Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielvogt

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2019 01:37 PM PDT
Batrachoseps attenuatus - Photo (c) Steve Lew, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tysmith: Batrachoseps attenuatus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielvogt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2021 11:46 AM EDT
Storeria dekayi - Photo (c) johnwilliams, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tysmith: Storeria dekayi, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielvogt

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 07:19 PM EDT
Anaxyrus americanus americanus - Photo (c) Ty Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tysmith: Anaxyrus americanus ssp. americanus, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kmmacaul

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 10:35 AM EDT

Τόπος

Clayton (Google, OSM)
Desmognathus - Photo (c) J.P. Lawrence, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tysmith: Γένος Desmognathus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stricky228

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2020 01:16 PM EDT

Περιγραφή

Nick's finger.

Minuca minax - Photo (c) tengumaster89, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tysmith: Minuca minax, Ένα μέλος του Ευβραχύουρα (Ενότητα ζώων Eubrachyura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshg88

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

I believe this is the endangered Jefferson Salamandor, I seen two this evening.

Ambystoma jeffersonianum - Photo (c) jakescott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tysmith: Ambystoma jeffersonianum, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stricky228

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2020 10:07 AM EDT

Περιγραφή

In the garden, first time that I saw one in my yard (or anywhere).

Urbanus proteus - Photo (c) Brad Moon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tysmith: Urbanus proteus, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stricky228

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2019 10:30 AM EST
Leiothlypis celata - Photo (c) greglasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη tysmith: Leiothlypis celata, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stricky228

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2019 11:00 AM EST

Περιγραφή

The bird was in the median of route 17 when I made a u-turn... I guessed on the time of the observation.

Zonotrichia leucophrys - Photo (c) uzun, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tysmith: Zonotrichia leucophrys, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stricky228

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2020 05:46 PM EDT
Pluvialis dominica - Photo (c) andriy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tysmith: Pluvialis dominica, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stricky228

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2020 08:56 AM EDT
Cistothorus palustris - Photo (c) greglasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη tysmith: Cistothorus palustris, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stricky228

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2020 08:37 AM EDT
Ammospiza nelsoni - Photo (c) Bill Bouton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tysmith: Ammospiza nelsoni, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stricky228

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)
Ammospiza caudacuta - Photo (c) Taylor Sturm, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tysmith: Ammospiza caudacuta, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stricky228

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2020 08:22 AM EDT
Ammospiza maritima - Photo (c) Joseph F. Pescatore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tysmith: Ammospiza maritima, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σετόφαγα Του Τάουνσεντ (Setophaga townsendi)

Παρατηρητής

stricky228

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2020 04:04 PM EDT
Σετόφαγα Του Τάουνσεντ - Photo (c) Derek Scott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tysmith: Σετόφαγα Του Τάουνσεντ (Setophaga townsendi)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stricky228

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2020 07:56 AM EDT
Spizella pallida - Photo (c) greglasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη tysmith: Spizella pallida, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πετρίτης (Falco peregrinus)

Παρατηρητής

stricky228

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2020 09:53 AM EDT
Πετρίτης - Photo (c) dlbowls, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tysmith: Πετρίτης (Falco peregrinus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stricky228

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2020 09:46 AM EDT

Τόπος

VASCIC (Google, OSM)
Spinus pinus - Photo (c) Mason Maron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tysmith: Spinus pinus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιβαδοσκαλίδρα (Calidris bairdii)

Παρατηρητής

stricky228

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Τόπος

Ιδιωτικό
Λιβαδοσκαλίδρα - Photo (c) Jamie Chavez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tysmith: Λιβαδοσκαλίδρα (Calidris bairdii)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stricky228

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2020 02:00 PM EDT
Setophaga discolor - Photo (c) Bill Carrell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tysmith: Setophaga discolor, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Πάρουλα (Cardellina canadensis)

Παρατηρητής

stricky228

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2020 12:17 PM EDT

Περιγραφή

Nice surprise.

Καναδέζικη Πάρουλα - Photo (c) Joshua Lincoln, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tysmith: Καναδέζικη Πάρουλα (Cardellina canadensis)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Σαρσέλα (Spatula querquedula)

Παρατηρητής

stricky228

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2020 07:45 AM EDT

Περιγραφή

Last lifer I saw with Ned. Also Matt and Erin were there.

Ευρωπαϊκή Σαρσέλα - Photo (c) ken, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tysmith: Ευρωπαϊκή Σαρσέλα (Spatula querquedula)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stricky228

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2020 09:00 AM EDT

Τόπος

Poquoson, VA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Spotted by Nick Newberry while we were kayaking.

Elanoides forficatus - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tysmith: Elanoides forficatus, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stricky228

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2020 11:51 AM EDT
Vermivora chrysoptera - Photo (c) Josh Vandermeulen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tysmith: Vermivora chrysoptera, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stricky228

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2020 06:52 AM EDT
Cistothorus platensis - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tysmith: Cistothorus platensis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανόπλευρη Πάρουλα (Setophaga pensylvanica)

Παρατηρητής

stricky228

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 11:15 AM EDT
Καστανόπλευρη Πάρουλα - Photo (c) Mike H, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tysmith: Καστανόπλευρη Πάρουλα (Setophaga pensylvanica)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stricky228

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2021 03:52 PM EDT
Danaus plexippus - Photo (c) fam-esquivel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tysmith: Danaus plexippus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stricky228

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2019 02:00 PM EST
Falco mexicanus - Photo (c) BJ Stacey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tysmith: Falco mexicanus, Ένα μέλος του Γεράκι (Γένος Falco)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stricky228

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 07:20 PM EDT

Περιγραφή

Thanks Marc Nichols.

Contopus cooperi - Photo (c) BJ Stacey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tysmith: Contopus cooperi, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stricky228

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2021 02:00 PM EDT
Calopteryx maculata - Photo (c) Victor Fazio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tysmith: Calopteryx maculata, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 71385