Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joseph92

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joseph92

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

West Virginia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joseph92

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joseph92

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnwe3

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kpwest

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hannahwojo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2020 01:49 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katstclair

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 08:44 AM CDT

Περιγραφή

Is this a diamondback water snake? We saw him very close to the wolf river.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dmvphotographer

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2021 02:44 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugeyed_fr

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2019 11:00 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kdg

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεκαοχτούρα (Streptopelia decaocto)

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2020 06:13 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2020 09:57 AM EST

Περιγραφή

Rarity coming to feeder. It has been lingering a few days.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανατολικός Γκιώνης (Megascops asio)

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2019 08:24 PM EST

Περιγραφή

In one of the barns on my family property.

eBird List: https://ebird.org/checklist/S61753265

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2019 01:49 PM EST

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2019 01:45 PM EST

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2020 11:49 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2020 10:37 AM EST

Περιγραφή

Hunting frogs in ditch.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2020 03:45 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2020 01:44 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2020 01:44 PM EDT

Περιγραφή

Heard. Man these guys are tiny up close.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2020 05:04 PM EDT

Περιγραφή

Continuing group. I have only heard this species calling before so these looks were a treat! I knew they were small, but this thing was TINY...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2020 11:41 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2021 12:18 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2019 11:14 AM EDT

Περιγραφή

Discovered this little fella as part of GLOBAL BIG DAY. Very rare in our area. I finished up the day with 108 species.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2019 10:12 AM EDT

Περιγραφή

Several.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2020 04:21 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2020 05:27 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2020 10:23 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2020 06:18 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2020 06:27 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2020 04:32 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοσκαλίδρα (Calidris alba)

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2020 11:26 AM EDT

Περιγραφή

Found earlier today by Warren Rolfe (@wrolfe). Rare transient for the region. Bird happily wandered close to 6 feet away from me.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αζτεκόγλαρος (Leucophaeus atricilla)

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2020 12:59 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2020 11:00 PM EDT

Περιγραφή

Visiting campsite.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2020 12:09 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2020 10:56 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γεράκι Του Κούπερ (Accipiter cooperii)

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2020 04:05 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2021 11:42 AM EST

Περιγραφή

Posed for some good shots...

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μίμος Του Βορρά (Mimus polyglottos)

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2021 04:33 PM EST

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2021 12:20 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2021 01:29 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2021 04:30 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2021 05:02 PM EDT

Περιγραφή

Got some roadkill...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2021 02:05 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 01:47 PM EDT

Περιγραφή

Mama with babies.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carolinashepherd

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

South Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Leucistic(?) toad

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

snakewrangler95

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yasuhikok

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calamacow75

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 05:42 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allenbrowne

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2021 03:46 PM EDT

Τόπος

Potomac, MD, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Broadheaded Skink - Plestiodon laticeps - Female (persued by male)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yasuhikok

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2021 03:55 PM EDT

Τόπος

Durham, NC, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eyespywithmyi

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2021 07:05 PM UTC

Τόπος

Florida, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

faris

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Getting eaten by a California Kingsnake was one of 3 found that day

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnwe3

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2021 12:13 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathawk

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2016 09:23 AM PST

Περιγραφή

Many fish crossing the road, going north.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)

Περιγραφή

What are the most spectacular specimens I have ever seen, and maybe one of the best photos I’ve ever taken.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vexedmuddler

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2019 11:38 PM EDT

Περιγραφή

Photos taken in black light.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kimssight

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2017 12:36 PM PDT

Περιγραφή

Cool reverb on the water when the frog croaked

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2021 06:02 PM EDT

Περιγραφή

The cutest Cottonmouth ever!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shadowraven

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2019 07:47 PM EDT

Τόπος

3, VA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

northgardenherper

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2020 02:32 PM EST

Περιγραφή

It is probably just a red backed salamander but there were a bunch that looked weird like this one. Found at mount pleasant. I added a photo of P. Hubrichti that I found recently at Apple Orchard Mountain for comparison.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lamplighter

