Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βήχιο (Tussilago farfara)

Παρατηρητής

charlie

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2024 09:45 ΠΜ GMT
Βήχιο - Photo (c) Gaël Covain, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gaël Covain
Η ταυτότητα του χρήστη sambuswell: Βήχιο (Tussilago farfara)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charlie

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2024 12:17 ΜΜ GMT
Rhinanthus minor - Photo (c) Steve Chilton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sambuswell: Rhinanthus minor, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charlie

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2024 07:08 ΜΜ GMT
Οικόσιτο Πρόβατο - Photo (c) Richard Bartz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sambuswell: Οικόσιτο Πρόβατο (Ovis aries)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charlie

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2024 04:57 ΜΜ GMT
Θαλασσοψιττακός Του Ατλαντικού - Photo (c) Paul Steeves, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Steeves
Η ταυτότητα του χρήστη sambuswell: Θαλασσοψιττακός Του Ατλαντικού (Fratercula arctica)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charlie

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2024 05:02 ΜΜ GMT
Θαλασσοψιττακός Του Ατλαντικού - Photo (c) Paul Steeves, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Steeves
Η ταυτότητα του χρήστη sambuswell: Θαλασσοψιττακός Του Ατλαντικού (Fratercula arctica)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charlie

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2024 05:10 ΜΜ GMT
Θαλασσοψιττακός Του Ατλαντικού - Photo (c) Paul Steeves, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Steeves
Η ταυτότητα του χρήστη sambuswell: Θαλασσοψιττακός Του Ατλαντικού (Fratercula arctica)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charlie

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2024 06:36 ΜΜ GMT
Rhinanthus minor - Photo (c) Steve Chilton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sambuswell: Rhinanthus minor, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charlie

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2024 06:51 ΜΜ GMT
Rhodiola rosea - Photo (c) Pete Woods, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pete Woods
Η ταυτότητα του χρήστη sambuswell: Rhodiola rosea, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charlie

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2024 06:55 ΜΜ GMT
Trifolium repens - Photo (c) Gennadiy Okatov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gennadiy Okatov
Η ταυτότητα του χρήστη sambuswell: Trifolium repens, Ένα μέλος του Τριφύλλι (Γένος Trifolium)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charlie

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2024 04:49 ΜΜ GMT
Geum rivale - Photo (c) AnneTanne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sambuswell: Geum rivale, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charlie

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2024 05:36 ΜΜ GMT
Rumex crispus - Photo (c) Thayne Tuason, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sambuswell: Rumex crispus, Ένα μέλος του Λάπαθο (Γένος Rumex)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbmcc09

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 09:50 ΠΜ EDT

Τόπος

Norwich, VT, USA (Google, OSM)
Asclepias syriaca - Photo (c) csozanne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sambuswell: Asclepias syriaca, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbmcc09

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 09:53 ΠΜ EDT

Τόπος

Norwich, VT, USA (Google, OSM)
Trifolium repens - Photo (c) Gennadiy Okatov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gennadiy Okatov
Η ταυτότητα του χρήστη sambuswell: Trifolium repens, Ένα μέλος του Τριφύλλι (Γένος Trifolium)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbmcc09

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 09:49 ΠΜ EDT

Τόπος

Norwich, VT, USA (Google, OSM)
Pinus strobus - Photo (c) copepodo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sambuswell: Pinus strobus, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marvelliott

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2024 08:27 ΠΜ EDT

Τόπος

Mendon, VT, USA (Google, OSM)
Aegopodium podagraria - Photo (c) tlit46, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tlit46
Η ταυτότητα του χρήστη sambuswell: Aegopodium podagraria, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marvelliott

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2024 08:33 ΠΜ EDT

Τόπος

Mendon, VT, USA (Google, OSM)
Spiraea alba - Photo (c) Hubert Szczygieł, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Hubert Szczygieł
Η ταυτότητα του χρήστη sambuswell: Spiraea alba, Ένα μέλος του Σπειραία (Γένος Spiraea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tabithaolsen

