος

Jangala Palli Pond (Google, OSM)
Peucetia - Photo (c) Wynand Uys, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Wynand Uys
Η ταυτότητα του χρήστη venakapoor: Γένος Peucetia, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vaidyar

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 04:24 PM IST

Τόπος

GKVK (Google, OSM)
Vespa tropica - Photo (c) Paul Dickson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Dickson
Η ταυτότητα του χρήστη venakapoor: Vespa tropica, Ένα μέλος του Σέρσεγκας (Γένος Vespa)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chayantgonsalves

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2022 11:54 AM IST
Gasteracanthinae - Photo (c) Mikael Bauer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mikael Bauer
Η ταυτότητα του χρήστη venakapoor: Υποοικογένεια Gasteracanthinae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chayantgonsalves

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2021 07:31 AM IST
Asianopis - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη venakapoor: Γένος Asianopis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vaidyar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Karnataka, IN (Google, OSM)
Ariamnes - Photo (c) Simon Grove, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Simon Grove
Η ταυτότητα του χρήστη venakapoor: Γένος Ariamnes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chayantgonsalves

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Karnataka, IN (Google, OSM)
Thrigmopoeus truculentus - Photo (c) Prakrit Jain, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Prakrit Jain
Η ταυτότητα του χρήστη venakapoor: Thrigmopoeus truculentus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chayantgonsalves

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2021 08:11 PM IST
Neoscona - Photo (c) Thomas Auffray, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Thomas Auffray
Η ταυτότητα του χρήστη venakapoor: Γένος Neoscona, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vaidyar

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2022 05:54 PM IST
Neoscona - Photo (c) Thomas Auffray, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Thomas Auffray
Η ταυτότητα του χρήστη venakapoor: Γένος Neoscona, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vaidyar

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 08:24 AM IST
Ozyptila - Photo (c) Rasmus Allesoee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rasmus Allesoee
Η ταυτότητα του χρήστη venakapoor: Γένος Ozyptila, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abhiapc

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2021 09:36 AM IST
Rhene - Photo (c) kunag-ping_yu, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by kunag-ping_yu
Η ταυτότητα του χρήστη venakapoor: Γένος Rhene, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishabansal

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2022 10:57 AM IST
Zosis - Photo (c) Malcolm Tattersall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη venakapoor: Γένος Zosis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trsraman

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2021 08:08 AM IST
Leucauge fastigata - Photo (c) Vijay Anand Ismavel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη venakapoor: Leucauge fastigata, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vaidyar

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2022 08:23 PM IST
Poltys - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη venakapoor: Γένος Poltys, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nishantharvind

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2022 05:06 PM IST
Cyclosa bifida - Photo (c) Jason Alexander, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jason Alexander
Η ταυτότητα του χρήστη venakapoor: Cyclosa bifida, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rohit_nandakumar

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2022 12:13 PM IST
Poltys - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη venakapoor: Γένος Poltys, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

subhadrad

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2022 04:32 PM IST

Τόπος

Ferns Residency (Google, OSM)
Cyclosa - Photo (c) Tommy Farquhar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tommy Farquhar
Η ταυτότητα του χρήστη venakapoor: Γένος Cyclosa, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chayantgonsalves

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2021 05:32 PM IST
Amyciaea forticeps - Photo (c) Harikrishnan S, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Harikrishnan S
Η ταυτότητα του χρήστη venakapoor: Amyciaea forticeps, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vaidyar

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2021 07:30 AM IST
Arachnura - Photo (c) Jacky Lien., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jacky Lien.
Η ταυτότητα του χρήστη venakapoor: Γένος Arachnura, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vaidyar

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2021 01:17 PM IST
Clematoscenea - Photo (c) Patrick Wong, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Patrick Wong
Η ταυτότητα του χρήστη venakapoor: Γένος Clematoscenea, Ένα μέλος του Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shanmukhavarma

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2021 10:54 AM IST
Chrysilla volupe - Photo (c) Manjunath Acharya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Manjunath Acharya
Η ταυτότητα του χρήστη venakapoor: Chrysilla volupe, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vaidyar

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2021 06:02 PM IST
Pholcidae - Photo (c) Tony Iwane, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tony Iwane
Η ταυτότητα του χρήστη venakapoor: Οικογένεια Pholcidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σχιζομαντώδη (Ανθυποτάξη Schizomantodea)

Παρατηρητής

vaidyar

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Camp Shristi (Google, OSM)
Indomenella - Photo (c) Anubhav Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Anubhav Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη venakapoor: Γένος Indomenella, Ένα μέλος του Μαντοειδή (Υπεροικογένεια Mantoidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swedhamadhavan

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 12:33 PM UTC
Gongylus gongylodes - Photo (c) Shiwalee Samant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Shiwalee Samant
Η ταυτότητα του χρήστη venakapoor: Gongylus gongylodes, Ένα μέλος του Σχιζομαντώδη (Ανθυποτάξη Schizomantodea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vaidyar

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2021 09:46 AM IST

Τόπος

Avalahalli Forest (Google, OSM)
Drosera burmanni - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη venakapoor: Drosera burmanni, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abhiapc

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2021 09:36 AM IST
Zeuxippus - Photo (c) murali, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by murali
Η ταυτότητα του χρήστη venakapoor: Γένος Zeuxippus [inactive], Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2021
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashwinv

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 10:03 AM IST

Περιγραφή

I was watching this Harmochirus female roaming in the open while on a phone call. Suddenly a Plexippus showed up and quickly advanced towards it before catching it! Managed to take some pics while the call was still ongoing.

Harmochirus - Photo (c) Ryosuke Kuwahara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ryosuke Kuwahara
Η ταυτότητα του χρήστη venakapoor: Γένος Harmochirus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frenchbirds

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 09:53 AM IST

Τόπος

Oussudu, India (Google, OSM)
Chrysilla - Photo (c) Roman Prokhorov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roman Prokhorov
Η ταυτότητα του χρήστη venakapoor: Γένος Chrysilla, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chayantgonsalves

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2021 10:08 PM IST
Poltys - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη venakapoor: Γένος Poltys, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pawanp_n13

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 05:41 PM IST
Tetragnathidae - Photo (c) Stuart Tingley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stuart Tingley
Η ταυτότητα του χρήστη venakapoor: Οικογένεια Tetragnathidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2021
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 78