Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandwich

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2018 03:07 ΜΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patrich

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2020 12:38 ΜΜ -03

Περιγραφή

Fotos 4 y 5: Sitio de nidificación
6: Detalle de puntuación del escudo.
7: Detalle de pelos plumosos blanquecinos del escudo.
8: Detalle del clipeo con banda apical transversa negra.

7.1.6 - Clave para las especies del subgénero Callistochlora Michener
Hembras
1.- Disco del escudo con puntos más dispersos en el centro; puntos de tamaño similar (Fig. 1.13d).
Escudo con pelos plumosos, blanquecinos, de distintos tamaños. Clípeo con una banda apical transversa negra, tan larga como 0,3-0,4 veces el largo del clípeo (Fig. 1.11d)… chloris (Spinola
1851)
.- Disco del escudo con puntos distribuidos uniformemente; puntos de dos tamaños (Fig. 1.13c).
Escudo con pelos plumosos densos, cortos y oscuros, y otros pelos plumosos más largos,
blanquecinos, entremezclados (Figs. 1.13a,b). Clípeo con una banda apical transversa negra, tan
larga como 0,1-0,2 veces el largo del clípeo (Figs. 1.11a,g)... 2
2.- Metapostnoto con estrías radiales en toda su extensión (Fig. 1.12a). Cutícula roja (Fig. 1.11a) o
verde con reflejos rojizos en el escudo. Ojos compuestos con pelos tan largos como 2,0-2,5 veces
el diámetro de un omatidio. Proceso apical del labro con una quilla levemente aplanada
apicalmente (Fig. 1.12d). Tibias y tarsos II y III castaño oscuro… aureoviridis (Friese 1910)
.- Metapostnoto con estrías radiales a los lados, y estrías más finas, generalmente transversas en
la zona media (Fig. 1.12c). Cutícula verde (Fig. 1.11g), a veces el metasoma azulado. Ojos
compuestos con pelos tan largos como 3,0-3,5 veces el diámetro de un omatidio. Proceso apical
del labro con una quilla ampliamente aplanada apicalmente (Fig. 1.12f). Tibias II y III castaño
oscuro, tarsos castaño claro… prothysteres (Vachal 1904)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dulneth_wijewardana

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2023 12:38 ΜΜ +0530

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nuwan

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2020 11:06 ΠΜ +0530

Τόπος

Erathna, Sri Lanka (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amila_sumanapala

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2020 03:43 ΜΜ +0530

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amila_sumanapala

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2022 12:02 ΜΜ +0530

Τόπος

Kantale, Sri Lanka (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nuwan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2022 02:09 ΜΜ +0530

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prajwal_ullal

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2018 03:34 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pieterprins

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2010 09:13 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amila_sumanapala

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2020 11:00 ΠΜ +0530

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chathuri_jayatissa

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2020 08:00 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sakuna

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Sri Lanka (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deannadodgson

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Περιγραφή

Very briefly at patch of moist sand with Celastrina, Osmia and Megachile bees, as well as two or three wasp species

I am expecting this to be M. nuda but not entirely certain.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nuwan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2022 02:39 ΜΜ +0530

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nuwan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2022 08:42 ΜΜ +0530

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thilinahettiarachchi

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2021 04:41 ΜΜ IST

Τόπος

Kandy, Sri Lanka (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nuwan

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2017 10:04 ΠΜ +0530

Τόπος

Kandy, Sri Lanka (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ichman

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2011 10:54 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pradeep_hewage

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 08:31 ΜΜ +0530

Περιγραφή

This one accidentally bit the hand (the bite is painful )

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tharindu_r

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2022 09:44 ΠΜ +0530

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chathuri_jayatissa

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2020 09:27 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deannadodgson

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Τόπος

Manitoba, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

May figure this out before someone else identifies it, or maybe not; found with Sphecodes species.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christine123

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2014 02:02 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brguinn

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2022 01:02 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Washed up on beach. Aelia was iNat top suggestion.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nuwan

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2022 08:57 ΜΜ +0530

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ammad1

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2021 12:47 ΜΜ PKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chiefredearth

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2013 08:13 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amila_sumanapala

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2019 09:58 ΠΜ +0530

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anil_kumar_verma

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2019 08:33 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morningstarpohsnem

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2020 01:11 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nuwan

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2017 11:32 ΠΜ +0530

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thealie

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2022 04:38 ΠΜ +0530

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amila_sumanapala

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2020 01:33 ΜΜ +0530

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nuwan

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2012 02:49 ΜΜ +0530

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amila_sumanapala

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2020 01:51 ΜΜ +0530

Τόπος

Matara, Sri Lanka (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amila_sumanapala

