Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coreyaveryleon8

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2020 11:37 ΠΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σούλα Του Βορρά (Morus bassanus)

Παρατηρητής

kblaney

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2019 12:23 ΜΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svaldvard

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2017 06:45 ΜΜ CST

Τόπος

El Ostional (Google, OSM)

Περιγραφή

Peropteryx macrotis
El Ostional, Rivas
Nicaragua

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aaronboone

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2019 12:12 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mccreedy

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2019 06:26 ΜΜ HST

Περιγραφή

on my daily walk in the neighborhood in downtown Tucson

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mccreedy

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2010 10:03 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tsirtalis

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2019 12:27 ΜΜ MST

Τόπος

Arizona, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mccreedy

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2010 10:34 ΠΜ HST

Περιγραφή

Constricting a patchnose snake

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mccreedy

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2008 08:01 ΠΜ HST

Περιγραφή

added second with exposure blown up

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mccreedy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2018 11:55 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mccreedy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2018 11:36 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mccreedy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2018 09:51 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mccreedy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2018 02:56 ΜΜ HST

Περιγραφή

Large beetle around 3 cm long, apparently ovipositing on dead cholla. Interesting that it was at least trying on cholla, as acacia its host.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Ανόλη (Anolis sagrei)

Παρατηρητής

dnoell

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2015

Περιγραφή

Brown anole who fell in love with a fairy!

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mccreedy

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2018 04:33 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mccreedy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2018 10:55 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

easpears

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2017 12:35 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Foraging on mudflat.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mccreedy

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2018 01:20 ΜΜ HST

Τόπος

Amado, AZ, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κατσίκα Του Βουνού (Oreamnos americanus)

Παρατηρητής

aaronboone

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2018 08:59 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sfitzgerald86

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2018 04:56 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαμιαμίδι (Hemidactylus turcicus)

Παρατηρητής

mccreedy

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2018 09:22 ΜΜ MDT