Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2011 08:50 ΠΜ IST
Geolycosa - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marshal Hedin
Η ταυτότητα του χρήστη venakapoor: Γένος Geolycosa, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vaidyar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023 05:38 ΜΜ IST
Neoscona - Photo (c) Matt Claghorn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matt Claghorn
Η ταυτότητα του χρήστη venakapoor: Γένος Neoscona, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birderbaba

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2021 02:09 ΜΜ UTC
Olios - Photo (c) Kenneth Lorenzen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kenneth Lorenzen
Η ταυτότητα του χρήστη venakapoor: Γένος Olios, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vijaykarthick

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2023 07:49 ΜΜ IST
Brettus cingulatus - Photo (c) watsaisaeng, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by watsaisaeng
Η ταυτότητα του χρήστη venakapoor: Brettus cingulatus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 01, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chayantgonsalves

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Karnataka, IN (Google, OSM)
Damarchus - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη venakapoor: Γένος Damarchus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chayantgonsalves

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 01:59 ΜΜ IST
Apis dorsata - Photo (c) Kritsada Moomuang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kritsada Moomuang
Η ταυτότητα του χρήστη venakapoor: Apis dorsata, Ένα μέλος του Άπις (Γένος Apis)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chayantgonsalves

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 01:59 ΜΜ IST
Senegalia polyacantha - Photo (c) Wynand Uys, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Wynand Uys
Η ταυτότητα του χρήστη venakapoor: Senegalia polyacantha, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chayantgonsalves

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 02:31 ΜΜ IST
Butea monosperma - Photo (c) Vijay Barve, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Vijay Barve
Η ταυτότητα του χρήστη venakapoor: Butea monosperma, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abhiapc

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2021 07:46 ΜΜ IST
Psychidae - Photo (c) portioid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by portioid
Η ταυτότητα του χρήστη venakapoor: Οικογένεια Psychidae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jugnu_s

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2022 05:35 ΜΜ IST

Τόπος

Jangala Palli Pond (Google, OSM)
Peucetia - Photo (c) Wynand Uys, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Wynand Uys
Η ταυτότητα του χρήστη venakapoor: Γένος Peucetia, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jugnu_s

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2022 05:35 ΜΜ IST

Τόπος

Jangala Palli Pond (Google, OSM)
Peucetia - Photo (c) Wynand Uys, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Wynand Uys
Η ταυτότητα του χρήστη venakapoor: Γένος Peucetia, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vaidyar

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 04:24 ΜΜ IST

Τόπος

GKVK (Google, OSM)
Vespa tropica - Photo (c) Pradyumna Gogte, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Pradyumna Gogte
Η ταυτότητα του χρήστη venakapoor: Vespa tropica, Ένα μέλος του Σέρσεγκας (Γένος Vespa)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chayantgonsalves

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2022 11:54 ΠΜ IST
Gasteracanthinae - Photo (c) Albert Kang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Albert Kang
Η ταυτότητα του χρήστη venakapoor: Υποοικογένεια Gasteracanthinae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chayantgonsalves

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2021 07:31 ΠΜ IST
Asianopis - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη venakapoor: Γένος Asianopis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vaidyar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Karnataka, IN (Google, OSM)
Ariamnes - Photo (c) Simon Grove, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Simon Grove
Η ταυτότητα του χρήστη venakapoor: Γένος Ariamnes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chayantgonsalves

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Karnataka, IN (Google, OSM)
Thrigmopoeus truculentus - Photo (c) Prakrit Jain, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Prakrit Jain
Η ταυτότητα του χρήστη venakapoor: Thrigmopoeus truculentus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chayantgonsalves

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2021 08:11 ΜΜ IST
Neoscona - Photo (c) Matt Claghorn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matt Claghorn
Η ταυτότητα του χρήστη venakapoor: Γένος Neoscona, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vaidyar

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2022 05:54 ΜΜ IST
Neoscona - Photo (c) Matt Claghorn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matt Claghorn
Η ταυτότητα του χρήστη venakapoor: Γένος Neoscona, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vaidyar

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 08:24 ΠΜ IST
Ozyptila - Photo (c) Rasmus Allesoee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rasmus Allesoee
Η ταυτότητα του χρήστη venakapoor: Γένος Ozyptila, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abhiapc

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2021 09:36 ΠΜ IST
Rhene - Photo (c) kunag-ping_yu, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by kunag-ping_yu
Η ταυτότητα του χρήστη venakapoor: Γένος Rhene, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishabansal

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2022 10:57 ΠΜ IST
Zosis - Photo (c) Malcolm Tattersall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη venakapoor: Γένος Zosis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trsraman

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2021 08:08 ΠΜ IST
Leucauge fastigata - Photo (c) Vijay Anand Ismavel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη venakapoor: Leucauge fastigata, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vaidyar

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2022 08:23 ΜΜ IST
Poltys - Photo (c) juju98, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by juju98
Η ταυτότητα του χρήστη venakapoor: Γένος Poltys, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nishantharvind

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2022 05:06 ΜΜ IST
Cyclosa bifida - Photo (c) Bruce Teo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bruce Teo
Η ταυτότητα του χρήστη venakapoor: Cyclosa bifida, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rohit_nandakumar

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2022 12:13 ΜΜ IST
Poltys - Photo (c) juju98, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by juju98
Η ταυτότητα του χρήστη venakapoor: Γένος Poltys, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

subhadrad

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2022 04:32 ΜΜ IST

Τόπος

Ferns Residency (Google, OSM)
Cyclosa - Photo (c) Meghan Cassidy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Meghan Cassidy
Η ταυτότητα του χρήστη venakapoor: Γένος Cyclosa, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chayantgonsalves

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2021 05:32 ΜΜ IST
Amyciaea forticeps - Photo (c) Harikrishnan S, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Harikrishnan S
Η ταυτότητα του χρήστη venakapoor: Amyciaea forticeps, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vaidyar

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2021 07:30 ΠΜ IST
Arachnura - Photo (c) Jacky Lien., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jacky Lien.
Η ταυτότητα του χρήστη venakapoor: Γένος Arachnura, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vaidyar

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2021 01:17 ΜΜ IST
Clematoscenea - Photo (c) Patrick Wong, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Patrick Wong
Η ταυτότητα του χρήστη venakapoor: Γένος Clematoscenea, Ένα μέλος του Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shanmukhavarma

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2021 10:54 ΠΜ IST
Chrysilla volupe - Photo (c) Manjunath Acharya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Manjunath Acharya
Η ταυτότητα του χρήστη venakapoor: Chrysilla volupe, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 87