Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

riel_nz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2021 10:05 AM NZDT
Hemiphaga novaeseelandiae - Photo (c) Brodie Foster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tlaloc27: Hemiphaga novaeseelandiae, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κεδρότσιχλα (Turdus pilaris)

Παρατηρητής

mikhail_novichkov

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2021 03:01 PM WIB

Τόπος

Altay, RU (Google, OSM)
Κεδρότσιχλα - Photo (c) Fero Bednar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tlaloc27: Κεδρότσιχλα (Turdus pilaris)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κάργια (Corvus monedula)

Παρατηρητής

mikhail_novichkov

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2021 08:11 PM WIB

Τόπος

Altay, RU (Google, OSM)
Κάργια - Photo (c) Claude Dopagne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tlaloc27: Κάργια (Corvus monedula)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurabm2020

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2021 09:21 AM -03
Tyrannus melancholicus - Photo (c) fm5050, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by fm5050
Η ταυτότητα του χρήστη tlaloc27: Tyrannus melancholicus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγακήρυλος (Megaceryle alcyon)

Παρατηρητής

naturenerd627

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2021 12:08 PM CST
Μεγακήρυλος - Photo (c) Rick Leche - Photography, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tlaloc27: Μεγακήρυλος (Megaceryle alcyon)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedro1203

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2021 10:13 AM -03
Turdus rufiventris - Photo (c) Dario Sanches, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tlaloc27: Turdus rufiventris, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)

Παρατηρητής

suyashvh

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2021 01:37 PM MST
Σφήνουρο Περιστέρι - Photo (c) Nicole, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tlaloc27: Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)

Παρατηρητής

georgvonzweigbergk

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2021 01:47 PM CET
Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Corine Bliek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tlaloc27: Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κάργια (Corvus monedula)

Παρατηρητής

alexopalev

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2021 01:56 PM MSK
Κάργια - Photo (c) Claude Dopagne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tlaloc27: Κάργια (Corvus monedula)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φοινικοπάρουλα (Setophaga palmarum)

Παρατηρητής

naturenerd627

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2021 11:54 AM CST
Φοινικοπάρουλα - Photo (c) Ned Haight, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tlaloc27: Φοινικοπάρουλα (Setophaga palmarum)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silveradojim

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2021 01:10 PM UTC
Bucephala albeola - Photo (c) Tom Preney, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tlaloc27: Bucephala albeola, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Βουκεφάλα (Bucephala clangula)

Παρατηρητής

silveradojim

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2021 01:10 PM UTC
Ευρωπαϊκή Βουκεφάλα - Photo (c) Sergey Yeliseev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tlaloc27: Ευρωπαϊκή Βουκεφάλα (Bucephala clangula)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ορνιθόμορφα (Τάξη Galliformes)

Παρατηρητής

kurt170

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Περιγραφή

5 total, all stayed on the ground

Καμπίσια Πέρδικα - Photo (c) Chris McCreedy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tlaloc27: Καμπίσια Πέρδικα (Perdix perdix)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orange_nc

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 02:45 PM EST

Περιγραφή

ecoEXPLORE Username: booglie10

Bucephala albeola - Photo (c) Tom Preney, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tlaloc27: Bucephala albeola, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

faerthen

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2021 10:51 AM HST
Geopelia striata - Photo (c) Steven Wang, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tlaloc27: Geopelia striata, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturenerd627

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Yucatán, MX (Google, OSM)
Tigrisoma mexicanum - Photo (c) Sean Blaney, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tlaloc27: Tigrisoma mexicanum, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2021 08:04 AM AEDT
Platycercus elegans elegans - Photo (c) Julien Renoult, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tlaloc27: Platycercus elegans ssp. elegans, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fatguyinalittlecoat

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2021 12:19 PM EST
Λευκόλαιμο Σπουργιτοτσίχλονο - Photo (c) Shenandoah  National Park, μερικά δικαιώματα διατηρούνται ()
Η ταυτότητα του χρήστη tlaloc27: Λευκόλαιμο Σπουργιτοτσίχλονο (Zonotrichia albicollis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lunamuny

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2021 07:59 PM UTC

Περιγραφή

Ejido San Andrés Totoltepec
Paraje: Arquimides

Zonotrichia leucophrys - Photo (c) uzun, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tlaloc27: Zonotrichia leucophrys, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mysorekid

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2021 02:04 PM UTC

Περιγραφή

Spizella passerina

Spizella passerina - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tlaloc27: Spizella passerina, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pruprecht

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2021 09:47 AM MST
Buteo regalis - Photo (c) Jamie Chavez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tlaloc27: Buteo regalis, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Μπούφος (Bubo virginianus)

Παρατηρητής

carolinescholte

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2021 07:53 PM UTC

Τόπος

Beaumont, CA, US (Google, OSM)
Αμερικανικός Μπούφος - Photo (c) Paul G. Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tlaloc27: Αμερικανικός Μπούφος (Bubo virginianus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nuthatch20192

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2021 02:38 PM EST
Αμερικάνικη Μαυροκουρούνα - Photo (c) Joe McKenna, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tlaloc27: Αμερικάνικη Μαυροκουρούνα (Corvus brachyrhynchos)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

dogservant

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2021 03:10 PM EST
Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tlaloc27: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miramonster123

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2021 02:09 PM CST
Quiscalus mexicanus - Photo (c) Francesco Veronesi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tlaloc27: Quiscalus mexicanus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μπλε Παγώνι (Pavo cristatus)

Παρατηρητής

driftlessroots

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)
Μπλε Παγώνι - Photo (c) Cloudtail the Snow Leopard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tlaloc27: Μπλε Παγώνι (Pavo cristatus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλάζια Κίσσα (Cyanocitta cristata)

Παρατηρητής

nflicker101

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)
Γαλάζια Κίσσα - Photo (c) Ralf Nowak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tlaloc27: Γαλάζια Κίσσα (Cyanocitta cristata)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γεράκι Του Κούπερ (Accipiter cooperii)

Παρατηρητής

mysorekid

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2021 12:33 PM UTC

Περιγραφή

Accipiter cooperii

Γεράκι Του Κούπερ - Photo (c) Jim Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tlaloc27: Γεράκι Του Κούπερ (Accipiter cooperii)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

randall228

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2021 12:17 PM UTC
Spizelloides arborea - Photo (c) Jen Goellnitz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tlaloc27: Spizelloides arborea, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)

Παρατηρητής

dianazavalza

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2021 12:22 PM PST
Tyrannus vociferans - Photo (c) Pablo Lèautaud, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Pablo Leautaud
Η ταυτότητα του χρήστη tlaloc27: Tyrannus vociferans, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 161712