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2024 09:54 ΠΜ EDT
Anaxyrus americanus - Photo (c) Gerry Salmon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gerry Salmon
Η ταυτότητα του χρήστη sambuswell: Anaxyrus americanus, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tabithaolsen

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2024 10:07 ΠΜ EDT
Thamnophis sirtalis - Photo (c) Owen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Owen
Η ταυτότητα του χρήστη sambuswell: Thamnophis sirtalis, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joplinwistar

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2024 03:38 ΜΜ EDT
Thelypteris palustris - Photo (c) Michael Kielb, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michael Kielb
Η ταυτότητα του χρήστη sambuswell: Thelypteris palustris, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joplinwistar

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2024 03:40 ΜΜ EDT
Polystichum acrostichoides - Photo (c) Ashley M Bradford, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ashley M Bradford
Η ταυτότητα του χρήστη sambuswell: Polystichum acrostichoides, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pkroen

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2024 02:58 ΜΜ EDT
Lonicera - Photo (c) Jared Shorma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jared Shorma
Η ταυτότητα του χρήστη sambuswell: Τμήμα Lonicera, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flygonby7

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2024 09:15 ΠΜ EDT
Rhus typhina - Photo (c) mkosiewski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by mkosiewski
Η ταυτότητα του χρήστη sambuswell: Rhus typhina, Ένα μέλος του Ρους (Γένος Rhus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flygonby7

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2024 09:41 ΠΜ EDT
Rubus odoratus - Photo (c) Juha Haataja, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sambuswell: Rubus odoratus, Ένα μέλος του Βάτος (Γένος Rubus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λύθρο Το Ιτεόμορφο (Lythrum salicaria)

Παρατηρητής

pkroen

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2024 02:30 ΜΜ EDT
Λύθρο Το Ιτεόμορφο - Photo (c) wojtest, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by wojtest
Η ταυτότητα του χρήστη sambuswell: Λύθρο Το Ιτεόμορφο (Lythrum salicaria)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pirateboys

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2024 03:14 ΜΜ EDT
Notophthalmus viridescens - Photo (c) mattbuckingham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mattbuckingham
Η ταυτότητα του χρήστη sambuswell: Notophthalmus viridescens, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λύθρο Το Ιτεόμορφο (Lythrum salicaria)

Παρατηρητής

flygonby7

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2024 11:57 ΠΜ EDT
Λύθρο Το Ιτεόμορφο - Photo (c) wojtest, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by wojtest
Η ταυτότητα του χρήστη sambuswell: Λύθρο Το Ιτεόμορφο (Lythrum salicaria)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λειμώνιο Τριφύλλι (Trifolium pratense)

Παρατηρητής

dbmcc09

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 10:01 ΠΜ EDT

Τόπος

Norwich, VT, USA (Google, OSM)
Λειμώνιο Τριφύλλι - Photo (c) Sergey Mayorov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sergey Mayorov
Η ταυτότητα του χρήστη sambuswell: Λειμώνιο Τριφύλλι (Trifolium pratense)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbmcc09

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 09:57 ΠΜ EDT

Τόπος

Norwich, VT, USA (Google, OSM)
Onoclea sensibilis - Photo (c) Stewart Blackwell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Stewart Blackwell
Η ταυτότητα του χρήστη sambuswell: Onoclea sensibilis, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pokey423

Ημερομηνία

Ιούλιος 2024

Τόπος

Vermont, US (Google, OSM)
Lysimachia terrestris - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sambuswell: Lysimachia terrestris, Ένα μέλος του Λυσιμαχία (Γένος Lysimachia)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pokey423

Ημερομηνία

Ιούλιος 2024

Τόπος

Vermont, US (Google, OSM)
Geum rivale - Photo (c) AnneTanne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sambuswell: Geum rivale, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 3165