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2021 05:37 ΜΜ +0530

Τόπος

Mannar, Sri Lanka (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenlaphoto

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2022 05:05 ΠΜ +0530

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cclborneo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2018 10:59 ΠΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rebecca238

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2020 01:30 ΠΜ IST

Τόπος

Sabaragamuwa, LK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τεττιγίνες (Υποοικογένεια Cicadinae)

Παρατηρητής

ilockwood

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2022 09:11 ΜΜ +0530

Περιγραφή

Platypleura sp of some sort

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thiru

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2013

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

odonut

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 07:42 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thilinahettiarachchi

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2020 10:43 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vihaking277

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2021

Τόπος

Sri Lanka (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saluni

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 04:05 ΠΜ +0530

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul127

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2012 09:42 ΠΜ HST

Περιγραφή

Sri Lanka

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nuwan

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2017 05:52 ΜΜ +0530

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rvp

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2019 11:52 ΠΜ MSK

Τόπος

Sri Lanka (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chathuri_jayatissa

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2019 09:46 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pieterprins

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2009 12:51 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thilinahettiarachchi

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2021 01:59 ΠΜ IST

Τόπος

Kandy, Sri Lanka (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rajibmaulick

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2018 08:16 ΠΜ IDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chathuri_jayatissa

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2020 10:14 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cclborneo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2005 12:19 ΜΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anukma

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2017

Τόπος

Malaysia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amila_sumanapala

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2019 08:48 ΠΜ +0530

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theja1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2022 05:55 ΜΜ +0530

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildan_ardani

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2022 07:55 ΜΜ WIB

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amila_sumanapala

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2019 01:18 ΜΜ +0530

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)

Παρατηρητής

donnalucas

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 10:57 ΠΜ PDT

Τόπος

Kennewick, WA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

On 'Moonshine' yarrow.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pieterprins

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2011 12:47 ΜΜ CET

Περιγραφή

Small wasp.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chathuri_jayatissa

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2020 03:28 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thilinahettiarachchi

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2019 12:35 ΠΜ IST

Περιγραφή

Not like a Tachypompilus analis. Here its legs, head and part of thorax are orange in color,

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nuwan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2020 12:49 ΜΜ +0530

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thilinahettiarachchi

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2019 03:39 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ygurjar

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2017 10:18 ΠΜ IST

Τόπος

Matara, Sri Lanka (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rvp

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2022 08:39 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amila_sumanapala

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2020 01:00 ΜΜ +0530

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πιλοφόρος (Γένος Pilophorus)

Παρατηρητής

rvp

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2018 12:28 ΠΜ +03

Τόπος

Sri Lanka (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chathuri_jayatissa

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2020 09:29 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chathuri_jayatissa

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2020 10:23 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rvp

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2022 08:33 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rvp

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2022 09:15 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rvp

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2022 09:31 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rvp

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2022 07:40 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rvp

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2022 04:14 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rvp

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2022 06:44 ΜΜ MSK

Τόπος

Galle, Sri Lanka (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σέρσεγκας (Γένος Vespa)

Παρατηρητής

gkbaliga

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2019 02:11 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rvp

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2022 11:52 ΜΜ MSK

Τόπος

Galle, Sri Lanka (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rvp

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2022 06:44 ΜΜ MSK

Τόπος

Galle, Sri Lanka (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nuwan

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2019 09:31 ΠΜ +0530

Τόπος

Rugam, Sri Lanka (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

royaltyler

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019 09:15 ΠΜ CDT

Περιγραφή

was feeding on Carolina Desert-Chicory, Pyrrhopappus carolinianus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mollymjacobson

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2019

Περιγραφή

Collected via pan trap in an emergent marsh. Common at this site. ID from specimen by Sam Droege.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nomolosx

Ημερομηνία

Ιούνιος 2019

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elharo

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2010 10:49 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eebee

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Washington, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)

Παρατηρητής

bbull

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 12:17 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

royaltyler

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2018 06:34 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amoorehouse

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2018 11:25 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Found on top of loess hill prairie at Grubb Hollow Hill Prairie Nature Preserve.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)

Παρατηρητής

nbdragonflyguy

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2021 10:50 ΠΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rvp

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2022 10:54 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amila_sumanapala

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2020 01:16 ΜΜ +0530

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thilinahettiarachchi

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2020 11:25 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yohanfdo

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 03:43 ΜΜ +0530

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sumudu

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 12:17 ΜΜ +0530

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nuwan

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2013 08:48 ΠΜ +0530

Τόπος

Sri Lanka (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chinmay_c_m

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2020 03:12 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nuwan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2020 09:00 ΠΜ +0530

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christojo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2017 08:36 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amila_sumanapala

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2021 09:55 ΠΜ +0530