Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chris-canipe

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2019 09:37 AM MDT
Nannopterum brasilianum - Photo (c) Don Loarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sfitzgerald86: Nannopterum brasilianum, Ένα μέλος του Φαλακροκορακίδες (Οικογένεια Phalacrocoracidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kylejones

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2018 02:50 PM EDT

Περιγραφή

On the left.

Nannopterum brasilianum - Photo (c) Don Loarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sfitzgerald86: Nannopterum brasilianum, Ένα μέλος του Φαλακροκορακίδες (Οικογένεια Phalacrocoracidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geminimind

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2014

Τόπος

Riparian Preserve (Google, OSM)
Nannopterum brasilianum - Photo (c) Don Loarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sfitzgerald86: Nannopterum brasilianum, Ένα μέλος του Φαλακροκορακίδες (Οικογένεια Phalacrocoracidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φαλακροκορακίδες (Οικογένεια Phalacrocoracidae)

Παρατηρητής

stalkerbob

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2018 03:23 PM PST

Τόπος

Gilbert, AZ, USA (Google, OSM)
Nannopterum brasilianum - Photo (c) Don Loarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sfitzgerald86: Nannopterum brasilianum, Ένα μέλος του Φαλακροκορακίδες (Οικογένεια Phalacrocoracidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

denilsonoz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2019 05:08 PM CST

Περιγραφή

It was found in the Escuela de Zamorano

Caracara plancus - Photo (c) Edwin Harvey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sfitzgerald86: Caracara plancus, Ένα μέλος του Ιερακίδες (Τάξη Falconiformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mccreedy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2016 04:41 PM MDT

Περιγραφή

First Arizona record, brought in by hurricane Newton.

Hydrobates tethys - Photo (c) Vince Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sfitzgerald86: Hydrobates tethys, Ένα μέλος του Ρινοτρυπόμορφα (Τάξη Procellariiformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2011 12:46 PM AKST

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)

Ετικέτες

Larus brachyrhynchus - Photo (c) Teale Fristoe, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Teale Fristoe
Η ταυτότητα του χρήστη sfitzgerald86: Larus brachyrhynchus, Ένα μέλος του Γλάροι (Γένος Larus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γλάροι (Γένος Larus)

Παρατηρητής

finatic

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2012 09:29 AM PST

Περιγραφή

San Diego County, California, US

Γλάροι - Photo (c) Ján Svetlík, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sfitzgerald86: Γλάροι (Γένος Larus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)

Παρατηρητής

dalien

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2020 10:07 AM EST
Microchera cupreiceps - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη sfitzgerald86: Microchera cupreiceps, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

denilsonoz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2019 07:52 AM CST

Περιγραφή

It was found in the highlands of Choluteca, Honduras.

Leiothlypis peregrina - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sfitzgerald86: Leiothlypis peregrina, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανοκέφαλος Γλάρος (Chroicocephalus ridibundus)

Παρατηρητής

pitimys

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2010 01:25 PM CEST

Τόπος

Genf, Schweiz (Google, OSM)

Περιγραφή

ridibundus?

Ετικέτες

Καστανοκέφαλος Γλάρος - Photo (c) Alexey Zyryanov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alexey Zyryanov
Η ταυτότητα του χρήστη sfitzgerald86: Καστανοκέφαλος Γλάρος (Chroicocephalus ridibundus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Λιμόζα (Limosa limosa)

Παρατηρητής

ygurjar

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2015

Τόπος

Pune, IN-MH, IN (Google, OSM)
Limosa - Photo (c) Ólafur Larsen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sfitzgerald86: Γένος Limosa, Ένα μέλος του Σκολοπακίδες (Οικογένεια Scolopacidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomijima

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2020 04:37 PM PDT
Recurvirostra americana - Photo (c) C.V. Vick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sfitzgerald86: Recurvirostra americana, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κατοπτροφόρος Τρύγγας (Tringa semipalmata)

Παρατηρητής

naturerick

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Ιδιωτικό
Κατοπτροφόρος Τρύγγας - Photo (c) Bridget Spencer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bridget Spencer
Η ταυτότητα του χρήστη sfitzgerald86: Κατοπτροφόρος Τρύγγας (Tringa semipalmata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dms215

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2019 06:57 AM EDT
Μικρός Κιτρινοσκέλης - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη sfitzgerald86: Μικρός Κιτρινοσκέλης (Tringa flavipes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κηλιδωτός Ακτίτης (Actitis macularius)

