Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shahini_navoda

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 10:56 ΜΜ +0530
Heterorrhina elegans - Photo (c) Doug Taron, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Doug Taron
Η ταυτότητα του χρήστη thilinahettiarachchi: Heterorrhina elegans, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cgwilson

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 02:10 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Reynoutria japonica bloom

Lasioglossum - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Henk Wallays
Η ταυτότητα του χρήστη thilinahettiarachchi: Υπογένος Lasioglossum, Ένα μέλος του Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rumethj

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 12:13 ΜΜ +0530
Mantispidae - Photo (c) Justin Williams, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Justin Williams
Η ταυτότητα του χρήστη thilinahettiarachchi: Οικογένεια Mantispidae, Ένα μέλος του Νευρόπτερα (Τάξη Neuroptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandalitharika

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 05:28 ΜΜ +0530
Dermorhytis kandyensis - Photo (c) Roman Prokhorov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roman Prokhorov
Η ταυτότητα του χρήστη thilinahettiarachchi: Dermorhytis kandyensis, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaveen_madushka

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 11:58 ΠΜ +0530

Τόπος

Udawela, Sri Lanka (Google, OSM)
Prophthalmus bourgeoisi - Photo (c) Ingeborg van Leeuwen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ingeborg van Leeuwen
Η ταυτότητα του χρήστη thilinahettiarachchi: Prophthalmus bourgeoisi, Ένα μέλος του Κουρκουλιονοειδή (Υπεροικογένεια Curculionoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα Υφάντρα (Anthidium manicatum)

Παρατηρητής

swampmonster7

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 05:50 ΜΜ EDT
Μέλισσα Υφάντρα - Photo (c) Pierre Bornand, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη thilinahettiarachchi: Μέλισσα Υφάντρα (Anthidium manicatum)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bee_safari1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2019 06:27 ΜΜ UTC

Περιγραφή

On Munro's globe mallow. Maybe Lasioglossum, maybe Sphecodes...?

Lasioglossum ovaliceps - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Jesse Rorabaugh
Η ταυτότητα του χρήστη thilinahettiarachchi: Lasioglossum ovaliceps, Ένα μέλος του Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rustybee

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021 11:00 ΠΜ PDT

Περιγραφή

L. ovaliceps

Lasioglossum ovaliceps - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Jesse Rorabaugh
Η ταυτότητα του χρήστη thilinahettiarachchi: Lasioglossum ovaliceps, Ένα μέλος του Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cdhsiao

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 06:39 ΜΜ CST
Hemihalictus - Photo (c) eebee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by eebee
Η ταυτότητα του χρήστη thilinahettiarachchi: Υπογένος Hemihalictus, Ένα μέλος του Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aadi7

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 10:50 ΜΜ IST
Ctenonomia - Photo (c) sunnyjosef, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by sunnyjosef
Η ταυτότητα του χρήστη thilinahettiarachchi: Υπογένος Ctenonomia, Ένα μέλος του Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gifna

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 01:21 ΜΜ IST
Ctenonomia - Photo (c) sunnyjosef, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by sunnyjosef
Η ταυτότητα του χρήστη thilinahettiarachchi: Υπογένος Ctenonomia, Ένα μέλος του Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)

Παρατηρητής

nikkitha

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2023 08:57 ΠΜ IST
Λασιόγλωσσο - Photo (c) Stuart Tingley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stuart Tingley
Η ταυτότητα του χρήστη thilinahettiarachchi: Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treegrow

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2022 03:20 ΜΜ EDT
Dialictus - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Katja Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη thilinahettiarachchi: Υπογένος Dialictus, Ένα μέλος του Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τεττιγονίδες (Οικογένεια Tettigoniidae)

Παρατηρητής

nuwan

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 08:56 ΜΜ +0530
Τεττιγονίδες - Photo (c) Ryosuke Kuwahara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ryosuke Kuwahara
Η ταυτότητα του χρήστη thilinahettiarachchi: Τεττιγονίδες (Οικογένεια Tettigoniidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elena_galle

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 12:41 ΠΜ +0530
Nephilengys malabarensis - Photo (c) Chun Xing Wong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη thilinahettiarachchi: Nephilengys malabarensis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nuwan