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2020 11:26 AM PDT

Περιγραφή

Eastern newt eft found under log near our private pond. This would be the third eft form I've found in this general vicinity. It is without a doubt that a breeding population of Notophthalumus (exotic) are established here in Whatcom county Washington.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattbuckingham

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2014

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

snakemansm96

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2021 10:55 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmeade00

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2020 04:14 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μίμος Του Βορρά (Mimus polyglottos)

Παρατηρητής

taniahomayoun

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019 02:04 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amielhopkins

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2019 04:54 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

indrabone

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2019 06:36 PM +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2016 11:56 AM PST

Περιγραφή

View the sequence of 18 shots that document this Great White Heron's struggle with this fish at Bahia Honda!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilio_c

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2020 10:40 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobzappalorti

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2017 04:37 PM EDT

Περιγραφή

Albino found in wild.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινο Ιγκουάνα (Iguana iguana)

Παρατηρητής

arctic_mongoose

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2011

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhfischer

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2019 10:47 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isteve

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2020

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινο Ιγκουάνα (Iguana iguana)

Παρατηρητής

nikonglass

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2020

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2020

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Lifer!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2020 12:47 PM EST

Περιγραφή

Big, beach boy loafing around with his harem of babes. The first is perhaps my favorite photo I have ever taken.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οχιά (Vipera ammodytes)

Παρατηρητής

aztekium

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2012 12:12 PM GMT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gtsalmon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2009 02:54 PM CDT

Περιγραφή

Dicephalic neonate found in a residential yard. GTS 861. VW ABC 015. Note several spinal kinks. Specimen survived several months, fed sporadically, died and was preserved.

See: Wallach, Van and Gerard T. Salmon (2013) Axial Bifurcation and Duplication in Snakes. Part V. A Review of Nerodia sipedon Cases with a New Record from New York State, 102-106. In Bulletin of the Chicago Herpetological Society 48(8).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradmoon

Ημερομηνία

Μάρτιος 2013

Τόπος

Louisiana, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

c4c

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2017

Περιγραφή

Dark back with slight white mottling more prominent on ventral side

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orhippys

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2020 11:55 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2020 01:28 PM EDT

Περιγραφή

Lifer and herp species #120 for me in VA this year. Found under a rock with a Northern Ringneck Snake.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaptainkory

Ημερομηνία

Μάρτιος 2011

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pgwamsley

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2014 02:52 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2020 12:04 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williamwisephoto

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2017 12:21 PM EDT

Περιγραφή

March, 2017 nature journal entry; Walton County, Georgia. A flurry of back and forth flights directed my eye to a tree stump leaning over the water’s edge. Brown-headed Nuthatches (Sitta pusilla) were making runs to a small opening in the stump and disappearing in the shadowy hole. Zooming in, I saw the incoming flights carried small pieces of... http://williamwisephoto.com/photographyblog/nuthatch-nest

~William Wise Photo Nature Notes is a wildlife, birding and nature photography blog documenting the beauty, design and wonder of God’s creation. -- "What a wildly wonderful world, God! You made it all, with Wisdom at Your side, made earth overflow with your wonderful creations." Psalms 104 The Message

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dylannt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

torreya_trekker

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

"Diamondless" aberrant individual, seen moving through property, and vanished into an armadillo burrow.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amandaaugustine

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Lifer! Third VA iNat record. Juvenile male in road. Moved off road.

Other Animals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζώα (Βασίλειο Animalia)

Παρατηρητής

joannav

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2020 11:00 AM EDT

Περιγραφή

Repetitive call. Insect?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maxmom

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucareptile

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2020 10:19 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kristen81

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2020 03:02 PM CDT

Περιγραφή

Albino ring neck, brought in to our office by a curious cabin guest

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raymundof

Ημερομηνία

Αύγουστος 2009

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dmeyers315

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)

Περιγραφή

I observed this guy scurrying out of a bush and into a crosswalk sign. I don’t know what type of Lizard he is but this guy is obviously not native to VA.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pmk00001

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2006 01:46 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

United States (Google, OSM)