Παρατηρητής

timbir5

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2020 08:26 AM EDT
Κηλιδωτός Ακτίτης - Photo (c) Kenneth Cole Schneider, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sfitzgerald86: Κηλιδωτός Ακτίτης (Actitis macularius)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αζτεκόγλαρος (Leucophaeus atricilla)

Παρατηρητής

katielouises

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2020 07:40 PM EDT
Αζτεκόγλαρος - Photo (c) Heather Paul, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sfitzgerald86: Αζτεκόγλαρος (Leucophaeus atricilla)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρατζάς (Hydroprogne caspia)

Παρατηρητής

gregslak

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2020 09:51 AM PDT

Περιγραφή

A single Caspian Tern was present today in the shallows east of the confluence.

Καρατζάς - Photo (c) Frans Vandewalle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sfitzgerald86: Καρατζάς (Hydroprogne caspia)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

austin_lombard

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2020 06:56 PM ADT
Αμερικανική Νανοσκαλίδρα - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη sfitzgerald86: Αμερικανική Νανοσκαλίδρα (Calidris minutilla)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregslak

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2020 09:55 AM PDT
Αμερικανική Νανοσκαλίδρα - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη sfitzgerald86: Αμερικανική Νανοσκαλίδρα (Calidris minutilla)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλαμοκανάς (Himantopus himantopus)

Παρατηρητής

anatolykotlov

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2020 06:14 AM UTC
Καλαμοκανάς - Photo (c) Paolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Paolo
Η ταυτότητα του χρήστη sfitzgerald86: Καλαμοκανάς (Himantopus himantopus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρωσότρυγγας (Xenus cinereus)

Παρατηρητής

anatolykotlov

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2020 06:15 AM UTC
Ρωσότρυγγας - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη sfitzgerald86: Ρωσότρυγγας (Xenus cinereus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hfb

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2020 09:55 AM PDT

Τόπος

Newport, OR, USA (Google, OSM)
Limosa fedoa - Photo (c) Lynn Watson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lynn Watson, Santa Barbara
Η ταυτότητα του χρήστη sfitzgerald86: Limosa fedoa, Ένα μέλος του Σκολοπακίδες (Οικογένεια Scolopacidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κατοπτροφόρος Τρύγγας (Tringa semipalmata)

Παρατηρητής

suzanne11

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2020 08:56 PM EDT
Κατοπτροφόρος Τρύγγας - Photo (c) Bridget Spencer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bridget Spencer
Η ταυτότητα του χρήστη sfitzgerald86: Κατοπτροφόρος Τρύγγας (Tringa semipalmata)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jordanburkhardt

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2020 06:00 PM PDT
Larus occidentalis - Photo (c) Jamie Chavez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sfitzgerald86: Larus occidentalis, Ένα μέλος του Γλάροι (Γένος Larus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmaughn

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2020 03:52 PM PDT
Larus heermanni - Photo (c) BJ Stacey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sfitzgerald86: Larus heermanni, Ένα μέλος του Γλάροι (Γένος Larus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αζτεκόγλαρος (Leucophaeus atricilla)

Παρατηρητής

ilovecows

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2020 04:48 PM EDT
Αζτεκόγλαρος - Photo (c) Heather Paul, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sfitzgerald86: Αζτεκόγλαρος (Leucophaeus atricilla)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χαλικοκυλιστής (Arenaria interpres)

Παρατηρητής

bobbyblackmore

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2020 05:01 PM NDT

Τόπος

Renews, NL, Canada (Google, OSM)
Χαλικοκυλιστής - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη sfitzgerald86: Χαλικοκυλιστής (Arenaria interpres)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κηλιδωτός Ακτίτης (Actitis macularius)

Παρατηρητής

bobbyblackmore

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2020 05:10 PM NDT

Τόπος

Renews, NL, Canada (Google, OSM)
Κηλιδωτός Ακτίτης - Photo (c) Kenneth Cole Schneider, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sfitzgerald86: Κηλιδωτός Ακτίτης (Actitis macularius)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δακτυλιόραμφος Γλάρος (Larus delawarensis)

Παρατηρητής

gabbieb

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2019 01:05 PM PST
Δακτυλιόραμφος Γλάρος - Photo (c) Gary Ashley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sfitzgerald86: Δακτυλιόραμφος Γλάρος (Larus delawarensis)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2020
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1670