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 01:42 ΜΜ +0530
Caloscarta - Photo (c) Roman Prokhorov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roman Prokhorov
Η ταυτότητα του χρήστη thilinahettiarachchi: Γένος Caloscarta, Ένα μέλος του Κερκοποειδή (Υπεροικογένεια Cercopoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hayath_mohammed

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2020

Τόπος

Bangalore (Google, OSM)
Megachile bicolor - Photo (c) Hayath Mohammed, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Hayath Mohammed
Η ταυτότητα του χρήστη thilinahettiarachchi: Megachile bicolor, Ένα μέλος του Μεγαχείλη (Γένος Megachile)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saluni

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2022 08:10 ΠΜ +0530
Tetragonula - Photo (c) Matthew Connors, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Matthew Connors
Η ταυτότητα του χρήστη thilinahettiarachchi: Γένος Tetragonula, Ένα μέλος του Απίνες (Υποοικογένεια Apinae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rumethj

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 11:16 ΠΜ +0530
Stibara nigricornis - Photo (c) Sriram Ranganathan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sriram Ranganathan
Η ταυτότητα του χρήστη thilinahettiarachchi: Stibara nigricornis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seemamerchant

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2023 01:13 ΜΜ IST

Περιγραφή

Host plant is begonia

Pachyhalictus - Photo (c) blackdogto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by blackdogto
Η ταυτότητα του χρήστη thilinahettiarachchi: Υπογένος Pachyhalictus, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nidheesh1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2023
Homalictus - Photo (c) Linda Rogan EntSocVic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Linda Rogan EntSocVic
Η ταυτότητα του χρήστη thilinahettiarachchi: Υπογένος Homalictus, Ένα μέλος του Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)

Παρατηρητής

ygurjar

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2023 08:47 ΠΜ IST

Τόπος

Thane, IN-MH, IN (Google, OSM)
Λασιόγλωσσο - Photo (c) Stuart Tingley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stuart Tingley
Η ταυτότητα του χρήστη thilinahettiarachchi: Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dineshs

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2023 10:21 ΠΜ IST
Pachyhalictus - Photo (c) blackdogto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by blackdogto
Η ταυτότητα του χρήστη thilinahettiarachchi: Υπογένος Pachyhalictus, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)

Παρατηρητής

sohailahmadwagay

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2023 02:16 ΜΜ IST
Λασιόγλωσσο - Photo (c) Stuart Tingley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stuart Tingley
Η ταυτότητα του χρήστη thilinahettiarachchi: Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dineshs

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2023 10:32 ΠΜ IST
Tetragonula - Photo (c) Matthew Connors, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Matthew Connors
Η ταυτότητα του χρήστη thilinahettiarachchi: Γένος Tetragonula, Ένα μέλος του Απίνες (Υποοικογένεια Apinae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dineshs

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2023 11:09 ΠΜ IST
Homalictus - Photo (c) Linda Rogan EntSocVic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Linda Rogan EntSocVic
Η ταυτότητα του χρήστη thilinahettiarachchi: Υπογένος Homalictus, Ένα μέλος του Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)

Παρατηρητής

itsamantis

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 10:15 ΠΜ IST
Λασιόγλωσσο - Photo (c) Stuart Tingley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stuart Tingley
Η ταυτότητα του χρήστη thilinahettiarachchi: Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dineshkumar7

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 05:20 ΜΜ IST
Tetragonula - Photo (c) Matthew Connors, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Matthew Connors
Η ταυτότητα του χρήστη thilinahettiarachchi: Γένος Tetragonula, Ένα μέλος του Απίνες (Υποοικογένεια Apinae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

njanthanne

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 05:31 ΜΜ IST

Τόπος

Edakochi (Google, OSM)
Tetragonula - Photo (c) Matthew Connors, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Matthew Connors
Η ταυτότητα του χρήστη thilinahettiarachchi: Γένος Tetragonula, Ένα μέλος του Απίνες (Υποοικογένεια Apinae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ξυλοκοπάνα (Γένος Xylocopa)

Παρατηρητής

mrc_scicence_society_12b3_2022

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2022 08:27 ΠΜ +0530
Ξυλοκοπάνα - Photo (c) L. Shyamal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη thilinahettiarachchi: Ξυλοκοπάνα (Γένος Xylocopa)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 18246