Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Περιστέρι (Columba livia)

Παρατηρητής

nestorh

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2020 03:27 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Περιστέρι (Columba livia)

Παρατηρητής

axel-f-m

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2020 10:33 AM CDT

Τόπος

Parque Zamora (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a0alv

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

Cundinamarca, CO (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Περιστέρι (Columba livia)

Παρατηρητής

kbayan

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019 04:32 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασπροπάρης (Neophron percnopterus)

Παρατηρητής

tlaloc27

Ημερομηνία

Μάιος 2005

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tlaloc27

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2016 01:19 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tlaloc27

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2015 08:45 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tlaloc27

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2010 04:45 PM PDT

Τόπος

Tikal, Guatemala (Google, OSM)

Περιγραφή

Aguada Tikal area

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tlaloc27

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2017 08:50 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tlaloc27

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2017 05:55 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tlaloc27

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2013 12:11 PM PDT

Τόπος

Washington, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φακόχοιρος (Phacochoerus africanus)

Παρατηρητής

tlaloc27

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2016 04:21 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tlaloc27

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2013 03:46 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tlaloc27

Ημερομηνία

Μάρτιος 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αφρικανικό Τσακάλι (Lupulella mesomelas)

Παρατηρητής

tlaloc27

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2016 11:28 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tlaloc27

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2007 03:51 PM PST

Τόπος

Stockton, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γιγάντια Βίδρα (Pteronura brasiliensis)

Παρατηρητής

tlaloc27

Ημερομηνία

Ιούλιος 2017

Τόπος

Brazil (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tlaloc27

Ημερομηνία

Ιούλιος 2017

Τόπος

Poconé, BR-MT, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tlaloc27

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2017 09:18 AM ADT

Περιγραφή

Roadkill--very fresh, still warm; very sad. (We didn't hit it!)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tlaloc27

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2017 05:06 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tlaloc27

Ημερομηνία

Ιούλιος 2017

Τόπος

Poconé, BR-MT, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tlaloc27

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2017 10:05 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tlaloc27

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2017 05:51 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tlaloc27

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2017 04:08 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tlaloc27

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2017 04:54 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tlaloc27

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2017 11:06 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tlaloc27

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2018 04:57 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tlaloc27

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2018 06:33 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tlaloc27

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2018 12:48 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tlaloc27

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2018 08:13 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tlaloc27

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2018 09:57 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tlaloc27

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2018 03:07 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tlaloc27

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2018 08:28 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tlaloc27

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2018 10:42 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tlaloc27

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2011 07:59 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tlaloc27

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2018 07:57 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tlaloc27

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2018 08:01 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tlaloc27

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2018 08:06 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tlaloc27

Ημερομηνία

Αύγουστος 2018

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tlaloc27

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2018 09:03 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tlaloc27

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2018 10:17 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tlaloc27

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2018 04:13 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tlaloc27

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2018 04:44 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tlaloc27

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2018 12:25 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tlaloc27

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2015 11:30 AM PDT