Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambuswell

Ημερομηνία

Ιούλιος 2024

Τόπος

Vermont, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Malaxis unifolia: S2 (rare) species in VT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambuswell

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2024 12:48 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

sambuswell

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 11:22 ΠΜ EDT

Τόπος

Brandon, VT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2024 09:09 ΠΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Sitting in the yard this morning - over the mailbox - until discovered and driven away by Crows.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δακτυλιόραμφος Γλάρος (Larus delawarensis)

Παρατηρητής

michaell03

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2024

Τόπος

burlington vt (Google, OSM)

Περιγραφή

When totality began during the eclipse, the flock of seagulls on the ground all began flying at once and formed a large flock (seen in the picture). The flew aimlessly around during the darkness. Once the sunlight returned, they landed and continued acting as they were before.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2024 01:34 ΜΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanelliott

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2023 11:59 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beeroni

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2023 04:31 ΜΜ EDT

Περιγραφή

I saw a black bear in my yard. For perspective, the bird feeder stand is 6 feet 4 inches tall.